Doka siete 01

Doka – bezpečnostné siete na stavbách

Doka - bezpečnostné záchytné siete SNF si na stavbách, ktoré potrebujú dosiahnuť vysoký štandard bezpečnosti, získavajú svoje stabilné miesto.

Ide o predmontované celky, ktoré je možné jednoducho a rýchlo osadiť na ľubovoľnú konštrukciu a prispôsobiť akémukoľvek tvaru. Bezpečne zachytia padajúce predmety aj drobné úlomky. Sú trojvrstvové, ošetrené proti UV žiareniu a odolné proti vysokému zaťaženiu vetrom. Spomínané vlastnosti a vyhotovenie podľa normy EN1263 zabezpečia spoľahlivú ochranu pre akýkoľvek stavebný projekt.

 Typické stavby, na ktorých sa používajú záchytné siete SNF, sú: 

  • výškové stavby kvôli ochrane okolia pred padajúcimi predmetmi
  • stavby, na ktorých sa súbežne realizujú železobetónové nosné konštrukcie spolu s inými profesiami na nižších podlažiach (napr. realizácia fasád, montáž lešenia)
  • stavebné objekty, ktoré sa realizujú v blízkosti frekventovaných komunikácií, kde je potrebná ochrana okoloidúcich ľudí a vozidiel (hlavne centrá miest)
Doka siete 02
Doka bezpečnostné záchytné siete zvyšujú úroveň bezpečnosti nielen na výškových stavbách. | Zdroj: DOKA

 Výhody použitia záchytných sietí

  • profit zo zníženého rizika úrazov – ochrana stavebného personálu pracujúceho na nižších podlažiach a okoloidúcich ľudí pred padajúcimi drobnými i väčšími čiastočkami stavebného materiálu, predchádzanie materiálnym škodám
  • vyššia hospodárnosť vďaka bezpečnejšej práci – rýchlejšie pracovné tempo
  • udržanie si dobrého mena a imidžu zamestnávateľa, ktorý dbá na bezpečnosť

Viac sa dozviete na www.doka.sk