23. ročník Dní slovenských cestárov

Dni slovenských cestárov 2016

Predstavitelia štátnej správy a samosprávy, správcovia ciest a odborníci zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny sa v dňoch 11. – 12. októbra 2018 stretnú v Košiciach na 23. ročníku Dní slovenských cestárov. Podujatie, ktoré organizuje Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Správou ciest Košického samosprávneho kraja, sa koná sa pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka a predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku.

Odborná časť programu bude venovaná cestnému hospodárstvu a rozvoju cestnej siete, správe a údržbe ciest a dopravnej nehodovosti v Košickom samosprávnom kraji. V rámci technickej exkurzie účastníci konferencie navštívia aj stavbu úseku D1 Budimír-Bidovce, ktorú a východnom Slovensku realizuje spoločnosť Skanska SK. Počas podujatia budú odovzdané aj ocenenia Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018.

Tradičnou súčasťou podujatia je futbalový turnaj a cestárske rodeo, v ktorom si v jazde zručnosti zmerajú svoje sily vodiči „sypačov“ z celého Slovenska.

Dni slovenských cestárov
Dni slovenských cestárov

Cieľom cestárskeho rodea je zábavnou formou propagovať náročnú prácu vodičov sypačov pri vykonávaní zimnej údržby cestných komunikácií. Súťažným vozidlom je nákladný automobil MERCEDES-Actros, dvojnápravový (4×4) s manuálnou prevodovkou, so sypacou nadstavbou a namontovanou radlicou. Súťaž prebieha dvojkolovo, každý súťažiaci absolvuje na trati dve jazdy zručnosti. Na súťažiacich čakajú rôzne prekážky a úlohy, ako napríklad prejazd a cúvanie ohraničeným zúženým priestorom, cúvanie medzi kužele, slalom medzi kužeľmi, obchádzanie prekážok – sudov, presné zastavenia na vymedzenom priestore. Výsledný čas v každom kole sa vypočíta z času jazdy a pridelených trestných sekúnd. Výsledný celkový čas sa potom určí súčtom časov z oboch kôl.

Športové zručnosti a kondičku predvedú cestári aj v rámci futbalového turnaja. Proti sebe sa postaví osem tímov zložených so zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, krajov zoskupených v tímoch stred, východ a západ, dodávateľov a výskumníkov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov futbalového turnaja sa uskutoční počas spoločenského večera a prví traja súťažiaci s najlepším výsledným celkovým časom sa postavia na stupne víťazov priamo na súťažnej trati pred očami divákov. Víťazi cestárskeho rodea postupujú na budúcoročné cestárske rodeo krajín V4 – RODEO V4.

Prihlásenie na konferenciu je možné online na www.ankov.sk

Slovenská cestná spoločnosť je odborné, stavovské občianske združenie fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobia v oblasti cestného hospodárstva a staviteľstva na Slovensku. Poslaním spoločnosti je vytvárať podmienky pre rozširovanie a prehlbovanie odborných, teoretických a praktických poznatkov, spolupracovať na príprave koncepčných dokumentov a podieľať sa na riešení odborných problémov.

Viac informácií na www.cestnaspol.sk

Autor: SCS

KategórieDoprava