Nerezové siete X-TEND ako vzdušné zabezpečenie a treláž na ozelenenie parkovacieho domu (Aupark Shopping Centrum, Bratislava).
Galéria(10)

Dynamická, vzdušná a organická architektúra

Moderná architektúra a mestská urbanistická koncepcia čím ďalej tým viac využíva subtílne, ale pevné oceľové prvky, akými sú veľkoplošné nerezové siete. Tie do projektov vnášajú nielen nevšedný dizajn a zvýšenie bezpečnosti stavieb, ale taktiež umožňujú prírode ešte viac prenikať do vyprahnutých ulíc a vytvárať tak príjemné prostredie pre život a prácu v mestských aglomeráciách.

30 rokov v Čechách a na Slovensku

Viac ako tri dekády sa spoločnosť Carl Stahl špecializuje na využitie membránových konštrukcií a nerezových sietí X-TEND vlastnej výroby v modernej architektúre. Od zábradlia a schodiskových šácht cez ochranné fasády, výplne stavebných otvorov až po veľkoplošné ozelenenia budov, zastrešenie či tieniace fasádne prvky.

Dych vyrážajúce inštalácie sú po tridsiatich rokoch pôsobenia Carl Stahl na trhu súčasťou mnohých miest v mestách aj v prírode. Projektanti a architekti tak majú jedinečnú možnosť sa presvedčiť, že aj po takom čase sú stále krásne a bezpečné.

Nerezové siete X-TEND ako odolná a bezúdržbová treláž pre zeleň (Elementary School, Trnava).
Nerezové siete X-TEND ako odolná a bezúdržbová treláž pre zeleň (Elementary School, Trnava). | Zdroj: Carl Stahl & spol, s.r.o

Architekti, konštruktéri a statici k Vašim službám

Čím sa Carl Stahl na trhu odlišuje, teda okrem špičkových produktov, je komplexnosť interného tímu. Či už sa jedná o ozelenenie fasád, projektov zábradlia, zabezpečenie proti pádu či voliér pre zvieratá v ZOO po celom svete, projektom sa zaoberajú vo všetkých jeho fázach.

Úzka spolupráca architektov a statikov s tímami zadávateľov umožňuje spojiť estetiku, funkčnosť a statickú vyváženosť projektov. To všetko pri zachovaní subtílnosti celého riešenia, ktoré vždy vychádza z konkrétnych špecifík, miestnych charakteristík a požiadaviek klientov.

V ďalších, výkonových fázach, rieši Carl Stahl interným tímom všetky detaily konštrukcie, nadväznosti na existujúce stavby, napojenie na inžinierske siete a technickú infraštruktúru. Dodajú samozrejme aj celkovú statickú analýzu stavby vrátane riešených spojov a kotiev.

Certifikované nerezové siete X-TEND ako bezpečnostná výplň zábradlia vyhliadkovej veže (Čajka v oblakoch, Bojnice).
Certifikované nerezové siete X-TEND ako bezpečnostná výplň zábradlia vyhliadkovej veže (Čajka v oblakoch, Bojnice). | Zdroj: Carl Stahl & spol, s.r.o

Projektovaním to zďaleka nekončí

Nielenže v Carl Stahl stavbu do poslednej skrutky vyprojektujú, vedia ju tiež vlastnými tímami namontovať a postarajú sa aj o následnú údržbu. Disponujú niekoľkými montážnymi tímami, ktoré zvládajú realizovať niekoľko projektov naraz. Prispôsobia sa termínom a sú flexibilné.

Majú skúsenosti snáď so všetkými typmi stavieb, materiálov a povrchov a dokážu si poradiť v akejkoľvek komplikovanej situácii. Vďaka svojim rozsiahlym skúsenostiam sú ich tímy v rámci skupiny Carl Stahl často povolávané na zahraničné realizácie ako vedúci projektov.

Pretože montáže nerezových sietí prebiehajú veľmi často v extrémnych podmienkach, montéri sú expertmi v práci vo výškách, ale aj vo vise. Sú vybavení skvelým technickým vybavením ako pre takto náročné pracovné prostredie, tak aj pre prácu s najrôznejšími druhmi materiálov a povrchov.

Biele nerezové siete s čiernymi svorkami (Zubári nad Mlynom, Jablonec nad Nisou).
Biele nerezové siete s čiernymi svorkami (Zubári nad Mlynom, Jablonec nad Nisou). | Zdroj: Carl Stahl & spol, s.r.o

Projektový tím, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Projektový tím Carl Stahl je tvorený profesionálmi, ktorí sú zároveň obchodníkmi, projektovými manažérmi a komunikačným článkom medzi zadávateľom, tímami Carl Stahl a tretími stranami zúčastnenými na projekte. Sú pripravení pomôcť v akejkoľvek fáze projektu.

Vyriešia obratom Váš dopyt, odovzdajú skúsenosti z podobných skorších realizácií, naplánujú maximálne efektívny chod Vášho projektu, a to naprieč tímami. V prípade tvorby dokumentácie alebo štúdie zariadi komunikáciu medzi projekčným oddelením a Vami tak, aby boli splnené všetky požiadavky, vrátane statických a tvarových.

Sú to tí, ktorí sú prví na stavbe, aby načerpali maximum informácií a aby montáž prebehla hladko a bez komplikácií. Na týchto profesionálov sa neváhajte obrátiť. Urobia všetko, čo je v ich silách, aby docielili požadovaný výsledok podľa projektovej dokumentácie a samozrejme k Vašej spokojnosti.

 Subtílne nerezové siete X-TEND ako priebežné zabezpečenie schodiska (Komunardov 35, Praha).
Subtílne nerezové siete X-TEND ako priebežné zabezpečenie schodiska (Komunardov 35, Praha). | Zdroj: Carl Stahl & spol, s.r.o

www.carlstahl-architektura.cz

Subtílne nerezové siete X-TEND ako priebežné zabezpečenie schodiska (Komunardov 35, Praha).
Biele nerezové siete s čiernymi svorkami (Zubári nad Mlynom, Jablonec nad Nisou).
Certifikované nerezové siete X-TEND ako bezpečnostná výplň zábradlia vyhliadkovej veže (Čajka v oblakoch, Bojnice).
: Nerezové siete X-TEND ako odolná a bezúdržbová treláž pre zeleň (Elementary School, Trnava).
Nerezové siete X-TEND ako vzdušné zabezpečenie a treláž na ozelenenie parkovacieho domu (Aupark Shopping Centrum, Bratislava).
Membránové zastrešenie amfiteátra základnej školy (ZŠ, Praha-Petrovice).
: Nerezové siete X-TEND ako vzdušné zabezpečenie pavlačej budovy (Sídlo VAK, Vyškov).
Nerezové siete X-TEND ako zabezpečenie detských herných prvkov (Herná krajina Pecka, Krkonoše).

Zdroj: PR článok Carl Stahl & spol, s.r.o