Pozorovňa zvierat Vydrica

Do obnovy verejných priestorov v Bratislave sa zapojí šesť popredných ateliérov

Partneri sekcie:

Najviac bodov vo verejnej súťaži získali GUTGUT, CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS v spolupráci s ateliérom Partero, ateliér A B.K.P.Š., ateliér JRKVC, architektonické štúdio Atrium a Architekti Šebo Lichý v spolupráci s ateliérom EKOJET. Porota hodnotila najlepší pomer ceny a kvality ponúkanej ateliérmi.

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spolu s hlavným mestom kladú veľký dôraz na obnovu verejných priestorov prostredníctvom programu Živé miesta. O kvalite architektúry svedčí, že dva projekty v mestských lesoch – pozorovateľňa Vydrica a areál Malý Slavín – boli nominované na cenu za architektúru CE ZA AR 2022. Aktuálne je z programu Živé miesta rozpracovaných alebo dokončených viac ako 40 projektov v rôznych mestských častiach.

 Súčasné spolupracujúce ateliéry, ktoré boli vysúťažené v roku 2020, vyčerpali plánovanú hodnotu rámcovej zmluvy. Aby sa v obnove verejných priestorov pokračovalo, v decembri minulého roka bola vyhlásená nová verejná súťaž.

Na mestských zadaniach budú pracovať architekti, ktorí navrhovali napríklad Mlynicu (GutGut), Národnú banku Slovenska (ateliér B.K.P.Š.) či slovenský pavilón EXPO DUBAJ 2020 (Atrium Architekti).

Maly Slavín v bratislavských mestských lesoch
Maly Slavín v bratislavských mestských lesoch | Zdroj: MIB

Vyhrávala kvalita realizácií

Architekti súťažili medzi sebou najmä kvalitou predchádzajúcich realizácii. Najviac bodov mohli získali za profesijné ocenenia realizovaných stavie a nominácie v celoslovenských či medzinárodných architektonických súťažiach. Do súťaže mal každý ateliér predložiť maximálne štyri dokončené architektonické diela.

Súťaž na spolupracujúcich architektov bola vyhlásená formou rámcovej dohody. Vybratí architekti budú podľa zadania súťaže s mestom spolupracovať najbližšie štyri roky na rôznych zákazkách pri tvorbe verejných priestorov, obnove mestských parkov či budov.

Hodnota zákazky na celé obdobie je 1 milión eur bez DPH. Pôjde o zákazky rôzneho rozsahu, od menších v hodnote tisícov eur, po komplexnejšie zákazky v predpokladanej hodnote do desiatok tisíc eur.

Výhradné právo MIB-u

Na komplexnejšie zadania MIB aj naďalej vyhlási samostatné súťaže návrhov, v ktorých sa architektonický ateliér vyberie na základe najlepšieho návrhu. Konkrétne zadania do 10-tisíc eur bude možné zadávať automaticky tímom podľa poradia, pri zadaniach nad túto sumu, bude šestica tímov opätovne medzi sebou súťažiť. MIB si na to vyhradzuje právo, ktoré ale nemusí uplatniť.

Z predchádzajúcej rámcovej dohody vysúťaženej verejnou súťažou v roku 2020 vzišli spolupracujúce ateliéry, ktoré pracujú na zadaniach ako je Plató Staromestská, obnova objektu v Sade Janka Kráľa či revitalizácia horárne na Peknej ceste.

Pripravené sú tiež projektové podklady pre rekonštrukciu Domu služieb v Dúbravke alebo pre nový park na Kazanskej ulici vo Vrakuni. Architekti tiež navrhli úpravu priestoru pred vozovňou v Krasňanoch, či projekt pre obnovu celej zóny Zochova.

(red)