asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Inžinierske stavby

Partneri sekcie

Ďalšie články zo sekcie Inžinierske stavby

Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/h, I. etapa

21.03.2017
Stavba „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/h, I. etapa“ sa realizuje v rámci rozvoja železničnej infraštruktúry ako súčasť prioritného koridoru Bratislava – Žilina – Čadca – Skalité – št. hranica s Poľskom. Súčasťou modernizácie koridoru je aj jeho kvalitné technické ...

Nový železničný most cez Váh

17.03.2017
Stavebný objekt SO 30.33.01 Zlatovce – Trenčín, nový železničný most cez Váh (ďalej len SO 30.33.01) sa buduje v rámci stavby Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, 3. etapa. 

Nové číslo Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 1/2017 o železničnej doprave

08.03.2017
Od 7. marca je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2017. Jeho hlavnou témou je železničná doprava. Veľký priestor dostáva, prirodzene, modernizácia železničnej trate na úseku Považská Teplá – Žilina, resp. Púchov – Žilina či nový železničný most cez Váh.

Zhodnotenie inžinierskogeologických a hydrogeologických podmienok pri návrhu tunela Soroška

24.02.2017
Územie navrhovanej rýchlostnej cesty R2 v úseku Rožňava – Jablonov nad Turňou možno z hľadiska geomorfológie rozdeliť na niekoľko úsekov, pričom územie s tunelom Soroška sa buď dotýka viacerých chránených území, alebo prechádza v ich blízkosti. To do značnej miery ovplyvňuje technológiu razenia ...

Obchvat Bratislavy je online: www.d4r7.com

23.02.2017
Jeden z najväčších aktuálnych PPP projektov – Bratislavský obchvat D4R7 tento týždeň spustil oficiálnu stránku projektu D4R7. Stránka d4r7.com prináša celkový sumár projektu D4R7 a množstvo zaujímavých funkcionalít pre jednoduché vyhľadávanie informácií súvisiacich s konkrétnymi úsekmi obchvatu.

Realizácia sekundárneho ostenia tunela Poľana

13.02.2017
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité patrí svojím charakterom k najťažším diaľničným úsekom budovaným na území SR. Po jeho dokončení sa stane súčasťou diaľničného ťahu D3 v smere Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité, čím vytvorí s úsekom D1 od Bratislavy jednu zo severojužných dopravných ...

J. Valko: „Do výstavby tunela sme išli s rešpektom...“

11.02.2017
... tak hodnotí počiatky výstavby tunela Ovčiarsko Ing. Jozef Valko, hlavný stavbyvedúci pri projekte tohto tunela. Nakoniec to nebolo až také náročné, severná tunelová rúra bola prerazená v apríli 2016 a južná v júli tohto roka. Tunel s celkovou dĺžkou 2 367 m by mal byť v plnom profile ...

Realizácia mosta 205-00 na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

09.02.2017
Článok približuje realizáciu mosta 205-00 na obchvate Žiliny diaľnicou D1 na úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Počas realizácie  bolo potrebné vyriešiť zosúladenie procesov presunu výsuvnej skruže a vnútorného debnenia, predpínania predpínacích jednotiek v troch etapách, ...

Ochrana proti padaniu skál systémovými riešeniami na vybraných dopravných stavbách v ČR

02.02.2017
V článku uvádzame niekoľko významných stavieb z Českej republiky, na ktorých sa v poslednom období aplikovali zaistenia ochrany proti padaniu skál.

Tunel Žilina – skúsenosti s razením tunela v náročných geologických podmienkach

23.01.2017
Výstavba tunela Žilina bola zahájená v novembri 2014 razením severnej tunelovej rúry zo západného portálu. Projektová a stavebná príprava prebiehala niekoľko mesiacov pred zahájením samotných prác a aj keď sa očakávalo náročné geologické prostredie s razením v nízkom nadloží, žiadna zo ...

Mostný objekt 242-00 Vŕšok na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité

20.01.2017
Mostný objekt prevádza diaľnicu v polovičnom profile ponad údolie Čierneho potoka, poľnú a lesnú cestu, a to v maximálnej výške 63 m. Dĺžka mosta je 420 m. Premostenie je riešené šesťpoľovým spojitým spriahnutým oceľo-betónovým nosníkom, ktorý je kombináciou oceľovej konštrukcie a spriahnutej ...

Začiatok stavebných prác D4R7 sa blíži!

17.01.2017
Začiatok stavebných prác na jednom z najväčších aktuálnych PPP projektov - Bratislavskom obchvate D4R7 sa blíži!

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice z technologického pohľadu

12.01.2017
Spoločnosť PPA INŽINIERING, s. r. o., člen skupiny PPA CONTROLL, zrealizovala technologickú časť a niektoré súčasti stavebnej časti informačného systému rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice, odovzdanej do užívania 6. októbra 2016. Rýchlostná cesta významným spôsobom zníži automobilovú ...

Most 237-10 na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité

05.01.2017
Mostný objekt 237-10 premosťuje široké údolie Šlahorovho potoka zo západnej časti obce Svrčinovec vo výške 40 m, železničnú trať Žilina – hranica SR/ČR, cestu I/11 v smere Žilina – hranica SR/ČR a novobudovanú vetvu križovatky A1. Premostenie je riešené dvomi monolitickými jednokomorovými ...

Diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité

16.12.2016
Úsek diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité je súčasťou diaľničného ťahu D3, ktorý tvorí jednu zo severojužných dopravných trás v Slovenskej republike. Zároveň je súčasťou multimodálneho koridoru č. VI Gdaňsk – Grudziadz/Warszava – Katowice – Skalité – Čadca – Žilina.

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

09.12.2016
Článok sa venuje komplexnému prehľadu o stavbe diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka z pohľadu generálneho projektanta a stručnému opisu zaujímavých konštrukcií.

Voda nás zaväzuje k ochrane

28.11.2016
Na Slovensku máme kvalitnú pitnú vodu, pre ľudí v zahraničí a ani v Európe to však nie je bežný štandard. Aby sme si ho zachovali, treba dbať na udržiavanie a obnovu jestvujúcich vodovodov a budovať nové, kvalitné siete. A práve to je jednou z nosných náplní firmy Combin z Banskej Štiavnice. ...

Základný kameň diaľnice D1 Budimír – Bidovce slávnostne poklepaný

25.11.2016
Za účasti Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpáda Érseka, generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Juraja Valenta, prezidenta obchodnej jednotky Skanska Česká republika a Slovensko Michala Jurku, ako i zástupcov Košického samosprávneho kraja a priľahlých obcí sa ...

Obrovská príležitosť pre stavebných profesionálov na Slovensku a celý dodávateľský reťazec!

23.11.2016
Spoločnosť D4R7 Construction s.r.o., (konzorcium), zhotoviteľ projektu Obchvat Bratislavy D4R7, hľadá slovenských subdodávateľov pre rozsiahle dodávateľské činnosti pri realizácii projektu diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7. Výzva je otvorená pre malých a stredných podnikateľov i ...

Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 6/2016 sa zameriava na mostné staviteľstvo

22.11.2016
Od 18. novembra je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 6/2016. Jeho hlavnou témou je mostné staviteľstvo. Najväčší priestor dostávajú mosty na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité, ktoré tvoria podstatnú časť tohto diaľničného úseku a pri ich výstavbe sa použili ...

Ďalšie z JAGA GROUP