asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Inžinierske stavby

Partneri sekcie

Ďalšie články zo sekcie Inžinierske stavby

Nové číslo Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 1/2017 o železničnej doprave

08.03.2017
Od 7. marca je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2017. Jeho hlavnou témou je železničná doprava. Veľký priestor dostáva, prirodzene, modernizácia železničnej trate na úseku Považská Teplá – Žilina, resp. Púchov – Žilina či nový železničný most cez Váh.

Mostný objekt 242-00 Vŕšok na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité

20.01.2017
Mostný objekt prevádza diaľnicu v polovičnom profile ponad údolie Čierneho potoka, poľnú a lesnú cestu, a to v maximálnej výške 63 m. Dĺžka mosta je 420 m. Premostenie je riešené šesťpoľovým spojitým spriahnutým oceľo-betónovým nosníkom, ktorý je kombináciou oceľovej konštrukcie a spriahnutej ...

Most 237-10 na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité

05.01.2017
Mostný objekt 237-10 premosťuje široké údolie Šlahorovho potoka zo západnej časti obce Svrčinovec vo výške 40 m, železničnú trať Žilina – hranica SR/ČR, cestu I/11 v smere Žilina – hranica SR/ČR a novobudovanú vetvu križovatky A1. Premostenie je riešené dvomi monolitickými jednokomorovými ...

Diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité

16.12.2016
Úsek diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité je súčasťou diaľničného ťahu D3, ktorý tvorí jednu zo severojužných dopravných trás v Slovenskej republike. Zároveň je súčasťou multimodálneho koridoru č. VI Gdaňsk – Grudziadz/Warszava – Katowice – Skalité – Čadca – Žilina.

Základný kameň diaľnice D1 Budimír – Bidovce slávnostne poklepaný

25.11.2016
Za účasti Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpáda Érseka, generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Juraja Valenta, prezidenta obchodnej jednotky Skanska Česká republika a Slovensko Michala Jurku, ako i zástupcov Košického samosprávneho kraja a priľahlých obcí sa ...

Obrovská príležitosť pre stavebných profesionálov na Slovensku a celý dodávateľský reťazec!

23.11.2016
Spoločnosť D4R7 Construction s.r.o., (konzorcium), zhotoviteľ projektu Obchvat Bratislavy D4R7, hľadá slovenských subdodávateľov pre rozsiahle dodávateľské činnosti pri realizácii projektu diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7. Výzva je otvorená pre malých a stredných podnikateľov i ...

Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 6/2016 sa zameriava na mostné staviteľstvo

22.11.2016
Od 18. novembra je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 6/2016. Jeho hlavnou témou je mostné staviteľstvo. Najväčší priestor dostávajú mosty na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité, ktoré tvoria podstatnú časť tohto diaľničného úseku a pri ich výstavbe sa použili ...

Aktuálne z výstavby tunela Ovčiarsko

27.10.2016
Tunel Ovčiarsko je súčasťou diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Na základe dĺžkovej kategórie podľa príslušných technických noriem sa radí medzi stredne dlhé tunely. Tvoria ho dve samostatné tunelové rúry, každá pre jeden smer jazdy, navrhovaná rýchlosť je 100 km/h.

Nóri plánujú výstavbu unikátnych prepravných tunelov pod hladinou vody

20.10.2016
Nórske pobrežie zdobí obrovské množstvo nádherných fjordov, ktoré lákajú turistov z celého sveta, no majú aj svoju tienistú stránku – komplikujú prepravu pozdĺž západného pobrežia.

Zavesený most ponad Dunaj pri Komárne

28.09.2016
Cestný most pozostáva z piatich polí. Hlavné stredné polia premosťuje zavesená nosná oceľová konštrukcia s jedným pylónom vejárovej sústavy, na ktorú sú z obidvoch koncov pri brehoch pripojené spojité nosníky. Rozpätie polí je 600 m (66 m + 252 m + 120 m + 96 m + 66 m). Usporiadanie pylónu je ...

Most SO 211-00 na R2 nad Slatinou a cestou III / 050

09.09.2016
Článok prezentuje skúsenosti s kľúčovým objektom rýchlostnej cesty R2 na úseku Pstruša – Kriváň, ktorým je mostný objekt SO 211-00 situovaný v km 6,155 – 6,496 rýchlostnej cesty. Most pozostáva zo 14-poľového pravého a ľavého mosta s celkovou dĺžkou 349,9 m. Bol vybudovaný ...

Monitoring Starého mosta s využitím moderných FBG optovláknových snímačov

09.09.2016
Monitorovanie stavieb a konštrukcií na účely sledovania ich konštrukčnej bezpečnosti sa v súčasnosti stáva bežnou súčasťou projektovej dokumentácie a realizácie stavieb, a to nielen vo svete, ale pomaly už aj na Slovensku. Moderné FBG optovláknové snímače nahradzujú, resp. dopĺňajú konvenčné ...

Spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia

06.09.2016
Už viac ako trinásť rokov sa spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. úspešne podieľa na realizácii tých najdôležitejších infraštruktúrnych projektov, či už v pozícii stavebného dozoru, alebo projektanta.

Betóny na mostné konštrukcie na stavbe D1 Hubová – Ivachnová

31.08.2016
Diaľnica D1 predstavuje na Slovensku rozhodujúcu dopravnú komunikáciu, ktorá umožňuje rýchle a bezpečné prepojenie jednotlivých častí krajiny, ale aj významný medzinárodný tranzit. Jej kompletné dokončenie je preto kľúčové z hľadiska zabezpečenia trvalého ekonomického ...

Riešenie odpočívadiel na diaľniciach a rýchlostných cestách

24.08.2016
Skvalitňovanie služieb poskytovaných užívateľom siete diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku úzko súvisí aj s vývojom riešení obslužných dopravných zariadení – odpočívadiel. V článku uvádzame podstatné zmeny v riešeniach odpočívadiel, ktoré priniesli súčasné požiadavky.

Ešte raz o Starom moste cez Dunaj v Bratislave, ale nielen o ňom

23.08.2016
V júli tohto roka som sa z televízie dozvedel, že bol daný do prevádzky Starý most v Bratislave. Po dlhých 10 rokoch od začiatku projektových prác začal most konečne opäť slúžiť verejnosti.

Realizácia mostov z dodatočne predpätých prefabrikovaných nosníkov na stavbe D3 Svrčinovec Skalité

18.08.2016
Navrhovaná stavba v úseku Svrčinovec – Skalité je v Slovenskej republike súčasťou diaľničného ťahu D3 Žilina (Hričovské Podhradie) – Skalité – štátna hranica SR/PR. Po dobudovaní bude tento diaľničný ťah zároveň súčasťou medzinárodnej európskej cesty E 75. Geologická stavba ...

Rekonštrukcia Starého mosta v Bratislave – špeciálne zakladanie

05.08.2016
Ambiciózny projekt vybudovania nosného systému MHD ako bratislavskej prepravnej tepny verejnej dopravy cez Dunaj predpokladal rekonštrukciu už nevyužívaného mosta v strede mesta. Most bol postavený ešte v 19. storočí a po viacerých opravách fungoval až do roku 2013, vtedy sa ...

Starý most v Bratislave: Tlak na túto stavbu bol neuveriteľne veľký

15.07.2016
Tak hodnotí situáciu pri obnove Starého mosta Ing. Peter Tekeľ, riaditeľ stavby. Tím, ktorý sa nej podieľal, však obetoval tomuto projektu za posledný rok všetok svoj voľný čas, pracovalo sa neustále.

Technológia výstavby tunela Svrčinovec

08.07.2016
Trojmedzie je miesto na Kysuciach v severnej časti Slovenska, kde sa stretávajú hranice troch štátov a kde sa koncom roka 2013 začala slávnostným poklepaním základového kameňa výstavba diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité. V tomto náročnom kopcovitom teréne sa na začiatku úseku, hneď ...

Ďalšie z JAGA GROUP