Ľavé krídlo dolných vrát zavesené vo finálnej pozícii a montáž veľkorozmerných dielov pravého krídla oceľových vrát
Galéria(9)

Modernizácia Vodného diela Gabčíkovo: zostavili ľavé krídlo dolných vrát

Partneri sekcie:

Ľavé krídlo oceľových dolných vrát pravej plavebnej komory na Vodnom diele Gabčíkovo (VDG) je zostavené. Finalizuje sa aj s prácami na montáži pravého krídla.

Práce na európskom projekte „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo (Upgrade of Gabčíkovo locks)“ napredujú. Spoločnosť Metrostav a. s., generálny dodávateľ prác, úspešne zostavila ľavé krídlo dolných vrát s hmotnosťou 500 t. Vráta Vodného diela Gabčíkovo patria k najväčším v Európe.

Spoločnosť Metrostav priznáva, že pandémia COVID-19, spôsobená novým koronavírusom ovplyvnila priebeh stavebných prác. „Českí dodávatelia sa počas mimoriadnej situácie nemohli dostať na stavbu. Nastal preto posun v búracích prácach, čo malo dosah aj na nadväzujúce profesie. Nemenej dôležitým faktorom je tiež celosvetový výpadok dodávok niektorých materiálov. Preverujeme u našich dodávateľov, do akej miery ovplyvní táto mimoriadna situácia dohodnuté termíny,“ hovorí Radek Liška, projektový manažér Metrostavu.

Ľavé krídlo dolných vrát zavesené vo finálnej pozícii a montáž veľkorozmerných dielov pravého krídla oceľových vrát
Oceľová priehradová konštrukcia tzv. pižmo na dolnom zhlaví dolných vrát
Práce na injektáži podzákladia
Betónovanie armatúr muriva pri regulačných uzáveroch
Betónovanie armatúr muriva pri regulačných uzáveroch.
Sanácia betónových konštrukcií v plavebnej komore
Sanácia dilatačných škár v plavebnej komore
Montážne práce na vodiacich drážkach bitiev.

Zostavili ľavé krídlo dolných vrát

Pracovníci spoločnosti Metrostav úspešne zmontovali krídlo dolných vrát pravej plavebnej komory. „Ľavé krídlo bolo skompletizované z ôsmich samostatných oceľových dielov, pár metrov od ložísk vrát. S nasadením krídla do finálnej pozície pomôže zavážacia dráha, na ktorej bude celá konštrukcia zavezená a osadená do ložísk,“ vysvetľuje Radek Liška.

Súbežne sa realizuje aj montáž pravého krídla dolných vrát, ktorých všetky dielce sú už dodané na stavbu. Montáž veľkorozmerných oceľových dielov prebieha vo zvislej polohe. Diely sa na seba skladajú na špeciálnej podkladovej konštrukcii a pomocou žeriavu a otáčacej stolice sa premiestňujú na zavážaciu dráhu. Tam sa zvárajú do zostavy krídla.

Profil pre dolné vráta, armatúry muriva

Na dolnom zhlaví – v profile opretia dolných vrát – sa začalo s prípravnými prácami k montáži hornej a dolnej tesniacej steny, horného oporného prahu a bočných oporných prahov. Na tento účel sa namontovala oceľová priehradová rozoberateľná konštrukcia – tzv. pižmo, z ktorej budú tieto práce realizované.

Oceľová priehradová konštrukcia tzv. pižmo na dolnom zhlaví dolných vrát
Oceľová priehradová konštrukcia tzv. pižmo na dolnom zhlaví dolných vrát | Zdroj: Metrostav

Horné zhlavie

Na hornom zhlaví bola zahájená príprava na montáž zástupovej klapky a na montáž horných segmentových vrát.

Injektáže podzákladia

Naplno sa rozbehli vrtné práce aj na injektáži podzákladia v kanáloch pravej plavebnej komory VDG. „Úspešne sme dokončili skúšobné polia. Jadrový vrt preukázal zatuhnutie zmesi v priestoroch podzákladia. Aktuálne dolaďujeme detaily pred plným spustením injektáží,“ dopĺňa Radek Liška.

Práce na injektáži podzákladia
Práce na injektáži podzákladia | Zdroj: Metrostav

Sanácie betónových konštrukcií

Napredujú aj sanácie betónových konštrukcií v pravej plavebnej komore a v kanáloch. Vyspravené sú viac ako dve tretiny dilatačných škár v kanáloch. Takmer hotové je farebné zjednotenie povrchu s celkovou plochou 23 000 m2. V pravej plavebnej komore bolo potrebné vykonať aj drobné injektáže priesakov. Aktuálne prebieha sanácia dilatácii a pracovných škár. „Osobne som spokojný s výsledkom a kvalitou sanácie dilatačných a pracovných škár. Zvolili sme vhodný systém, ktorý zabezpečí požadovanú funkčnosť,“ hodnotí Radek Liška.

Sanácia betónových konštrukcií v plavebnej komore
Sanácia betónových konštrukcií v plavebnej komore | Zdroj: Metrostav

Dokončené búracie práce

Úspešne sú dokončené búracie práce na regulačných uzáveroch, prahoch dolných vrát a šácht. Na výtoku sú osadené nové debniace rámy pre regulačné uzávery. Na stavbe sa už nachádzajú aj všetky kusy nových regulačných uzáverov výtokov, ktoré sú pripravené na osadenie. Po dobetónovaní armatúr muriva pri regulačných uzáveroch sa plynulo osadia vlastné regulačné uzávery.

Metrostav dokončil aj korekcie zistených nedostatkov pôvodných železobetónových konštrukcií na vodiacich drážkach pre pohyblivé bitvy. Aktuálne prebiehajú montážne práce na drážkach bez obmedzení. Podľa slov Radka Lišku však ide o práce obdobne náročné, ako búracie práce na tejto časti konštrukcie.

Projekt Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo je spolufinancovaný z grantového programu Európskej komisie Nástroj na prepájanie Európy vo výške takmer 123 miliónov eur a z vlastných zdrojov podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK.

Sanácia dilatačných škár v plavebnej komore
Sanácia dilatačných škár v plavebnej komore | Zdroj: Metrostav

www.metrostav.cz

ZDROJ: PR článok spoločnosti Metrostav a.s.

Bez názvu 1

„Výhradnú zodpovednosť za informácie použité v článku nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v ňom nachádzajú.“