Partner sekcie:
  • METROSTAV

Základný kameň diaľnice D1 Budimír – Bidovce slávnostne poklepaný

image 87333 25 v1

Za účasti Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpáda Érseka, generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Juraja Valenta, prezidenta obchodnej jednotky Skanska Česká republika a Slovensko Michala Jurku, ako i zástupcov Košického samosprávneho kraja a priľahlých obcí sa včera pri obci Vajkovce na východe Slovenska uskutočnilo slávnostné symbolické poklepanie základného kameňa diaľničného úseku D1 Budimír – Bidovce.

Novovybudovaný 15,46 km dlhý úsek v hodnote 197,44 milióna eur bude financovaný z Kohézneho fondu Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu. Stavba bude dokončená o 37 mesiacov.

Projekt D1 Budimír – Bidovce je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je priamym pokračovaním diaľnice v úseku Prešov – Košice smerom na Michalovce. Stavba sa zároveň po dobudovaní rýchlostnej cesty R2/R4 stane súčasťou východného obchvatu Košíc a dokončený úsek prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4 smerom na Miškolc. Košice budú konečne odľahčené od tranzitu na všetky strany – smerom na Ukrajinu, Maďarsko, Prešov i Rožňavu.

„Pri realizácii tohto projektu sa zameriame hlavne na využitie našej konkurenčnej výhody One Skanska. Ide o synergie vo vnútri spoločnosti pri samotnej výstavbe, o vlastné zdrojové materiály, ako i naše zameranie na nové, napr. 3D technológie, ktoré plánujeme pri výstavbe použiť,“ komentovala generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK a.s. Magdaléna Dobišová.

Diaľnica D1 Budimír-Bidovce sa radí k veľkým infraštruktúrnym projektom. Stavba bude mať celkovo 133 stavbených objektov, z toho 4 mimoúrovňové križovatky a 23 mostov.

Zdroj: Skanska

KategórieDiaľnice