Recyklácia je cestou budúcnosti, presvedčiť o tom odborníkov však nie je vždy jednoduché

Spoločnosť LUNA PLAST, a. s., tento rok oslavuje 25. výročie a pri príležitosti tohto významného míľnika rozšírila svoj závod o novú halu, ktorá bola vytvorená na mieru výrobným technológiám umiestneným vnútri. Táto investícia rozšíri portfólio firmy o potrubie s priemerom do 1 200 mm a zákazníkom predstaví nový priemyselný vzor potrubia, ktoré je na vnútornej strane potiahnuté polyamidovým nástrekom. Prečo? Práve na to – a na mnoho ďalšieho – sme sa opýtali riaditeľa spoločnosti Petra Novotného.

Začnime firmou samotnou – tento rok oslavujete 25. výročie vzniku firmy, na internete však možno nájsť niekoľko rôznych dátumov, konkrétne 1994 a 1998. Aké presne teda oslavujete výročie a s akou myšlienkou ste na trh kedysi vstúpili?

Tento rok skutočne oslavujeme 25. výročie, no dátumy sú pravdivé oba. Spoločnosť LUNA PLAST pôvodne, teda v roku 1994, založili moji rodičia, pretože najmä otec sa pohyboval v odbore a založenie firmy tak prirodzene nadviazalo na jeho predošlú činnosť a prax. Najprv bol projektantom plynových zariadení, neskôr, samozrejme,
v rámci inej firmy, mal so svojimi spoločníkmi snahu dovážať na český trh inovatívne výrobky zo zahraničia, ktoré tu v tom čase boli ťažko dostupné alebo úplne nedostupné. Jeho snaha nakoniec vyústila do založenia LUNA PLASTU, ktorý sa
v roku 1998 stal akciovou spoločnosťou.

Vstupný granulát
Vstupný granulát | Zdroj: LUNA PLAST

Pri snahe uviesť na trh inovatívne výrobky, ktoré by sa inak museli dovážať, predpokladám, spoločnosť zostala. Mohli by ste nám priblížiť, ktoré oblasti stavebníctva najčastejšie zásobujete a aké sú vaše vlajkové produkty?

Našim zákazníkom sa, samozrejme, snažíme ukázať, že kvalita neprichádza len z cudziny a že aj na tuzemskom trhu možno nájsť výrobky, ktoré sa kvalitou vyrovnajú, či dokonca prekonajú, tie zo Západu. Za náš, ako hovoríte, vlajkový produkt by som tak označil plastové viacvrstvové potrubie značky EC – extra coat – čo sú potrubia, ktoré disponujú celým radom certifikátov kvality vrátane hygienických certifikátov pre nemecký trh alebo nemeckých certifikátov DIN CERTCO PLUS (PAS 1075), ktoré vyžadujú najmä české vodárne. Je to teda práve ten prípad, keď kvalita nepochádza
z cudziny, ale vyrába sa priamo u nás.

Vo všeobecnosti sa potom naše produkty uplatnia v inštaláciách s vodou, teda pri vedení chladiacej vody, studničných systémoch, čerpaní vody, závlahových systémoch… Okrem inštalácie s vodou sa venujeme aj plynovému potrubiu, drenážam alebo tlakovej kanalizácii. Z hľadiska portfólia máme, samozrejme, snahu o čo najväčší záber, a teda najširšiu podporu pre zákazníka, aby si zákazník mohol odviezť čo najviac súčiastok a čo najkompletnejší systém priamo od nás a nemusel komponenty zložito zháňať inde.

Z tohto hľadiska máme množstvo priaznivých ohlasov najmä pre naše systémové riešenia – v portfóliu máme celý rad fitingov, ktoré možno kombinovať s dodávkou polyetylénových potrubí, čo dohromady zákazníkovi umožní veľmi jednoduchú
a intuitívnu inštaláciu celého systému.

Letecký pohľad na areál Luna Plast, a. s., v Mělníku
Letecký pohľad na areál LUNA PLAST, a. s., v Mělníku | Zdroj: LUNA PLAST

Spomínate polyetylén, ktorý je hlavným materiálom u vás vyrábaných potrubí. Prečo práve polyetylén? Je to kvôli jeho vlastnostiam? Kvôli jeho recyklovateľnosti?

Polyetylén je skvelý materiál z hľadiska svojej variability. Možno ho vyrábať v rôznych hustotách a vyhotoveniach, čo zaručuje jeho použiteľnosť v širokej škále inštalácií. Je ľahký, čo prináša úspory pri doprave, nekoroduje, nezarastá a vyznačuje sa hladkým inertným povrchom, ktorý zvyšuje hydraulickú činnosť transportovaných kvapalín
a plynov a potláča prípadné turbulencie, ktoré môžu vznikať v potrubí z kovu.

Polyetylén, ako ste spomenuli, je tiež dokonale recyklovateľný. V našom prípade to znamená, že ponúkame potrubie z úplne panenského materiálu pre inštalácie, kde je potrebné, aby bola zaistená výnimočne dlhá životnosť či celý rad najprísnejších požiadaviek na finálny produkt (napríklad pre potrubie s pitnou vodou), a aj potrubie, pri ktorom časť výrobného materiálu tvorí recyklát.

Priestory a technológie novej výrobnej haly
Priestory a technológie novej výrobnej haly | Zdroj: LUNA PLAST

Problém, ktorý aktuálne v súvislosti s recyklovateľnosťou vnímame, je, že posledných približne tridsať rokov si firmy a podniky dávali do štandardov, že použitie recyklátu pri výrobe potrubia je úplne vylúčené, čo je, samozrejme, pravý opak toho, čo si vyžaduje súčasnosť.

Mnoho ľudí si v tejto súvislosti neuvedomuje, že recyklácia vo všeobecnosti má celý rad odvetví a je tak samozrejmé, že do materiálov nemožno nasypať akýkoľvek recyklát. Aj tento materiál je starostlivo vybraný s ohľadom na finálnu kvalitu. V našom prípade ide o využitie recyklátu pri výrobe polyetylénových chráničiek. Využitie recyklátu sami vnímame ako krok do budúcnosti a jednoznačne pôjde o súčasť celkového riešenia na zníženie uhlíkovej stopy.

Detail technológie v novej výrobnej hale
Detail technológie v novej výrobnej hale | Zdroj: LUNA PLAST

Keď hovoríte o znižovaní uhlíkovej stopy, ako sa k tomuto plánu pre lepšiu budúcnosť staviate ako spoločnosť?

V súčasnosti, samozrejme, investujeme do trvalo udržateľných riešení a plánujeme v týchto investíciách pokračovať – v tejto súvislosti teda predovšetkým spomeniem fotovoltiku, už existujúcu aj plánovanú, taktiež plánujeme inštalovať tepelné čerpadlá a prejsť na vykurovanie plne a iba s ich pomocou. Náš závod sa nachádza v Mělníku pomerne blízko prístavu, čo, samozrejme, tiež hodláme využiť v náš prospech.

V súčasnosti máme vymyslený napríklad kolektor, ktorý bude umiestnený pod dnom prístavu. V blízkej budúcnosti, hneď ako budú dokončené najbližšie plánované zmeny, sa chceme úplne odstrihnúť od plynu a v tomto ohľade využívať iba udržateľné riešenia. To je taká prvá časť nášho environmentálneho nasadenia, tou druhou sú samotné výrobky. Ako sme spomenuli pri minulej otázke, polyetylén je plne recyklovateľný, ale sám osebe má aj pomerne úctyhodnú životnosť. Podľa platných nariadení musíme pri každom potrubí preukázať jeho životnosť počas päťdesiatich rokov, ale vstupný granulát, ktorý sa následne strojne spracováva, má životnosť približne 400 rokov.

Pri výrobnom procese, samozrejme, nejaké tie roky ubudnú, pretože zhruba 50 rokov životnosti je ekvivalentom 20 minút v extrudéri a my máme v portfóliu napríklad potrubie 100 minút a chráničky 80 a 60 minút – stále to však znamená, že na konci získame výrobok, ktorého životnosť sa pri správne vykonanom kladení pohybuje až okolo 150 rokov v zemi. A to je, samozrejme, 150 rokov, počas ktorých nebude treba vyrábať a riešiť odpad z výroby iného produktu.

Pieskovňa Tovačov
Pieskovňa Tovačov | Zdroj: LUNA PLAST

A tieto potrubia vyrábate aj vo vašej novej hale? Alebo ide o úplne inú technológiu?

Halu sme vlastne postavili priamo pre našu novú technológiu, pretože si takéto špeciálne zaobchádzanie rozhodne zaslúži. Ide totiž prakticky o prvú technológiu tohto druhu v Európe! Naša nová hala je preto postavená na základe layoutu tejto technológie, ktorý sme dostali priamo od jej výrobcu, a s ohľadom na zaistenie maximálnej rýchlosti, presnosti a rôznych možností obsluhy.

Aby sme však neodbočovali – naša nová technológia je schopná vyrábať trojvrstvové polyetylénové potrubie až do 1 200 mm, čo je v rámci Európy jednoznačne unikát. Prvýkrát tak Európa bude musieť doháňať Českú republiku a nie naopak, ako je to bežné!

Vápenka Vitošov, Hrabová
Vápenka Vitošov, Hrabová | Zdroj: LUNA PLAST

Pre nás ide o významnú technológiu najmä s ohľadom na realizácie dozorované ministerstvom poľnohospodárstva, pod ktoré spadajú všetky vodárne a vody všeobecne a ktoré má vo svojej gescii reportovať, v akom stave sú rozvodné siete a či sú z technického hľadiska v poriadku.

V tomto ohľade máme v našej republike približne šestnásťtisíc kilometrov potrubia väčšieho ako 300 mm, ktoré je staršie ako päťdesiat rokov – teda na hranici životnosti – a je preukázateľne v zlom stave a potrebuje opraviť. Tieto opravy, samozrejme, môžu byť nielen nákladné, ale aj náročné, čo môžu polyetylénové potrubia uľahčiť. Keď si to načrtneme v praxi: pôvodné nevyhovujúce potrubie sa akýmkoľvek spôsobom vyčistí a dovnútra sa oceľovým hrdlom, ktoré umožní zúženie zvolenej dimenzie potrubia až na 80 %, pretiahne potrubie nové.

Len čo ho potom pustíme, obnoví svoj tvar a rozmer a pôvodné potrubie obomkne zvnútra. Nie je teda potrebné riešiť stavebné povolenie alebo pristupovať k väčším zásahom do terénu či rozvodných potrubí, celá inštalácia prebieha výrazne jednoduchšie. A vďaka ponuke potrubia až do 1 200 mm je možné ľahko opraviť aj rozvody s veľkými dimenziami.

Veľkou výhodou týchto riešení sú tiež harmonizované normy v rámci celej Európy, takže hoci teraz máme potrubie z rôznych materiálov, jeho štandardizované rozmery sú rovnaké u nás a napríklad aj v Portugalsku. To z nášho potrubia robí produkt využiteľný v rámci celej Európy.

Zdroj: LUNA PLAST

Vzhľadom na to, že ide, ako hovoríte, o unikátnu a v rámci Európy výnimočnú technológiu, vzťahuje sa na ňu napríklad nejaký patent alebo obmedzenie?

V rámci technológií rozoznávame patent a takzvaný priemyselný vzor. Takýchto vzorov máme v našom závode niekoľko – a to vrátane toho na viacvrstvové potrubie, ktoré môžeme vytvárať vo vyhotovení do 500 mm už od roku 2006. Na túto technológiu teraz, samozrejme, nadväzujeme spomínanými väčšími dimenziami. Aby sme sa však venovali novej technológii v novej hale, potom áno, máme aj nový priemyselný vzor. Tentoraz ide o kyslíkovú bariéru nielen pre hrubostenné potrubia, ale aj pre beztlakové aplikácie na iné účely.

Výnimočnosť výsledného produktu spočíva v tom, že táto bariéra rieši priepustnosť kyslíkových molekúl cez stenu potrubia. Polyetylén, z ktorého potrubie vyrábame, je pomerne jednoduchá látka, ktorá prepúšťa molekuly kyslíka i vody v objemoch, ktoré sa podľa laboratórnych zistení pohybujú v objeme rádovo až niekoľko tisíc jednotiek – a je, samozrejme, žiaduce toto číslo znížiť. To sa vďaka bariére darí až na úroveň niekoľkých jednotiek.

Potrubia pripravené na expedíciu
Potrubia pripravené na expedíciu | Zdroj: LUNA PLAST

Náš vzor prakticky spočíva v tom, že naša konkurencia využíva kopolymér, ktorý možno koextrudovať – my sme však zvolili iné riešenie pre zákazníkov, ktorí s kopolymérom pri svojej realizácii pracovať nechcú. V rámci našej technológie tak môžeme využívať robota, ktorý zájde do potrubia a uskutoční polyamidový nástrek.

Tento nástrek je na báze činidla, takže veľmi rýchlo a dobre schne. A veľkou výhodou je, že  takto možno ošetriť produkty priamo pri výrobe, ale i dodatočne na mieste podľa želania zákazníka. Stačí robota zbaliť, previezť a nechať pracovať. Takto sme schopní ošetriť potrubie až do rozmeru 1 000 mm – v závode aj v teréne.

Viac informácií o firme a produktoch nájdete na www.lunaplast.eu.

Rozhovor pripravila Eliška Hřebenářová.

FOTO: archív LUNA PLAST, a. s.

ZDROJ: PR článok spoločnosti LUNA PLAST, a. s.