asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Inžinierske stavby

Ďalšie články zo sekcie Inžinierske stavby

Prečo je pri príprave stavieb dôležité zohľadňovať zmenu klímy?

05.10.2017
Zmena klímy patrí k najväčším environmentálnym výzvam súčasnej spoločnosti. Už dnes možno badať niektoré jej prejavy, pozorované sú najmä nárasty teplôt vzduchu a extrémne prejavy počasia. Nepriaznivé dôsledky zmeny klímy priamo alebo nepriamo zasiahnu všetky sféry života a hospodárske sektory ...

Odbornosť, kvalita, využívanie moderných technológií, dynamika práce

12.09.2017
Už viac ako štrnásť rokov sa spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. úspešne podieľa na realizácii tých najdôležitejších infraštruktúrnych projektov, či už v pozícii stavebného dozoru, alebo projektanta. Hoci švajčiarska skupina AMBERG sa počtom zamestnancov radí z celosvetového ...

Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v Bánovciach nad Bebravou

05.09.2017
Mesto Bánovce nad Bebravou začiatkom minulého roka úspešne ukončilo 1. etapu komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia. Tá sa svojím rozsahom zaradila medzi najväčšie projekty svojho druhu na Slovensku a v rámci využitia dostupných dotácií predstavovala vskutku jedinečný projekt. ...

Nový železničný most nad riekou Váh realizovaný technológiou letmej betonáže

25.08.2017
Súčasťou stavby ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/h, I. etapa, medzistaničný úsek Púchov – Považská Bystrica, je aj nový železničný most s označením SO 44-33-18, ktorý prevedie železničnú trať z ostrova v Nosiciach ponad koryto Váhu a štátnu cestu do tunela Diel. ...

Zakladanie železničného mosta nad Nosickou priehradou

28.07.2017
Na zakladanie železničného mosta nad Nosickou priehradou treba vyhotoviť niekoľko desiatok veľkopriemerových pilót umiestnených pod dnom Nosickej priehrady, ktorá sa nachádza medzi mestami Púchov a Považská Bystrica. Pilóty s dĺžkou do 13 metrov sa budujú z pontónu umiestneného ...

Investície do infraštruktúry prinesú rast zamestnanosti a životnej úrovne

20.07.2017
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je najväčším operačným programom v rámci Partnerskej dohody medzi EÚ a SR o využívaní európskych fondov v rokoch 2014 až 2020. Až 4,6 miliardy eur môžeme využiť na zmysluplné investovanie do rastu a zamestnanosti cez modernizáciu dopravnej ...

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno): SO224-00 Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou

27.06.2017
Mostný objekt „SO224-00 Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou“ je  jedným z nosných stavebných objektov stavby úseku „D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)“. Hlavnou úlohou tohto mostného objektu je previesť dopravu na tomto úseku diaľnice D3 ponad cestu na Vranie, ...

Most na trase B cesty III/06810 v km 0,690 nad okružnou križovatkou, Prešov

09.06.2017
Mostný objekt SO 204-00 je nosným objektom stavby I/68 Prešov, odb. Škultétyho – ZVL, II. fáza. Nevyhnutnosť jeho návrhu vzišla z potreby realizácie mimoúrovňového kríženia prevádzaných ciest. Mostný objekt je situovaný nad zrealizovanou okružnou križovatkou a v tesnej blízkosti nových vetiev ...

„Spackaná električka“ alebo Od myšlienky ku kolaudácii

01.06.2017
Na Slovensku tvoria električky nosnú kostru mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a Košiciach. Ich význam však dlhé obdobie nekorešpondoval s kvalitou ponúkaných služieb. Obnova vozového parku prebiehala pomaly a sporadicky, do údržby a rozvoja tratí sa investovalo minimálne. So vstupom do ...

Oprava hojdacej lavice cez rieku Orava

26.05.2017
„Slovensko sa môže popýšiť mnohými unikátnymi lanovými lávkami, medzi ktoré patrí aj predpätá oceľová lanová lávka v Dolnom Kubíne s rozpätím 100 metrov a s pylónmi, ktoré sa týčia do výšky takmer 27 metrov.“ Takýto opis lávky, ktorá prešla nedávno rekonštrukciou, môžeme nájsť v knihe Petra ...

Nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 2

16.05.2017
Od 12. mája je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 2/2016. Jeho hlavnou témou sú mosty. O viaceré mostárske výzvy nie je v tomto čase núdza na D3, nový železničný most sa realizuje nad Váhom, ďalšia veľká stavba prebieha na okružnej križovatke v Prešove.

Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

11.04.2017
Prešovčania si konečne vydýchnu. Slávnostným podpisom zmluvy 6.4.2017 odštartovala výstavba juhozápadného obchvatu mesta Prešov. Takmer osemkilometrový úsek diaľnice D1 bude vybudovaný do roku 2021. Postaví ho združenie firiem EUROVIA SK, EUROVIA CS, Doprastav, Metrostav a Metrostav Slovakia za ...

Nové číslo Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 1/2017 o železničnej doprave

08.03.2017
Od 7. marca je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2017. Jeho hlavnou témou je železničná doprava. Veľký priestor dostáva, prirodzene, modernizácia železničnej trate na úseku Považská Teplá – Žilina, resp. Púchov – Žilina či nový železničný most cez Váh.

Zhodnotenie inžinierskogeologických a hydrogeologických podmienok pri návrhu tunela Soroška

24.02.2017
Územie navrhovanej rýchlostnej cesty R2 v úseku Rožňava – Jablonov nad Turňou možno z hľadiska geomorfológie rozdeliť na niekoľko úsekov, pričom územie s tunelom Soroška sa buď dotýka viacerých chránených území, alebo prechádza v ich blízkosti. To do značnej miery ovplyvňuje technológiu razenia ...

Obchvat Bratislavy je online: www.d4r7.com

23.02.2017
Jeden z najväčších aktuálnych PPP projektov – Bratislavský obchvat D4R7 tento týždeň spustil oficiálnu stránku projektu D4R7. Stránka d4r7.com prináša celkový sumár projektu D4R7 a množstvo zaujímavých funkcionalít pre jednoduché vyhľadávanie informácií súvisiacich s konkrétnymi úsekmi obchvatu.

Realizácia sekundárneho ostenia tunela Poľana

13.02.2017
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité patrí svojím charakterom k najťažším diaľničným úsekom budovaným na území SR. Po jeho dokončení sa stane súčasťou diaľničného ťahu D3 v smere Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité, čím vytvorí s úsekom D1 od Bratislavy jednu zo severojužných dopravných ...

J. Valko: „Do výstavby tunela sme išli s rešpektom...“

11.02.2017
... tak hodnotí počiatky výstavby tunela Ovčiarsko Ing. Jozef Valko, hlavný stavbyvedúci pri projekte tohto tunela. Nakoniec to nebolo až také náročné, severná tunelová rúra bola prerazená v apríli 2016 a južná v júli tohto roka. Tunel s celkovou dĺžkou 2 367 m by mal byť v plnom profile ...

Realizácia mosta 205-00 na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

09.02.2017
Článok približuje realizáciu mosta 205-00 na obchvate Žiliny diaľnicou D1 na úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Počas realizácie  bolo potrebné vyriešiť zosúladenie procesov presunu výsuvnej skruže a vnútorného debnenia, predpínania predpínacích jednotiek v troch etapách, ...

Tunel Žilina – skúsenosti s razením tunela v náročných geologických podmienkach

23.01.2017
Výstavba tunela Žilina bola zahájená v novembri 2014 razením severnej tunelovej rúry zo západného portálu. Projektová a stavebná príprava prebiehala niekoľko mesiacov pred zahájením samotných prác a aj keď sa očakávalo náročné geologické prostredie s razením v nízkom nadloží, žiadna zo ...

Mostný objekt 242-00 Vŕšok na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité

20.01.2017
Mostný objekt prevádza diaľnicu v polovičnom profile ponad údolie Čierneho potoka, poľnú a lesnú cestu, a to v maximálnej výške 63 m. Dĺžka mosta je 420 m. Premostenie je riešené šesťpoľovým spojitým spriahnutým oceľo-betónovým nosníkom, ktorý je kombináciou oceľovej konštrukcie a spriahnutej ...

Ďalšie z JAGA GROUP