asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Inžinierske stavby

Partneri sekcie

Ďalšie články zo sekcie Inžinierske stavby

Oprava hojdacej lavice cez rieku Orava

26.05.2017
„Slovensko sa môže popýšiť mnohými unikátnymi lanovými lávkami, medzi ktoré patrí aj predpätá oceľová lanová lávka v Dolnom Kubíne s rozpätím 100 metrov a s pylónmi, ktoré sa týčia do výšky takmer 27 metrov.“ Takýto opis lávky, ktorá prešla nedávno rekonštrukciou, môžeme nájsť v knihe Petra ...

Nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 2

16.05.2017
Od 12. mája je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 2/2016. Jeho hlavnou témou sú mosty. O viaceré mostárske výzvy nie je v tomto čase núdza na D3, nový železničný most sa realizuje nad Váhom, ďalšia veľká stavba prebieha na okružnej križovatke v Prešove.

Nové číslo Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 1/2017 o železničnej doprave

08.03.2017
Od 7. marca je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2017. Jeho hlavnou témou je železničná doprava. Veľký priestor dostáva, prirodzene, modernizácia železničnej trate na úseku Považská Teplá – Žilina, resp. Púchov – Žilina či nový železničný most cez Váh.

Obchvat Bratislavy je online: www.d4r7.com

23.02.2017
Jeden z najväčších aktuálnych PPP projektov – Bratislavský obchvat D4R7 tento týždeň spustil oficiálnu stránku projektu D4R7. Stránka d4r7.com prináša celkový sumár projektu D4R7 a množstvo zaujímavých funkcionalít pre jednoduché vyhľadávanie informácií súvisiacich s konkrétnymi úsekmi obchvatu.

Realizácia mosta 205-00 na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

09.02.2017
Článok približuje realizáciu mosta 205-00 na obchvate Žiliny diaľnicou D1 na úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Počas realizácie  bolo potrebné vyriešiť zosúladenie procesov presunu výsuvnej skruže a vnútorného debnenia, predpínania predpínacích jednotiek v troch etapách, ...

Mostný objekt 242-00 Vŕšok na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité

20.01.2017
Mostný objekt prevádza diaľnicu v polovičnom profile ponad údolie Čierneho potoka, poľnú a lesnú cestu, a to v maximálnej výške 63 m. Dĺžka mosta je 420 m. Premostenie je riešené šesťpoľovým spojitým spriahnutým oceľo-betónovým nosníkom, ktorý je kombináciou oceľovej konštrukcie a spriahnutej ...

Začiatok stavebných prác D4R7 sa blíži!

17.01.2017
Začiatok stavebných prác na jednom z najväčších aktuálnych PPP projektov - Bratislavskom obchvate D4R7 sa blíži!

Most 237-10 na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité

05.01.2017
Mostný objekt 237-10 premosťuje široké údolie Šlahorovho potoka zo západnej časti obce Svrčinovec vo výške 40 m, železničnú trať Žilina – hranica SR/ČR, cestu I/11 v smere Žilina – hranica SR/ČR a novobudovanú vetvu križovatky A1. Premostenie je riešené dvomi monolitickými jednokomorovými ...

Diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité

16.12.2016
Úsek diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité je súčasťou diaľničného ťahu D3, ktorý tvorí jednu zo severojužných dopravných trás v Slovenskej republike. Zároveň je súčasťou multimodálneho koridoru č. VI Gdaňsk – Grudziadz/Warszava – Katowice – Skalité – Čadca – Žilina.

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

09.12.2016
Článok sa venuje komplexnému prehľadu o stavbe diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka z pohľadu generálneho projektanta a stručnému opisu zaujímavých konštrukcií.

Základný kameň diaľnice D1 Budimír – Bidovce slávnostne poklepaný

25.11.2016
Za účasti Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpáda Érseka, generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Juraja Valenta, prezidenta obchodnej jednotky Skanska Česká republika a Slovensko Michala Jurku, ako i zástupcov Košického samosprávneho kraja a priľahlých obcí sa ...

Obrovská príležitosť pre stavebných profesionálov na Slovensku a celý dodávateľský reťazec!

23.11.2016
Spoločnosť D4R7 Construction s.r.o., (konzorcium), zhotoviteľ projektu Obchvat Bratislavy D4R7, hľadá slovenských subdodávateľov pre rozsiahle dodávateľské činnosti pri realizácii projektu diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7. Výzva je otvorená pre malých a stredných podnikateľov i ...

Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 6/2016 sa zameriava na mostné staviteľstvo

22.11.2016
Od 18. novembra je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 6/2016. Jeho hlavnou témou je mostné staviteľstvo. Najväčší priestor dostávajú mosty na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité, ktoré tvoria podstatnú časť tohto diaľničného úseku a pri ich výstavbe sa použili ...

Razenie železničného tunela de Champel

11.11.2016
Na jar v roku 2014 sa začali raziace práce na železničnom tuneli de Champel v Ženeve. Tunel je súčasťou projektu novej dvojkoľajovej železničnej trate CEVA, ktorá zabezpečí prepojenie hlavnej ženevskej železničnej stanice Cornavin s pohraničným francúzskym mestom Annemasse. Projekt má celkovú ...

Monitoring sily v zemných kotvách pomocou dynamometrov DYNAMAG

28.10.2016
Počas realizácie stavebných konštrukcií je potrebné nainštalovať meracie body a monitorovacie zariadenia na konštrukciu alebo do konštrukcie tak, aby bolo možné už počas výstavby diela sledovať odchýlky fyzikálnych parametrov od projektovaného predpokladu a následne je možné ...

Aktuálne z výstavby tunela Ovčiarsko

27.10.2016
Tunel Ovčiarsko je súčasťou diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Na základe dĺžkovej kategórie podľa príslušných technických noriem sa radí medzi stredne dlhé tunely. Tvoria ho dve samostatné tunelové rúry, každá pre jeden smer jazdy, navrhovaná rýchlosť je 100 km/h.

Nóri plánujú výstavbu unikátnych prepravných tunelov pod hladinou vody

20.10.2016
Nórske pobrežie zdobí obrovské množstvo nádherných fjordov, ktoré lákajú turistov z celého sveta, no majú aj svoju tienistú stránku – komplikujú prepravu pozdĺž západného pobrežia.

Juhozápadný obchvat mesta Bardejov

12.10.2016
Účelom obchvatu bolo vybudovať novú cestnú komunikáciu s parametrami zodpovedajúcimi dopravnej intenzite, ktorá by vytvorila podmienky na odklon tranzitnej dopravy mimo zastavaného územia mesta Bardejov. Vybudovaním obchvatu sa zároveň sledovalo zlepšenie životného prostredia ...

Vybrané geotechnické konštrukcie na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

07.10.2016
Príspevok sa venuje vybraným geotechnickým konštrukciám oporných múrov na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (ide o vystužené horninové konštrukcie s lícom z gabionových a betónových prvkov) vrátane sanácie podložia násypu na neúnosnom podloží pomocou ...

Systémové odvodnenie spevnených plôch

03.10.2016
Systémové odvodnenie spevnených plôch a komunikácií si vyžaduje špecifické znalosti projektanta alebo stavebného inžiniera.

Ďalšie z JAGA GROUP