Električka pred novou budovou SND na Pribinovej ulici v Bratislave.

Bratislava rozširuje električkové trate, predložila zámer do EIA

Partneri sekcie:

Výstavba novej električkovej trate v úseku Pribinova – Košická – Miletičova v Bratislave by sa mala začať v roku 2024. Navrhovaná trať je dvojkoľajná s rozchodom 1 000 milimetrov.

Tento predbežný termín uvádza zámer, ktorý predložil magistrát do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) koncom júna (30. 6. ). Cieľom je rozšíriť sieť električkových tratí a posilniť mestskú dopravu na východ od centrálneho územia hlavného mesta. Predpokladané náklady dopravného projektu sú 40 miliónov eur.

Nové moderné bratislavské centrum sa v posledných rokoch intenzívne rozvíja vďaka viacerým developerským projektom v oblasti rezidenčného bývania, administratívy a obchodných priestorov. V budúcnosti by mohla denná prítomnosť ľudí v tomto novom úseku trate dosiahnuť úroveň až 200-tisíc.

Mestská doprava potrebuje posilu

Tomu treba prispôsobiť kapacitu mestskej koľajovej dopravy, ktorá už nestačí ani súčasným nárokom. Na území Bratislavy je 42,7 km električkových tratí, 5 električkových liniek, okruh v centrálnej oblasti a 4 radiály. Práce na predĺžení trate v mestskej časti Petržalka po Janíkov dvor sú však pozastavené pre vysoké ceny stavebných materiálov. Mestskú hromadnú dopravu v území perspektívnych električkových tratí v súčasnosti zabezpečujú trolejbusy a autobusy.

Novú trasu po Pribinovej ulici popri budove SND schválilo mestské zastupiteľstvo ešte v októbri 2021 prostredníctvom zmien a doplnkov územného plánu. Rozšírenie siete električkových tratí, ako ho navrhuje zámer, umožní v budúcnosti vybudovať novú vetvu trate na Prístavnej ulici alebo variantne na Mlynských nivách s možným budúcim predĺžením do mestských častí Vrakuňa alebo Podunajské Biskupice.

Koridor pre električkovú trať

Rozšírená električková sieť sa podľa návrhu napojí v úseku Košická na existujúcu trať na Starom moste a Šafárikovom námestí. Následne v rámci komunikácie medzi objektmi Ministerstva vnútra SR a Klubom umelcov prejde na Pribinovu ulicu, bude pokračovať popred a okolo nového Slovenského národného divadla. Ďalej trať mimoúrovňovo popod Most Apollo prekrižuje Košickú ulicu, pozdĺž ktorej bude pokračovať až po vyústenie na Miletičovej ulici. V križovatke Záhradnícka – Miletičova sa napojí na existujúcu električkovú trať.

Predpokladaný návrh nových tratí zohľadňuje existenciu budovaných, respektíve povolených projektov v riešenom území, najmä tých, ktoré sú navrhované na trase v úseku Košická. Projekty v územiach Ryba, Gumon či Cvernovka na základe dohody developerov cielene vytvárajú koridor pre električkovú trať.

Električka na Košickej ulici v Bratislave.
Električka na Košickej ulici v Bratislave. | Zdroj: JTRE

Platnosť memoranda je časovo obmedzená

Mesto Bratislava a developer JTRE podpísali 6. júna tohto roka memorandum o spolupráci pri výstavbe električkovej trate v rozvojových zónach Pribinova a Chalupkova. Developer vtedy informoval ASB, že jeho finančná angažovanosť je 1 milión eur na predprojektovú prípravu a projektovú dokumentáciu plus 7,9 milióna eur bez DPH alebo 10 miliónov eur s DPH (podľa vplyvov aktuálnej legislatívy) ako príspevok na pokrytie ďalších nákladov spojených s prípravou a realizáciou trate.

Dokument má však stratiť platnosť, ak by mesto nezačalo s výstavbou trate Pribinova – Košická do šiestich rokov.

Okrem toho po dokončení výstavby projektové spoločnosti bezodplatne prevedú na mesto pozemky pod budúcou traťou. JTRE tiež postupne zaplatí mestu a mestským častiam za projekty v tejto lokalite poplatok za rozvoj vo výške 14 miliónov eur a nad túto sumu ešte investuje do rekonštrukcie križovatiek a ďalšej dopravnej infraštruktúry v okolí.

Mapka trasy električkovej trate, úsek Košická v Bratislave
imageMapka trasy električkovej trate, úsek Košická v Bratislave | Zdroj: Zámer: Nové električkové trate v Bratislave, úsek Košická

Dva varianty jednej zastávky

Činnosť v zámere posudzovaná v nulovom variante a v dvoch realizačných variantoch s rozdielnou polohou novej električkovej zastávky s pracovným názvom Trhovisko Miletičova. Mesto Bratislava ako navrhovateľ uprednostňuje prvý variant. V ňom by bola zastávka umiestnená bezprostredne za odbočením z Košickej ulice na Miletičovu, presnejšie  na mieste súčasnej zastávky Trhovisko.

V druhom variante sa zastávka nachádza za smerovým odbočením do Ružinova, teda v blízkosti parku na križovatke ulíc Miletičova a Záhradnícka. Táto zastávka má slúžiť len pre električky smerujúce do mestskej časti Ružinov. Okrem tejto zastávky by mali fungovať zastávky s pracovnými názvami Nové SND, Eurovea, Prístavná, Košická aj Dulovo námestie.

Negatívom výstavby električkovej trate bude nevyhnutný výrub stromov najmä v okolí SND, na Košickej ulici alebo v parčíku v križovatke Miletičovej a Záhradníckej. Dôsledky má zmierniť náhradná výsadba zelene, respektíve jej finančná náhrada a vegetačný povrch vo vhodných úsekoch trate.

Znížiť hluk z prevádzky električky majú opatrenia ako vylepšenie koľajového zvršku, upevnenie koľají, použitie vegetačného krytu, zabudovanie zariadenia na mazanie koľají. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude vypracovaná podrobná vibroakustická štúdia.

Zámer: Nové električkové trate v Bratislave, úsek Košická

Navrhovateľ: mesto Bratislava
Predpokladaný začiatok výstavby: 2024
Predpokladané ukončenie výstavby: 2026
Dĺžka trate v úseku Košická: 3 288 metrov
Predpokladané celkové investičné náklady: 40 miliónov €

Zdroj: Zámer, EIA