Fasádna omietka so štruktúrou dreva (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Dekoratívne omietky umožňujú vytvárať na obvodových plášťoch budov alebo stenách v interiéri rozličné kreatívne vzory, verne napodobňovať štruktúry rozličných materiálov, ako napr. tehál, pohľadového betónu, kameňa alebo dreva.

Krok 6: Prebrúsenie

Takto upravená druhá vrstva omietky sa nechá dostatočne zaschnúť (približne 1 deň). Zaschnutá omietka sa ľahko prebrúsi, napr. brúsnou mriežkou na sadrokartón, čím sa odstránia vystupujúce zvyšky omietky a najväčšie nerovnosti.

06 Prebrúsenie
06 Prebrúsenie |

Krok 7: Lazúra

Z povrchu omietky sa odstráni brúsny prach a na takto pripravený podklad sa nanesie v jednej súvislej vrstve maliarskym valčekom alebo štetkou dôkladne premiešaný neriedený lazúrový náter.

07 Lazúra
07 Lazúra |

Krok 8: Patinovanie

Lazúrový náter sa začne ihneď po nanesení patinovať navlhčenou hubkou. Ťahmi hubky sa zotrie lazúra z vystupujúcich častí štruktúry dreva a na ploche sa v nátere vytvoria svetlejšie plochy.

08 Patinovanie
08 Patinovanie |

Krok 9: Hotová omietka

Patinovaním lazúry sa dosiahne vierohodná štruktúra dreva. Lazúra sa nechá dôkladne vyschnúť (min. 12 h).

09 Hotová omietka
09 Hotová omietka |

 

Text: spracované z podkladov firmy Cemix
Foto: Cemix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2018.

01 Penetrácia podkladu
02 Prvá vrstva omietky
03 Druhá vrstva omietky
04 Fládrovanie
05 Vytvorenie škár
06 Prebrúsenie
07 Lazúra
08 Patinovanie