Projekt Rezidencia Hron vo Zvolene

Výstavba Rezidencie Hron vo Zvolene pokračuje treťou etapou

Developer Arkon v nej spojil tretiu a štvrtú etapu projektu novej rezidenčnej štvrte, ktorej výstavba sa začala v apríli 2013. Stavebné práce majú trvať do konca roka 2023 a prinesú spolu 83 bytov, jedno- až štvorizbových. Celkovo bude v projekte Hron až 256 bytov.

V záverečnej etape Arkon postaví štyri voľne stojace bytové domy s výškou piatich nadzemných podlaží. Na prvom nadzemnom podlaží bude polyfunkčný parter, na druhom až piatom nadzemnom podlaží bývanie.

Predali zatiaľ tretinu bytov

Developer informoval ASB, že priebežne predal 26 bytov (31% bytov). V parteri sa nachádzajú nebytové priestory s celkovou rozlohou 625 m2. Predané sú zatiaľ dva priestory s výmerou 230 m2, kde je predpokladané využitie na gastroslužby. Ostatné priestory sú zatiaľ voľné, svojím charakterom sa hodia skôr na kancelárske účely či služby.

Podzemné podlažia plnia funkciu garáží, vjazd do nich zaistia garážové brány a svoje umiestnenie tu nájdu aj skladové či pivničné priestory. Rovnako ako v predchádzajúcej etape, aj v aktuálnej etape budú kobky situované priamo pri parkovacích státiach a státiach pre motocykle V podzemí bude spolu 83 parkovacích miest, priľahlé vonkajšie priestory poskytnú ďalších 71 miest na parkovanie.

Modernejšia a plastickejšia fasáda

Tretia etapa koncepčne nadviaže na už obývané prvé dve etapy. Architektonicky je to novšia, modernejšia forma vyhotovenia objektov. Plánované stvárnenie fasády dodá bytovým domov ešte väčšiu vizuálnu plasticitu.

Okolie objektov zachová developer príbuzné predchádzajúcim etapám, ktorým dominuje zeleň a rozmanité priestranstvá na trávenie voľného času.

Projekt bude podobne ako jeho druhá etapa využívať už overený konštrukčný model stavby tvorený filigránovými stenami a stropmi. Dodávateľom filigránového konštrukčného systému bude rakúska spoločnosť Oberndorfer, ktorá sa zaoberá výrobou prefabrikovaných železobetónových stien a stropov.

Trh vo Zvolene nie je nasýtený

V súvislosti so situáciou na realitnom trhu Arkon konštatoval, že Slováci majú veľmi silnú preferenciu investovať do nehnuteľností, pričom úrokové sadzby hypoték boli v uplynulých rokoch na historických minimách. Eviduje preferenciu kupujúcich investovať do novostavieb, pretože sú s nimi spojené nižšie prevádzkové náklady, parkovanie alebo bezpečné trávenie voľného času detí.

V rámci Zvolena je aktuálne plánovaných viacero projektov novostavieb, no o konkrétnych počtoch bytov na uspokojenie dopytu možno hovoriť len hypoteticky. „Stabilizácia dopytu však vytvára tlak na developerov, aby preukázali klientom svoje skúsenosti a poskytli im kvalitný produkt,“ priblížil Arkon stav v tomto konkrétnom okresnom meste.

Napriek rastúcim úrokovým sadzbám však neočakáva, že ceny nehnuteľností poklesnú. Za ich rastom bolo síce možné vidieť zvýšený dopyt klientov, obrovský vplyv však malo zvyšovanie nákladov na výstavbu z dôvodu vysokej inflácie a nákladov na financovanie projektu, ktoré naďalej rastú.

Tretia etapa rezidenčného projektu Rezidencia Hron

Lokalita: Zvolen
Investor: Arkon
Architekt: FVA, Ľubomír Fuňo, Martin Vanko
Zhotoviteľ: BTK – bývanie, teplo, klimatizácia
Počet bytov: 83
Počet parkovacích státí: 154
Realizácia: 08/2022 –koniec roka 4. Q/2023
Výška investície: 15 mil.€