Partneri sekcie:

Medzinárodná odborná a vedecká konferencia Dopravné inžinierstvo 2017

image 95910 25 v1

Katedra cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline srdečne pozýva na medzinárodnú odbornú a vedeckú konferenciu Dopravné inžinierstvo 2017.

Cieľ konferencie
Cieľom konferencie je výmena odborných ako aj vedeckých poznatkov z riešenia problematiky dopravného inžinierstva na Slovensku a v zahraničí. Konferencia je určená profesijným organizáciám venujúcim sa dopravnému inžinierstvu, orgánom štátnej správy, samosprávy ako aj vedecko výskumným inštitúciám a neziskovým organizáciám.

Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, budova Aula 6
Dátum konania: 14.- 15. novembra 2017

Tematické oblasti konferencie:
– riešenie organizácie dopravy v mestách,
– dopravné plánovanie, modelovanie a prognózovanie dopravy,
– verejná osobná doprava,
– cyklistická a pešia doprava,
– upokojovanie dopravy,
– dopravné značenie,
– využívanie informačných a iných technológii v doprave,
– inteligentné dopravné systémy,
– parkovanie – statická doprava, a pod.

Viac o konferencii na http://kcmd.uniza.sk/sk/konferencie-a-seminare/konferencia-dopravne-inzinierstvo/

KategórieDoprava