asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Inžinierske stavby

Partneri sekcie

Ďalšie články zo sekcie Inžinierske stavby

Nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 4/2018

17.09.2018
Od 7. septembra je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 4/2018. Ide o Národnú správu slovenského NK fib – výnimočné číslo, ktoré vychádza raz za 5 rokov.

Spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o.

12.09.2018
Vážení obchodní partneri, už pätnásť rokov sa spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. úspešne podieľa na realizácii tých najdôležitejších infraštruktúrnych projektov, či už v pozícii stavebného dozoru, alebo projektanta. 

Rekonštrukcia mosta II/547 020 Ružín

14.06.2018
Mostný objekt sa nachádza na ceste II/547 a premosťuje vodnú nádrž Ružín. Stavba bola nevyhnutná z dôvodu vzniku havarijného stavu na mostnom objekte – v strednom poli mosta bola viditeľná trvalá deformácia mostovky. Zaradením mosta do stavebno-technického stavu VII, t. j. do havarijného stavu, ...

Estakáda Podzávoz na diaľnici D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec v km 39,600

24.05.2018
V súčasnosti prebieha výstavba úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, ktorého súčasťou je aj objekt 205-00 Estakáda Podzávoz v km 39,600 D3. Most prevádza diaľnicu D3 v intraviláne mesta Čadca ponad elektrifikovanú trať ŽSR, cestu I. triedy, miestne komunikácie a vodné toky. S celkovou ...

Nový železničný most nad Nosickou priehradou

18.05.2018
Most je súčasťou modernizácie trate Púchov – Žilina na rýchlosť do 160 km/h. Prevádza železničnú trať z tunela Diel ponad Nosickú priehradu, a to z pravého brehu na ľavý. Na pravom brehu križuje štátnu cestu II/507 Púchov – Považská Bystrica, na ľavom brehu sa končí v blízkosti cesty III/5171 ...

Most Eiffelovho žiaka v Porte

16.05.2018
Keď ho v roku 1886 dostavali, stal sa s rozpätím 172 metrov najväčším oblúkovým mostom na svete. Volá sa Ponte de Dom Luís I a jeho autorom je francúzsky architekt Théophile Seyrig (1843 – 1923), ktorý bol žiakom slávneho francúzskeho architekta,  konštruktéra a špecialistu na stavby z ...

Zakladanie mosta SO 212-00 na diaľnici nad údolím v km 42,376 D3

07.02.2018
Diaľničný úsek Čadca, Bukov – Svrčinovec je súčasťou diaľničného ťahu D3, ktorý sa v križovatke Hričovské Podhradie napája na diaľnicu D1, tvoriacu základný ťah v Slovenskej republike v smere východ – západ. Riešený úsek D3 dopĺňa diaľničnú sieť v smere Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – ...

Ing. Ľubomír Hrnčiar: Všetky mosty sú dnes súčasťou môjho života

24.01.2018
„Keď po nich prejdem, obnovia sa mi spomienky na to, aké tam boli problémy, ako prebiehala výstavba, ako sa to skončilo. Je to krásny pocit, vedieť, že som sa na týchto stavbách podieľal,“ tak komentuje svoju profesijnú dráhu Ing. Ľubomír Hrnčiar, ktorému sa mosty stali osudom. 

Experimentálna analýza 100 rokov starého priehradového mostného nosníka typu Visintini

19.01.2018
V súčasnosti ubehlo od začiatku rozmachu železobetónového mostného staviteľstva už viac ako jedno storočie, takže sa veľmi často stretávame s požiadavkami na stanovenie zostatkovej životnosti existujúcich mostov a na možnosti ich rekonštrukcie. Žiaľ, nie vždy možno zachovať pôvodnú konštrukciu ...

Pokládka nosníkov na moste 216-00 na D1 Hubová – Ivachnová

12.01.2018
Mostný objekt 216-00 prevádza diaľnicu D1 ponad cestu III/018104, železničnú trať a koryto rieky Váh dvomi súbežnými 14-poľovými mostmi. Nosnú konštrukciu tvoria tyčové predpäté prefabrikované nosníky spriahnuté monolitickou železobetónovou doskou. Pokládka nosníkov sa realizuje hlavne pomocou ...

Zelený most – rekonštrukcia mosta v km 7,892 trate Bratislava-Nové Mesto – Dunajská Streda

04.01.2018
Železničný štvorpoľový most, ktorý sa nachádza v katastri m. č. Vrakuňa,  nevyhovuje svojím konštrukčným usporiadaním z hľadiska priestorovej priechodnosti a prevádzkovej zaťažiteľnosti pri požadovanej kategórii zaťaženia trate D4. Z tohto dôvodu bol zaradený do zoznamu mostov, ktoré si ...

Strategický park Nitra – príprava cestnej infraštruktúry

21.12.2017
Združenie Infraštruktúra Nitra realizuje od januára tohto roku výstavbu cestnej siete (cesta I. triedy, cesty II. triedy, účelové komunikácie) pre priemyselný park vyrastajúci pri meste Nitra. Projekt možno považovať z hľadiska stavebných konštrukcií za stredne náročný, no z hľadiska časového ...

Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 6/2017 sa zameral na mostné staviteľstvo

21.11.2017
Od 16. novembra je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 6/2017. Jeho hlavnou témou je mostné staviteľstvo.

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

20.11.2017
Stavba sa nachádza v priemyselnej lokalite Nitra-sever, v blízkosti obcí Lužianky a Drážovce, v katastrálnych územiach Lužianky, Drážovce, Zbehy, Čakajovce a Zobor, kde sa plánuje nová výstavba strategického parku Nitra. Z dôvodu zvýšenia dopravných nárokov treba vybudovať novú cestnú ...

Analýza: Zvodidlá aktuálne

16.11.2017
Stretávame sa s nimi dennodenne. Majú navodzovať pocit istoty, že v prípade nečakanej dopravnej kolízie zmiernia jej následky – či už v podobe škôd na našom zdraví, zdraví iných účastníkov kolízie, našom majetku, alebo škôd v okolí ciest. Robíme všetko pre to, aby to tak bolo?

Technologické a geotechnické aspekty návrhu tunela Soroška

09.11.2017
Ekonomický rozvoj regiónov úzko súvisí s dostupným dopravným prepojením. Preto je vhodné budovať diaľničné prepojenia a tunely aj v menej rozvinutých oblastiach. Jedno z týchto spojení predstavuje aj rýchlostná cesta R2 s horským priechodom a plánovaným tunelom Soroška. Úsek nie je súčasťou ...

Diaľnica D4, tunel Karpaty

03.11.2017
Budovanie cestnej siete nadradených komunikácií v bratislavskom regióne sa dosiaľ realizovalo s ohľadom na nepriechodnosť masívu Malých Karpát. Najjednoduchšie prepojenie ľavobrežných dopravných koridorov od severozápadu (D2 zo smeru Malacky, Kúty) a severovýchodu (D1 zo smeru Trnava, Pezinok) ...

Medzinárodná odborná a vedecká konferencia Dopravné inžinierstvo 2017

02.11.2017
Katedra cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline srdečne pozýva na medzinárodnú odbornú a vedeckú konferenciu Dopravné inžinierstvo 2017.

Cestný tunel Višňové – Dubná skala

27.10.2017
Tunel Višňové sa vďaka svojej dĺžke, dopravnému významu a technickému riešeniu radí medzi najsledovanejšie tunely na Slovensku. Ide o dvojrúrový tunel budovaný v plnom profile s celkovou dĺžkou trasy 7,52 km. Zvolená trasa vedie cez masív pohoria Lúčanskej Malej Fatry dosahujúci výšku 800 až 1 ...

Hlavnou témou časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 5/2017 sú tunely

20.10.2017
Od 12. októbra je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 5/2017. Jeho hlavnou témou je tunelová výstavba, predovšetkým v Slovenskej a Českej republike. Samozrejme sa tak venujeme aktuálnemu stavu pri výstavbe  tunelov Žilina, Višňové – Dubná skala či ...

Ďalšie z JAGA GROUP