asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Inžinierske stavby

Partneri sekcie

Ďalšie články zo sekcie Inžinierske stavby

Zelený most – rekonštrukcia mosta v km 7,892 trate Bratislava-Nové Mesto – Dunajská Streda

04.01.2018
Železničný štvorpoľový most, ktorý sa nachádza v katastri m. č. Vrakuňa,  nevyhovuje svojím konštrukčným usporiadaním z hľadiska priestorovej priechodnosti a prevádzkovej zaťažiteľnosti pri požadovanej kategórii zaťaženia trate D4. Z tohto dôvodu bol zaradený do zoznamu mostov, ktoré si ...

Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 6/2017 sa zameral na mostné staviteľstvo

21.11.2017
Od 16. novembra je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 6/2017. Jeho hlavnou témou je mostné staviteľstvo.

Technologické a geotechnické aspekty návrhu tunela Soroška

09.11.2017
Ekonomický rozvoj regiónov úzko súvisí s dostupným dopravným prepojením. Preto je vhodné budovať diaľničné prepojenia a tunely aj v menej rozvinutých oblastiach. Jedno z týchto spojení predstavuje aj rýchlostná cesta R2 s horským priechodom a plánovaným tunelom Soroška. Úsek nie je súčasťou ...

Diaľnica D4, tunel Karpaty

03.11.2017
Budovanie cestnej siete nadradených komunikácií v bratislavskom regióne sa dosiaľ realizovalo s ohľadom na nepriechodnosť masívu Malých Karpát. Najjednoduchšie prepojenie ľavobrežných dopravných koridorov od severozápadu (D2 zo smeru Malacky, Kúty) a severovýchodu (D1 zo smeru Trnava, Pezinok) ...

Cestný tunel Višňové – Dubná skala

27.10.2017
Tunel Višňové sa vďaka svojej dĺžke, dopravnému významu a technickému riešeniu radí medzi najsledovanejšie tunely na Slovensku. Ide o dvojrúrový tunel budovaný v plnom profile s celkovou dĺžkou trasy 7,52 km. Zvolená trasa vedie cez masív pohoria Lúčanskej Malej Fatry dosahujúci výšku 800 až 1 ...

Hlavnou témou časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 5/2017 sú tunely

20.10.2017
Od 12. októbra je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 5/2017. Jeho hlavnou témou je tunelová výstavba, predovšetkým v Slovenskej a Českej republike. Samozrejme sa tak venujeme aktuálnemu stavu pri výstavbe  tunelov Žilina, Višňové – Dubná skala či ...

Verejná súťaž na osvetlenie v Bratislave sa nedá vyhodnotiť

19.10.2017
Verejné obstarávanie zákazky „Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave“ treba zrušiť. Mali by sa pripraviť nové podklady na spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá by umožnila predložiť rozpočet projektu a zhodnotiť efektívnosť nákladov na správny výber poskytovateľa verejného ...

Prečo je pri príprave stavieb dôležité zohľadňovať zmenu klímy?

05.10.2017
Zmena klímy patrí k najväčším environmentálnym výzvam súčasnej spoločnosti. Už dnes možno badať niektoré jej prejavy, pozorované sú najmä nárasty teplôt vzduchu a extrémne prejavy počasia. Nepriaznivé dôsledky zmeny klímy priamo alebo nepriamo zasiahnu všetky sféry života a hospodárske sektory ...

Most SNP v Bratislave má 45 rokov

29.09.2017
Od slávnostného otvorenia druhého mosta cez Dunaj v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo 26. augusta 1972, uplynulo 45 rokov. Išlo o prvý most cez Dunaj v Bratislave postavený po 2. svetovej vojne. Uvedením do užívania otvoril urbanisticky ďalší priestor na rozširovanie novej Bratislavy na pravej ...

Výzvy pre mostárov na diaľnici D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

14.09.2017
Diaľničný úsek Čadca, Bukov – Svrčinovec je súčasťou diaľničného ťahu D3. V križovatke Hričovské Podhradie sa napája na diaľnicu D1, ktorá tvorí základný ťah v Slovenskej republike v smere východ – západ. Riešený úsek D3 (obr. 1) dopĺňa diaľničnú sieť v smere Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca ...

Odbornosť, kvalita, využívanie moderných technológií, dynamika práce

12.09.2017
Už viac ako štrnásť rokov sa spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. úspešne podieľa na realizácii tých najdôležitejších infraštruktúrnych projektov, či už v pozícii stavebného dozoru, alebo projektanta. Hoci švajčiarska skupina AMBERG sa počtom zamestnancov radí z celosvetového ...

Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v Bánovciach nad Bebravou

05.09.2017
Mesto Bánovce nad Bebravou začiatkom minulého roka úspešne ukončilo 1. etapu komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia. Tá sa svojím rozsahom zaradila medzi najväčšie projekty svojho druhu na Slovensku a v rámci využitia dostupných dotácií predstavovala vskutku jedinečný projekt. ...

Nový železničný most nad riekou Váh realizovaný technológiou letmej betonáže

25.08.2017
Súčasťou stavby ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/h, I. etapa, medzistaničný úsek Púchov – Považská Bystrica, je aj nový železničný most s označením SO 44-33-18, ktorý prevedie železničnú trať z ostrova v Nosiciach ponad koryto Váhu a štátnu cestu do tunela Diel. ...

Zakladanie železničného mosta nad Nosickou priehradou

28.07.2017
Na zakladanie železničného mosta nad Nosickou priehradou treba vyhotoviť niekoľko desiatok veľkopriemerových pilót umiestnených pod dnom Nosickej priehrady, ktorá sa nachádza medzi mestami Púchov a Považská Bystrica. Pilóty s dĺžkou do 13 metrov sa budujú z pontónu umiestneného ...

Investície do infraštruktúry prinesú rast zamestnanosti a životnej úrovne

20.07.2017
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je najväčším operačným programom v rámci Partnerskej dohody medzi EÚ a SR o využívaní európskych fondov v rokoch 2014 až 2020. Až 4,6 miliardy eur môžeme využiť na zmysluplné investovanie do rastu a zamestnanosti cez modernizáciu dopravnej ...

DEFINITÍVNA ÚPRAVA PORTÁLOV TUNELA POĽANA A SVRČINOVEC NA DIAĽNICI D3-SVRČINOVEC-SKALITÉ

29.06.2017
V polovici júna bol otvorený nový 15 kilometrový úsek diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité v polovičnom profile, na ktorom participovala aj spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. ako dodávateľ vystužených a oporných konštrukcií v hlavnej trase, ale aj na prístupových komunikáciách.

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno): SO224-00 Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou

27.06.2017
Mostný objekt „SO224-00 Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou“ je  jedným z nosných stavebných objektov stavby úseku „D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)“. Hlavnou úlohou tohto mostného objektu je previesť dopravu na tomto úseku diaľnice D3 ponad cestu na Vranie, ...

Most na trase B cesty III/06810 v km 0,690 nad okružnou križovatkou, Prešov

09.06.2017
Mostný objekt SO 204-00 je nosným objektom stavby I/68 Prešov, odb. Škultétyho – ZVL, II. fáza. Nevyhnutnosť jeho návrhu vzišla z potreby realizácie mimoúrovňového kríženia prevádzaných ciest. Mostný objekt je situovaný nad zrealizovanou okružnou križovatkou a v tesnej blízkosti nových vetiev ...

„Spackaná električka“ alebo Od myšlienky ku kolaudácii

01.06.2017
Na Slovensku tvoria električky nosnú kostru mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a Košiciach. Ich význam však dlhé obdobie nekorešpondoval s kvalitou ponúkaných služieb. Obnova vozového parku prebiehala pomaly a sporadicky, do údržby a rozvoja tratí sa investovalo minimálne. So vstupom do ...

PPP projekt D4/R7 je najlepšou PPP transakciou roka v Európe

29.05.2017
Projekt bratislavského obchvatu obstál vo vážnej konkurencii a 2. februára tohto roka získal najprestížnejšie ocenenie v oblasti projektového financovania na celosvetovej úrovni. Ako sa tento mimoriadne sledovaný projekt vyvíja a čo môžu od neho očakávať slovenskí vodiči? Pre Inžinierske stavby ...

Ďalšie z JAGA GROUP