Dobrým začiatkom stavby vyriešime veľa budúcich problémov.

Partneri sekcie:

Dobrá izolácia spodnej stavby vyrieši niekoľko problémov, ktoré do budúcna spôsobujú vlhkosť a iné mechanické a statické ťažkosti.

Dôležitosť zateplenia spodnej časti stavby expandovaným polystyrénom.

Nadmerné tepelné straty sa vyskytujú v novostavbách aj starších objektoch. Riešením proti úniku tepla je zateplenie obvodových plášťov budov. Sprísnené požiadavky na tepelné vlastnosti obvodových konštrukcií stavieb ukázali, že je potrebné sa vo zvýšenej miere zaoberať  aj tepelnými stratami spodnej časti budovy ako sú sokel, základová doska, základové pásy, suterén a pod.

Keďže tepelné mosty sa nachádzajú aj v tejto oblasti stavby, nemalo by sa zabúdať ani na ochranu týchto časti konštrukcie. Práve tu, v spodnej časti stavby je možné ušetriť nezanedbateľné množstvo energie. Podzemné časti stavby sú okrem statických vplyvov veľakrát namáhané vlhkosťou, koróznymi vplyvmi a podložím.

Konštrukcie takýchto podzemných častí stavieb vyžadujú ochranu a to je práve úlohou izolácie spodnej stavby. Najideálnejším riešením na tento účel sú soklové a perimetrické dosky z expandovaného polystyrénu.

Stavba domu si vyžaduje množstvo znalostí, ale aj pretečených nervov. Nie každý má totiž čas a hlavne chuť riešiť všetky vzniknuté okolnosti. Obklopte sa tými správnymi ľuďmi a hneď to pôjde ako po masle. POLYFORM je naozajstným tímovým hráčom. Vďaka naším produktom vám dokážeme zabezpečiť „pohodu domova“ rýchlo a jednoducho od základov až po strechu.

Soklové a perimetrické dosky sú vyrobené priemyselným lisovaním, čo zabezpečuje uzavretú povrchovú štruktúru. Výhodou tohto procesu spracovania je znížená nasiakavosť, vysoká tlaková pevnosť a nemenné tepelnoizolačné vlastnosti. Medzi hlavné výhody patrí taktiež jednoduchá montáž a ekonomická výhodnosť.

Izolácia stavby pod úroveň terénu

Zateplením stavby perimetrickými doskami z expandovaného polystyrénu dosahujeme vysokú tepelnú účinnosť. Tento fakt ma za následok zvýšenie návratnosti finančných investícií a pozitívny vplyv na celkové prevádzkové náklady.

Ideálnou voľbou pre zateplenie základových pásov, základovej dosky, vykurovaných suterénov v priamom kontakte s vlhkosťou sú tepelnoizolačné dosky POLYFORM EPS 200 PERIMETER. Táto voľba je vhodná aj pre  nízkoenergetické a pasívne budovy, kde chráni  hydroizoláciu pred poškodením.

Zdroj: POLYFORM

Izolácia soklovej časti stavby

Soklová časť stavby si z hľadiska tepelnoizolačnej účinnosti vyžaduje obzvlášť dôležitý prístup. Vďaka zatepleniu tejto časti zabraňujeme vzniku plesní, tepelných mostov a podobne. Hrúbka soklovej tepelnej izolácie je spravidla rovnaká alebo o cca 20 mm tenšia ako je hrúbka samotného zateplenia obvodovej steny (ETICS).

Na tepelnú izoláciu soklovej časti stavby je vhodná nízko nasiakavá izolácia POLYFORM EPS 150 SD.  Ako efektívnejšie a účinnejšie riešenie sa odporúča zateplenie soklovej časti min. pod úroveň nezamŕzajúcej hĺbky terénu ( 80 až 100 cm podľa lokality) izoláciou POLYFORM EPS 200 SD s vysokou tlakovou odolnosťou.

EPS 150 Soklová doska | Zdroj: POLYFORM
EPS 200 Soklová doska | Zdroj: POLYFORM

Technologický postup

K lepeniu dosiek je najvhodnejšie použiť na tento účel výrobcom doporučené lepidlá, tmely, penu a pod., ktoré slúžia ako dočasné upevnenie, pretože dosky sú pritlačené k stene tlakom zeminy po zásype. Zemina sa nasype do výkopu a zhutní po inštalácií tepelnej izolácie.

Dosky musia byť na pevnej podložke, aby mali oporu pri zasypávaní a zhutňovaní zeminy. Izolačné dosky od POLYFORMU je možné rezať štandardnými ručnými nástrojmi ako sú ručné či elektrické pílky, nože, prípadne odporovým drôtom.

Zdroj: POLYFORM
Zdroj: POLYFORM

Polystyrény pre zateplenie spodnej časti stavby, technické informácie a parametre nájdete práve u nás na https://www.polyform.sk/.

POLYFORM, s.r.o.
Terézie Vansovej 10
065 03 Podolínec
Slovenská republika

tel.: +421 52 439 12 14
email: info@polyform.sk

Zdroj: PR článok POLYFORM, s.r.o.