Kvalita nepochádza len zo Západu, české potrubie drží v Európe prvenstvo!

Polyetylénové potrubia sú produktom budúcnosti. Nielen preto, že komponenty vyrobené z tohto materiálu majú úctyhodnú životnosť, počas ktorej nie je potrebné rozvodné inštalácie opravovať či do nich zasahovať, ale aj preto, že polyetylén je dokonale recyklovateľný.

Polyetylén zaraďujeme medzi termoplasty a v súčasnosti ide o jeden z najpoužívanejších polymérov na svete, a to, samozrejme, nielen v stavebníctve. Aj
v rámci stavieb a najrôznejších inštalácií však má svoje pevné miesto, a to najmä kvôli svojej odolnosti (vrátane chemickej odolnosti proti kyselinám i zásadám), teplovzdornosti (približne do 60 °C) a nízkej hustote, ktorá uľahčuje tak dopravu na stavbu, ako aj samotnú manipuláciu pri inštalácii. Pri výrobe potrubia je možné zdôrazniť aj ďalšiu z celého radu výhod – hladký inertný povrch, ktorý napomáha plynulému toku vnútri radu. Nielen vďaka týmto vlastnostiam tak tento materiál celosvetovým objemom výroby prekonal oceľové komponenty, a to dokonca už v roku 1979. Teraz, na rozdiel od polyetylénu v tomto zlomovom roku, už existuje celý rad rôznych foriem, z ktorých každá je vhodná na špecifické využitie. Z tých najdôležitejších možno menovať napríklad nízkohustotný (PE-LD) aj lineárny nízkohustotný polyetylén (PE-LLD), strednehustotný (PE-MD), vysokohustotný (PE-HD) a sieťovaný (PE-X) polyetylén, ďalej tiež polyetylén s potlačenou horľavosťou (samozahášací typ) alebo so zvýšenou odolnosťou proti teplote tzv. PE-RT. Ďalšie špeciálne typy sú taktiež deklarované na dopravu pitnej vody a styk s potravinami.

Ako sa vyrába polyetylénové potrubie?

Základom takéhoto potrubia je granulát s pomerne úctyhodnou životnosťou – a to viac ako stopäťdesiat rokov. Táto životnosť je, samozrejme, iba vstupná, rovnako ako materiál samotný, pretože prvá cesta granulátu vedie do extrudéra, ktorý životnosť zníži úmerne času, počas ktorého je polyetylén vystavený tomuto procesu. Orientačné obdobie je približne päťdesiat rokov životnosti na každých dvadsať minút v extrudéri. Materiál sa následne taví pri teplote 200 až 230 °C a v tomto stave sa už tlačí do požadovaného tvaru.

Po riadnom vytvarovaní a dosiahnutí požadovaného priemeru sa materiál schladí a dotvaruje sa priemer potrubia. Hotový výrobok sa už len potlačí príslušnými relevantnými informáciami a putuje na kontrolu kvality a rozrezanie na požadovaný rozmer či navinutie do návinu. Takto pripravený produkt, zaviečkovaný z oboch strán, je pripravený na cestu na stavbu.

Praha-Kyje, Linde Gas, a. s., požiarny vodovod
Praha-Kyje, Linde Gas, a. s., požiarny vodovod | Zdroj: LUNA PLAST

Využitie polyetylénu

Spoločnosť LUNA PLAST, a. s., má široké portfólio polyetylénových potrubí, do ktorého je možné zaradiť produkty vhodné pre vodovodné inštalácie, tlakové kanalizácie (nie gravitačné), plynové potrubia alebo napríklad drenáže. K tomu potom, samozrejme, spoločnosť ponúka aj široký výber doplňujúcich komponentov či súčiastok, ktoré sú pri konkrétnych typoch inštalácií vyžadované, a to vrátane zváračiek plastového potrubia, pokiaľ sú na stavbe potrebné. Medzi najobľúbenejšie produkty spoločnosti sa potom radia systémové riešenia, v rámci ktorých je možné kombinovať celý rad priemerov polyetylénových rúr s vhodnými fitingami.

Zdôrazniť je možné aj plastové viacvrstvové potrubie značky EC – extra coat. Napríklad EC 108010 je vhodné na realizáciu tlakových rozvodov vody – ale aj na kanalizačné prípojky či tlakové a podtlakové aplikácie stokovej siete. Výrobky sú určené na použitie v zemi a s ohľadom na využitie pri transporte vody disponujú príslušnými potrebnými certifikátmi. Z tých stojí za zmienku napríklad nemecký DIN CERTCO PLUS (PAS 1075), ktorý vyžadujú aj české vodárne.

Čerstvou novinkou v sortimente sú aj produkty s priemerom až 1 200 mm, ktoré tento rok firma začala vyrábať vďaka novej výrobnej hale a v nej umiestnenej inovatívnej linke. Práve táto technológia vyniesla firme prvenstvo v celej Európe. Takýto neštandardný rozmer na našom kontinente nikto iný vyrobiť nedokáže.

Tento netypický rozmer polyetylénového viacvrstvového potrubia je už možné objednávať a jeho cieľovými zákazníkmi budú projektanti a firmy vykonávajúce napríklad tlakové inštalácie – od kanalizácií cez rozvody závlahovej vody až po pitnú vodu – a priemyselné aplikácie. Produkty s atypickým priemerom od 500 mm do 1 200 mm firma podľa záujmu plánuje distribuovať nielen v Českej republike, ale v prípade dopytu aj do zahraničia.

Projekt plávajúcich veterných elektrární v Nórsku – Hywind Tampen
Projekt plávajúcich veterných elektrární v Nórsku – Hywind Tampen | Zdroj: LUNA PLAST

Ako sa s potrubím pracuje?

Bežne a tradične: kladenie do výkopu

Potrubia, napríklad vyššie spomínané EC 108010 pre tlakové vodné a kanalizačné inštalácie, sa ukladajú do výkopu na zhutnené pieskové alebo štrkopieskové lôžko. Pri kladení sa spájajú zváraním „natupo“ alebo spájaním za pomoci elektrotvaroviek. S ohľadom na to, že elektrotvarovka je presuvné hrdlo vybavené vykurovacou špirálou potrebnou na vytvorenie zvaru, ide len o iný spôsob zvárania, ktoré nevyžaduje zváračku určenú pre polyetylénové potrubia. Po dokončení kladenia je možné hotový rad opäť zasypať, a to v účinnej vrstve najmenej 20 cm nad horný okraj najvyššie položenej rúry. V okolí rúr nesmú vzniknúť vzduchové dutiny, zásyp treba preto hutniť.

Rýchlo, jednoducho a bez výkopu!

Tradičný spôsob kladenia do otvoreného výkopu, samozrejme, nie je jediným validným spôsobom. Polyetylénové potrubia možno pokladať hneď niekoľkými spôsobmi, medzi ktoré sa radí aj pluhovanie, frézovanie, riadené vŕtanie, relining či swagelining. Každý spôsob kladenia má svoje špecifické využitie. Medzi zaujímavejšie – a hlavne menej tradičné – možno zaradiť práve posledné dva spomínané spôsoby. Tie spočívajú vo vtlačení či vtiahnutí nového PE potrubia, tzv. swagelining, cez zužujúce hrdlo do existujúceho potrubia. Pretiahnutím cez hrdlo sa objem materiálu skomprimuje na menší priemer, čo umožní jednoduchú inštaláciu dovnútra existujúceho, vopred dôkladne vyčisteného potrubia. Po pretlačení hrdlom sa PE potrubie vráti späť k svojmu pôvodnému objemu a rozmeru, čím plne obomkne z vnútornej strany opravované rozvody a zaistí tak dokonalú vodotesnú opravu. Tento spôsob realizácie radí relining a swagelining medzi tzv. bezvýkopové kladenia, ktoré nevyžadujú terénne práce, špeciálne povolenie a kladenie celkovo zjednodušujú, zrýchľujú a s ohľadom na absenciu zemných prác aj zlacňujú.

Priemyselná zóna Ostrava-Mošnov
Priemyselná zóna Ostrava-Mošnov | Zdroj: LUNA PLAST

Potrubie v Česku aj vo svete

Polyetylénové rozvody za sebou majú už celý rad úspešných rokov a inštalácií a s ohľadom na ich životnosť a recyklovateľnosť sa dá predpokladať, že rokom 2023 sa ich popularita nekončí, ba práve naopak – s prechodom k uhlíkovej neutralite je pravdepodobné, že o polyetyléne budeme počuť čoraz častejšie. Dôkazom všetkých kvalít materiálu, ale aj jeho využiteľnosti v rámci obnoviteľných zdrojov energie, je celý rad spokojných zákazníkov v Českej republike aj v zahraničí a množstvo kvalitných, dlhotrvajúcich realizácií.

Medzi známejšie referencie firmy LUNA PLAST, a. s., možno zaradiť napríklad realizáciu požiarneho vodovodu v Prahe-Kyjoch, kladenie potrubia v montážnej hale MEA v blízkosti väznice Bory alebo zahraničnú realizáciu plávajúcich veterných elektrární v Nórsku. Stavbu tejto elektrárne je možné vidieť napríklad na YouTube pod odkazom Hywind Tampen. S príchodom atypického obrieho a v rámci Európy unikátneho rozmeru polyetylénového potrubia na český trh je však isté, že doterajšími referenciami sa výpočet určite končiť nebude.

Viac informácií na www.lunaplast.eu.

ZDROJ: PR článok spoločnosti LUNA PLAST, a. s.