Partneri sekcie:

Bezprašné zhotovenie rýchlotuhnúcej nivelizačnej stierky (pracovný postup)

Podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý (bez špiny, oleja a mastnoty, ktoré by mohli obmedziť priľnavosť).

06 | Roztrhnutie vreca

Vrece sa hodí na nadstavec na vedre tak, aby sa roztrhlo v polovici.

06 | Roztrhnutie vreca
06 | Roztrhnutie vreca | Zdroj: HA-UZ market

07 | Vysypanie zmesi

Obsah vreca sa vysype za stáleho miešania do miešacej nádoby s vodou. Vrece sa ponechá na vedre, kým sa úplne nevyprázdni. To zaručí zníženie prašnosti na minimum.

07 | Vysypanie zmesi
07 | Vysypanie zmesi | Zdroj: HA-UZ market

08 | Miešanie zmesi

Mieša sa miešadlom, až kým nevznikne hustá tekutá zmes bez hrudiek.

08 | Miešanie zmesi
08 | Miešanie zmesi | Zdroj: HA-UZ market

09 | Rozliatie stierky

Čerstvá zmes samonivelizačnej stierky sa vyleje na podklad a hladidlom alebo veľkoplošnou špachtľou sa rovnomerne rozotrie.

09 | Rozliatie stierky
09 | Rozliatie stierky | Zdroj: HA-UZ market

10 | Odvzdušnenie

Povrch rozliatej samonivelizačnej stierky sa celoplošne odvzdušní ihlicovým valčekom. Požadovaná hrúbka vrstvy by sa mala naniesť v jednom pracovnom kroku.

10 | Odvzdušnenie
10 | Odvzdušnenie | Zdroj: HA-UZ market
TEXT: spracované z podkladov firmy HA-UZ market
FOTO: HA-UZ market