Aké odpovede priniesla konferencia TECHFORUM 2022 o TZB a stavebníctve?

Dňa 12. 4. 2022 sa uskutočnil 8. ročník odbornej konferencie TECHFORUM, ktorej hlavnou témou bola otázka „Ako môže stavebníctvo a TZB prispieť k plánu obnovy pre Európu?“

Zástupcovia verejnej správy o pláne obnovy pre Európu

Medzi prezentujúcimi tentokrát vystúpili aj zástupcovia verejnej správy, ktorí sa priamo podieľajú na prípravách a implementácii spomínaného plánu obnovy, konkrétne Kristína Korčeková zo sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR a Matej Kerestúr, riaditeľ sekcie plánu obnovy v Slovenskej agentúre životného prostredia.

Svojimi prednáškami publiku bližšie priblížili východiská, systém implementácie či konkrétne oblasti a výšku alokovaných prostriedkov, ktoré sú súčasťou plánu obnovy. Zamerali sa pritom bližšie práve na oblasť obnovy verejných budov a rodinných domov.

Kristína Korčeková
Kristína Korčeková | Zdroj: KLIMAK

Diskutovalo sa o konkrétnych riešeniach

Spomínaných spíkrov postupne doplnili ďalší ôsmi prezentujúci, ktorí sa snažili verejnosti priblížiť konkrétne riešenia týkajúce sa sektoru stavebníctva a technického zabezpečenia budov. Celkovo tak konferencia ponúkla desať prednášok po 25 minút, pričom jej samotný priebeh sa konal duálnou formou, a teda fyzicky v konferenčnej sále Hotela Mikado v Nitre a zároveň v online prostredí prostredníctvom live streamu.

Publikum konferencie tvorila do veľkej časti práve odborná verejnosť zo sveta TZB, developerov či stavebníctva, ale aj zástupcovia miest a obcí, či študenti. Títo sa mohli počas celej konferencie interaktívne zapájať do diskusie s prezentujúcimi prostredníctvom aplikácie Mentimeter a klásť svoje otázky, či pripomienky k témam.

Súčasťou programu bol aj symbolický krst novinky od spoločnosti TECHNOV – rekuperačnej jednotky určenej pre školské zariadenia s názvom Aeroschool 600, ktorú vyrába vo svojom závode v Rumanovej pri Nitre.

Krst rekuperacnej jednotky Aeroschool 600
Krst rekuperačnej jednotky Aeroschool 600 | Zdroj: KLIMAK

Ocenenia pre študentov aj odmeny pre účastníkov

Pred koncom konferencie ešte prebehlo ocenenie študentov príslušných odborov za diplomové práce, ktorým týmto spôsobom verejne poďakoval a ocenil ich prínos profesor Dušan Petráš zo Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, ktorý je zároveň odborným garantom konferencie. Úplným záverom bola rýchla súťaž.

Dusan Petras s ocenenymi studentami
Profesor Dušan Petráš s ocenenými študentami | Zdroj: KLIMAK

Pekné vecné ceny od partnerov si odniesli traja prítomní z publika, ktorí správne a zároveň najrýchlejšie odpovedali na položené otázky týkajúce sa obsahu konferencie.

Marek Vasko obchodny riaditel KLIMAK
Marek Vaško, obchodný riaditeľ KLIMAK | Zdroj: KLIMAK

Organizátorom konferencie je spoločnosť KLIMAK, ktorá na trhu pôsobí už od roku 1993 a je  lídrom v oblasti TZB na Slovensku. Zároveň prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti KLIMEO pôsobí už tretí rok aj na českom trhu, kde sa úspešne etabluje medzi vedúce spoločnosti v danom odvetví.

Viac informácií o samotnej konferencii nájdete na stránke www.techforum.sk.

Mgr. Peter Ciglan
marketingový manažér
ciglan@klimakslovakia.com
+421 910 879 348

Zdroj: PR článok KLIMAK, s.r.o.