Nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2019

Od 8. marca je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2019. Jeho hlavnou témou je železničná doprava. Prinášame články o aktuálne prebiehajúcich či ukončených stavbách ako Modernizácia železničnej trate na úseku Púchov – Žilina, Terminál intermodálnej prepravy Lužianky alebo Modernizácia trate Rokycany – Plzeň, Ejpovické tunely.

Hovoríme aj o strategických cieľoch SŽDC a o príprave projektov železničnej infraštruktúry v ČR na roky 2021 až 2027.
Neopomíname ani druhú etapu modernizácie električkových tratí v Košiciach a s tým súvisiacu mimoriadne aktuálnu tému vplyvu zmeny klímy na električkové trate. Uvažujem aj o tom, ako by sa mali železničné stanice stať súčasťou koncepcie Smart City.

V rámci železničnej dopravy sa venujeme aj dispečerskému riadeniu, komplexnej rekonštrukcii trakčného vedenia či používaniu antivibračných materiálov na železničnej sieti.
A napokon ešte jedna maximálne aktuálna téma – používanie BIM na Slovensku, v rámci ktorej prinášame komplexný prehľad hneď v úvode čísla.

IS 2019 01 1

Viac na www.jaga.sk/inzinierske-stavbyinzenyrske-stavby