Partneri sekcie:

Obnova extrémne nasiakavej fasády

image 99708 25 v1

Pred aplikáciou fasádnej farby pri obnove fasády je potrebné overiť jej nasiakavosť. Nasiakavosť povrchu fasády je možné overiť pomocou rozprašovača naplneného vodou, ktorá sa aplikuje na podklad. V prípade extrémne nasiakavej fasády sa na zjednotenie a zrovnomernenie nasiakavosti nanesie na obnovovaný povrch hĺbkový základný náter.

Aplikácia hĺbkového penetračného náteru

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť suchý, nosný, čistý, nezamrznutý, zbavený prachu, výkvetov solí a nečistôt. Nesmie byť vodoodpudivý. Pred nanášaním sa hĺbkový základný náter premieša, respektíve pretrepe. V závislosti od nasiakavosti podkladu je možné základný náter riediť v pomere 1 : 1 až 1 : 5 vodou. Nesmie sa nanášať neriedený. Na vyzretý a suchý podklad sa nanesie celoplošne striekaním alebo valčekom. Pri viacnásobnom nanášaní je potrebné jednotlivé vrstvy hĺbkového základného náteru nechať zaschnúť. Základný náter musí po nanesení na podklad úplne vsiaknuť.

Pri viacnásobnom nanášaní, napríklad na silno nasiakavé podklady a/alebo pieskujúci podklad, sa odporúča prvý náter naniesť s väčším pomerom riedenia, vďaka čomu sa dosiahne optimálne vniknutie náteru do podkladu. Po vyschnutí hĺbkového základného náteru sa nesmie na povrchu vytvoriť sklovitá vrstva! Pri jeho aplikácii je potrebné pracovať rovnomerne bez prerušenia. Pred nanesením povrchovej úpravy je potrebné dodržať technologickú prestávku minimálne 12 hodín (pri teplote +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 60 %).

Aplikácia fasádnej farby

Po zaschnutí základného náteru (technologická prestávka min. 12 h) sa aplikuje fasádna farba. Bezprostredne pred nanášaním fasádnej farby sa obsah vedra dôkladne premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Valčekom alebo štetcom sa na pripravený podklad nanesie rovnomerne bez prerušenia základný náter fasádnej farby. Nasleduje technologická prestávka približne 12 h. Potom sa nanesie jedna až dve vrstvy krycieho náteru neriedenej farby (v prípade potreby riedenie s max. 5 % vody).

Na strojové nanášanie sa použije striekacie zariadenie s technológiou airless (napr. Graco UM II 795 PC). Neriedená silikónová fasádna farba sa nanáša rovnomerne bez prerušenia v dvoch vrstvách v jednom pracovnom cykle tzv. krížovým spôsobom, aby sa docielilo rovnomerné prefarbenie povrchu. Prvý nástrek sa nanesie napríklad vo vodorovnom smere. Potom, bezprostredne po nanesení prvej vrstvy, sa metódou „čerstvé do čerstvého“ nanesie druhý nástrek v opačnom (zvislom) smere. Na dosiahnutie lepšieho výsledku je možné povrch ešte dodatočne upraviť pomocou valčeka. V prípade požiadavky na ďalšiu vrstvu nástreku je potrebné dodržať medzi jednotlivými vrstvami technologickú prestávku minimálne 4 h. 

01 | Riedenie základného náteru
Hĺbkový základný náter sa v originálnej plastovej nádobe premieša, resp. pretrepe. Následne sa zriedi s vodou v pomere 1 : 1 až 1 : 5 (v závislosti od nasiakavosti podkladu). Nesmie sa nanášať neriedený!

02 | Nanesenie základného náteru
Základný náter sa nanesie na podklad celoplošne, rovnomerne a bez prerušenia striekaním alebo valčekom, a nechá sa úplne vsiaknuť. Pri viacnásobnom nanášaní (vysokonasiakavé podklady) sa prvý náter nanesie s väčším pomerom riedenia. Po vyschnutí nesmie na povrchu vzniknúť sklovitá vrstva.

 

03 | Premiešanie fasádnej farby
Po zaschnutí základného náteru (technologická prestávka min. 12 h) sa aplikuje fasádna farba. Bezprostredne pred nanášaním fasádnej farby sa obsah vedra dôkladne premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami.

RUČNÁ APLIKÁCIA

04 | Valček alebo štetka
Pri ručnej aplikácii sa farba nanáša valčekom alebo štetcom.

05 | Prvá vrstva fasádnej farby
Valčekom alebo štetcom sa na pripravený podklad nanesie rovnomerne bez prerušenia základný náter fasádnej farby.

06 | Druhá vrstva fasádnej farby
Nasleduje technologická prestávka približne 12 h. Potom sa nanesie jedna až dve vrstvy krycieho náteru neriedenej farby (v prípade potreby riedenie s max. 5 % vody).

STROJOVÁ APLIKÁCIA

07 | Striekacie zariadenie
Na strojové nanášanie sa použije striekacie zariadenie s technológiou airless (napr. Graco UM II 795 PC). Neriedená silikónová fasádna farba sa nanáša rovnomerne bez prerušenia v dvoch vrstvách v jednom pracovnom cykle tzv. krížovým spôsobom, aby sa docielilo rovnomerné prefarbenie povrchu.

 

08 | Nástrek fasádnej farby
Prvý nástrek sa nanesie napr. vo vodorovnom smere. Potom, bezprostredne po nanesení prvej vrstvy, sa metódou „čerstvé do čerstvého“ nanesie druhý nástrek v opačnom (zvislom) smere.

09 | Dodatočná úprava povrchu
Na dosiahnutie lepšieho výsledku sa povrch ešte dodatočne upraví pomocou valčeka. V prípade požiadavky na ďalšiu vrstvu nástreku je potrebné dodržať medzi jednotlivými vrstvami technologickú prestávku min. 4 h.

Info o materiáli:

» Hĺbkový základný náter na organickej báze pripravený na okamžité spracovanie, určený na hĺbkové spevnenie alebo zjednotenie nasiakavosti extrémne, resp. nerovnomerne nasiakavých organických podkladov pred následnou povrchovou úpravou fasádnymi omietkami alebo farbami.

Čo budete potrebovať:

Hĺbkový základný náter
Baumit MultiPrimer
spotreba: približne 0,1 až 0,25 l/m2 (1 náter, v závislosti od nasiakavosti podkladu), plastová nádoba 10 l, 10 l 82,80 €

Silikónová fasádna farba
Baumit StarColor
spotreba: približne 0,35 l/m2, plastové vedro 5 a 14 l, 14 l 191,52 €

Náradie a pomôcky
rozprašovač vody
ručné nízkootáčkové elektrické miešadlo
maliarsky valček
štetka
striekacie zariadenie s technológiou airless

POZOR!

Podmienky nanášania hĺbkového náteru
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia hĺbkového základného náteru klesnúť pod +5 °C. Pri jeho spracovaní a zrení je potrebné chrániť fasádu pred priamym slnečným žiarením, dažďom, ako aj silným vetrom (napr. pomocou ochranných sietí). Okná, dvere a iné okolité konštrukcie je potrebné dôkladne zakryť.

Ochrana proti mikroorganizmom, hubám a riasam
Silikónová fasádna farba obsahuje základnú chemickú ochranu proti pôsobeniu mikroorganizmov, ktorá sa štandardne pridáva pri výrobe vo forme prísady. V oblastiach so zvýšeným rizikom výskytu rias a húb na obvodovom plášti (napr. tienisté a vlhké miesta s hustou zeleňou, nadpriemerné atmosférické zrážky, blízkosť vodných plôch a pod.) sa odporúča aplikovať farbu so zvýšenou mierou ochrany proti pôsobeniu mikroorganizmov so špeciálnou prísadou antipilz. Riziko poškodenia vzhľadu fasády pôsobením mikroorganizmov závisí tak od miery ich prítomnosti v okolitom prostredí, ako aj od celkového technického riešenia a kvality realizácie obvodového plášťa. Trvalú neprítomnosť rias a húb na fasáde preto nie je možné garantovať.

Tip

Zhodnosť farebného odtieňa
Zhodnosť farebného odtieňa je možné garantovať len v rámci jednej výrobnej šarže. Preto sa odporúča objednávať naraz celé množstvo materiálu vrátane potrebnej rezervy, aby sa predišlo prípadným rozdielom vo farebnosti.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy baumit
FOTO: baumit

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2018.