asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Inžinierske stavby

Partneri sekcie

Ďalšie články zo sekcie Inžinierske stavby

Nóri plánujú výstavbu unikátnych prepravných tunelov pod hladinou vody

20.10.2016
Nórske pobrežie zdobí obrovské množstvo nádherných fjordov, ktoré lákajú turistov z celého sveta, no majú aj svoju tienistú stránku – komplikujú prepravu pozdĺž západného pobrežia.

Most SO 211-00 na R2 nad Slatinou a cestou III / 050

09.09.2016
Článok prezentuje skúsenosti s kľúčovým objektom rýchlostnej cesty R2 na úseku Pstruša – Kriváň, ktorým je mostný objekt SO 211-00 situovaný v km 6,155 – 6,496 rýchlostnej cesty. Most pozostáva zo 14-poľového pravého a ľavého mosta s celkovou dĺžkou 349,9 m. Bol vybudovaný ...

Monitoring Starého mosta s využitím moderných FBG optovláknových snímačov

09.09.2016
Monitorovanie stavieb a konštrukcií na účely sledovania ich konštrukčnej bezpečnosti sa v súčasnosti stáva bežnou súčasťou projektovej dokumentácie a realizácie stavieb, a to nielen vo svete, ale pomaly už aj na Slovensku. Moderné FBG optovláknové snímače nahradzujú, resp. dopĺňajú konvenčné ...

Vysokopevnostná sieť spoločnosti Maccaferri – Steelgrid® HR PVC

06.09.2016
Systém Steelgrid® HR PVC od spoločnosti Maccaferri  je inovatívny komplexný systém používaný na minimalizáciu rizika padania skál a stabilizáciu svahov. Tento kompozitný materiál pozostáva z dvojzákrutovej siete a oceľových lán, ktoré sú do geokompozitu vpletené pri výrobe siete. ...

Spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia

06.09.2016
Už viac ako trinásť rokov sa spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. úspešne podieľa na realizácii tých najdôležitejších infraštruktúrnych projektov, či už v pozícii stavebného dozoru, alebo projektanta.

Riešenie odpočívadiel na diaľniciach a rýchlostných cestách

24.08.2016
Skvalitňovanie služieb poskytovaných užívateľom siete diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku úzko súvisí aj s vývojom riešení obslužných dopravných zariadení – odpočívadiel. V článku uvádzame podstatné zmeny v riešeniach odpočívadiel, ktoré priniesli súčasné požiadavky.

Ešte raz o Starom moste cez Dunaj v Bratislave, ale nielen o ňom

23.08.2016
V júli tohto roka som sa z televízie dozvedel, že bol daný do prevádzky Starý most v Bratislave. Po dlhých 10 rokoch od začiatku projektových prác začal most konečne opäť slúžiť verejnosti.

Realizácia mostov z dodatočne predpätých prefabrikovaných nosníkov na stavbe D3 Svrčinovec Skalité

18.08.2016
Navrhovaná stavba v úseku Svrčinovec – Skalité je v Slovenskej republike súčasťou diaľničného ťahu D3 Žilina (Hričovské Podhradie) – Skalité – štátna hranica SR/PR. Po dobudovaní bude tento diaľničný ťah zároveň súčasťou medzinárodnej európskej cesty E 75. Geologická stavba ...

Rekonštrukcia Starého mosta v Bratislave – špeciálne zakladanie

05.08.2016
Ambiciózny projekt vybudovania nosného systému MHD ako bratislavskej prepravnej tepny verejnej dopravy cez Dunaj predpokladal rekonštrukciu už nevyužívaného mosta v strede mesta. Most bol postavený ešte v 19. storočí a po viacerých opravách fungoval až do roku 2013, vtedy sa ...

Starý most v Bratislave: Tlak na túto stavbu bol neuveriteľne veľký

15.07.2016
Tak hodnotí situáciu pri obnove Starého mosta Ing. Peter Tekeľ, riaditeľ stavby. Tím, ktorý sa nej podieľal, však obetoval tomuto projektu za posledný rok všetok svoj voľný čas, pracovalo sa neustále.

Technológia výstavby tunela Svrčinovec

08.07.2016
Trojmedzie je miesto na Kysuciach v severnej časti Slovenska, kde sa stretávajú hranice troch štátov a kde sa koncom roka 2013 začala slávnostným poklepaním základového kameňa výstavba diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité. V tomto náročnom kopcovitom teréne sa na začiatku úseku, hneď ...

Príprava a realizácia mostov technológiou letmej betonáže na stavbe D3 Svrčinovec – Skalité

30.06.2016
Dominantnými objektmi stavby D3 Svrčinovec – Skalité sú mosty stavané technológiou letmej betonáže zvýraznené veľkými rozpätiami polí a vysokými piliermi. Vzhľadom na osadenie trasy diaľnice, ktorá vedie ponad hlboké a úzke údolia, tvarujú mosty zároveň panorámu hornatého regiónu. Ich ...

Práce na estakáde budovanej technológiou vysúvania nosnej konštrukcie na diaľnici D1 v úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka pokračujú podľa plánu

22.06.2016
Estakáda budovaná v križovatke diaľnic D1 a D3, križujúca existujúcu diaľnicu, železničnú trať, areál PD a cestu I/18, pozostáva z dvoch súbežných mostov. Nosná konštrukcia oboch je rozdelená na dva dilatačné celky, pričom výstavba je kombináciou technológie postupného vysúvania nosnej ...

Most Markov na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité v km 23,995 nad Markovým potokom

17.06.2016
Mostný objekt SO 240-00 sa nachádza na diaľnici D3 v km 23,995 na úseku Svrčinovec – Skalité, kde v polovičnom šírkovom usporiadaní prevádza diaľnicu D3 ponad údolie Markovho potoka. Momentálne sa na stavbe realizujú časti mostného príslušenstva. Stavbu realizuje spoločnosť STRABAG, ...

Most budovaný technológiou vysúvania nosnej konštrukcie na stavbe D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

08.06.2016
Diaľnica D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je súčasťou diaľnice D1 hranica ČR/SR – hranica SR/UR, ktorá patrí do medzinárodného ťahu E50 (Paríž – Norimberg – Praha – Brno – Trenčín – Žilina – Košice – Užhorod). Účelom stavby je dobudovať základný ťah D1, ktorý je súčasťou ...

Progresívne technológie stavby mostov, II. časť

27.05.2016
Príspevok je pokračovaním článku Progresívne technológie výstavby mostov vo svete, v ktorom boli opísané technológie FLEXI ARCH a OPS (tzv. organické predpätie). Venovali sme sa v ňom aj novým riešeniam prechodovej oblasti integrovaných mostov a výpočtom genetickými ...

Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa

25.05.2016
Napojenie miest Spišská Nová Ves a Levoča na diaľnicu D1 po dobudovaní diaľničných úsekov D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek a D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek je zabezpečené mimoúrovňovou križovatkou Levoča a privádzačom Spišská Nová Ves – Levoča, I. etapa. Spojenie mesta Spišská Nová Ves, južnej ...

Starý most v Bratislave

20.05.2016
Najdôležitejším a najnáročnejším stavebným objektom v rámci stavby Nosného systému MHD v Bratislave bola rekonštrukcia Starého mosta cez Dunaj. Starý most, pôvodne Most Františka Jozefa, bol postavený v roku 1890 ako prvý pevný most v Bratislave. Po súčasnej ...

Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 3/2016 je v predaji

16.05.2016
Od 13. mája je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 3/2016. Jeho hlavnou témou sú mosty, o ktorých výstavbu v tomto čase na Slovensku nie je núdza.

Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a nad Kysucou

29.04.2016
Mostný objekt SO 224-00 Most na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou je jedným z nosných stavebných objektov úseku D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). Hlavnou úlohou tohto mostného objektu je previesť dopravu na tomto úseku diaľnice ponad cestu na Vranie, rieku ...

Ďalšie z JAGA GROUP