Projekt Silvestris v Novej lesnej

Záujem o rezidenčnú výstavbu v podtatranských obciach pokračuje. Najnovšie v Novej Lesnej

Zástavba v tejto obci v okrese Poprad sa môže perspektívne rozrásť o osem bytových domov s vyše 300 parkovacími miestami v projekte SILVESTRIS. V súčasnosti tu žije vyše 1 600 obyvateľov.

Investorom je bratislavská spoločnosť Rakenyk, kde je jediným spoločníkom firma Woodward Consultants. Predbežná výška investície je 30 miliónov eur. Riešené územie s rozlohou 29 112 m2 sa nachádza medzi Slavkovskou ulicou a Piesočným potokom a podľa územného plánu obce je určené na zastavanie. Ide o lúku s krovinami a so solitérnymi stromami v extraviláne. Celú západnú časť tohto územia investor vyčleňuje na výsadbu novej zelene.

Enviroportál zverejnil zámer v druhej polovici júna tohto roka. Je spracovaný podľa architektonickej štúdie Silvestris, Nová Lesná od popradskej spoločnosti PATHY Studio. Bytové domy v Novej Lesnej sú navrhnuté so štyrmi nadzemnými podlažiami s bytmi a jedným podzemným podlažím, ktoré bude slúžiť ako parkovacia garáž. Okrem garáže budú v suteréne plochy pre technickú miestnosť a spoločenský priestor.

Rezidenčná zóna bude dopravne napojená na novovybudovanú križovatku na ulici Slavkovská a novú obojsmernú obslužnú komunikáciu, ktorá bude prechádzať popri juhovýchodnej hranici riešeného územia. Na konci komunikácie je navrhované otočisko, ktoré bude slúžiť na otáčanie vozidiel s dĺžkou do 10 m (napríklad zvoz odpadu). Návrh počíta s výhľadovým prepojením novej komunikácie s ulicou budovanou v rámci susednej lokality v severnom smere.

Bytové objekty sú navrhované v dvoch typoch. Typ A pozostáva z jedného nadzemného objektu s vlastnou podzemnou garážou. Typ B má spoločnú podzemnú garáž, nad ktorou sa nachádza dvojica bytových nadzemných objektov. Bytové objekty sú dispozične totožné. Odlišujú sa iba tým, že sú zrkadlovo otočené v závislosti od toho, či sa hlavný vstup do objektu nachádza na východnej alebo západnej strane.

Strechy podzemných garáží, ktoré presahujú mimo nadzemnej časti objektu, sú navrhované ako vegetačné, s plochou, ktorá bude slúžiť ako predzáhradka pre byty na prvom nadzemnom podlaží. V ich okolí sú navrhnuté aj detské ihriská a sadové úpravy.

V zámere sa uvádza, že pri povrchovej úprave budú použité prírode blízke materiály ako drevené obkladové dosky, prípadne kamenné obklady. Okná a rámy presklených stien budú z drevených profilov s izolačnými trojsklami. Strecha je navrhovaná ako sedlová, tvorená dreveneným krovom. Ako krytina bude použitá keramická škridla, prípadne plechové šablóny.

Obytná zóna Silvestris, Nová Lesná, okres Poprad

Investor: RAKENYK
Projektant:
PATHY Studio
Náklady:
30 mil. eur
Počet parkovacích miest:
310
Podlažná plocha stavby:
28 040,00 m2
Plocha zelene:
19 189,00 m2
Realizácia:
2024 – 2028
Stav:
zámer v EIA