Akustická omietka Ytong zlepšuje akustiku miestností

Jednou z možností, ako zlepšiť akustiku v interiéri z pórobetónových priečkoviek, je omietnuť priečky (napríklad Ytong Klasik) špeciálnou akustickou omietkou Ytong. Pri použití tejto vápennocementovej jadrovej omietky sa hodnota vzduchovej nepriezvučnosti Rw zvýši až o 5 dB!

Možno vám to nepríde zas tak veľa, ale decibel je logaritmická jednotka, a tak platí, že nárast hlučnosti o 3 dB znamená dvojnásobný hluk a naopak – pokiaľ má stena vzduchovú nepriezvučnosť o 3 dB menšiu, vnímame hluk zvonku ako polovičný.

S akustickou omietkou Ytong splníte aj požiadavky akustickej normy

Stavebníkov, ktorí plánujú výstavbu domu alebo rekonštrukciu s pórobetónovými tvárnicami a priečkami Ytong určite potešia, že systémové riešenia s akustickou omietkou Ytong plnia požiadavky platnej akustickej normy a zlepšujú pri stenách medzi obytnými miestnosťami akustiku.

Podľa normy by pri bytových a rodinných domoch, terasových alebo radových domoch a dvojdomoch s jednou bytovou jednotkou mali steny medzi obytnými miestnosťami spĺňať zvukovú izoláciu R´w ≥ 42 dB. Záleží na investorovi, či sa bude držať požiadaviek súčasnej normy alebo či bude mať vlastné vyššie nároky na izoláciu hluku v miestnostiach. Xella vie v oboch prípadoch ponúknuť riešenie akustiky stien domu alebo bytu zlepšiť.

Zdroj: Xella

Jednou z možností je aj použitie akustických omietok Ytong

Tato akustická vápennocementová jadrová omietka je určená na vytváranie vnútorných jadrových omietok stien a stropov s požiadavkou na hlukový útlm. O účinkoch omietky svedčia aj namerané dáta: pri 15 mm hrubej obojstrannej aplikácii na steny z tvárnic Ytong Klasik hr. 100 mm vychádza hodnota Rw = 42 dB, pri stene z tvárnic Ytong Klasik hr. 125 mm je Rw = 44 dB.

Podkladom nemusia byť len pórobetónové tvárnice

Zdroj: Xella

Akustická omietka Ytong sa uplatní na pórobetóne Ytong aj na vápennopieskových tvárniciach, tehle, betóne alebo pri omietaní štiepkocementovej dosky. Jej príprava sa nijako nelíši od bežnej omietky: suchú zmes rozmiešajte stavebným miešadlom, v bežnej stavebnej miešačke alebo strojne s uvedeným množstvom vody (5,5–6 l/vrece 30 kg). Omietku nanášajte ručne alebo strojovou omietačkou na pripravený podklad a zarovnajte latou na hrúbku vrstvy 10 až 20 mm.

Zdroj: PR článok Xella Slovensko, spol. s r.o.