Severský vietor prišiel do Košíc: AFRY otvára ďalší ateliér

AFRY CZ, súčasť silnej škandinávskej skupiny AFRY, otvára v Košiciach svoju tretiu slovenskú pobočku. Podobne ako existujúce ateliéry v Bratislave a Žiline, aj ten v Košiciach bude ponúkať celú škálu projekčných služieb. Od architektúry a stavebného inžinierstva, cez infraštruktúrne projekty, ako sú diaľnice, cesty, železnice, mosty a tunely, až po vodné hospodárstvo.

Nová pobočka má ambiciózne plány. Chce pomôcť na Slovensku vyzdvihnúť digitalizáciu odboru a princíp trvalej udržateľnosti v projektovaní.

„Košice sú prirodzeným centrom východu. Je to tiež významné univerzitné mesto s kvalifikovanou pracovnou silou,“ hovorí Ivo Šimek, Country Manager CZ&SK v AFRY, o dôvodoch otvorenia ďalšej pobočky v Košiciach. „Našim klientom, partnerom a odborníkom chceme ponúknuť kvalitnú a inovatívnu alternatívu a inú kultúru spolupráce,“ dodáva.

AFRY CZ je architektonická, inžinierska a projekčná spoločnosť s viac ako 360 zamestnancami. Pôsobí najmä na českom a slovenskom trhu v oblasti projekčných a poradenských služieb. Má jedinečný rozsah portfólia pokrývajúci oblasti architektúry, stavebníctva, dopravy, priemyslu, energetiky, infraštruktúry, vodného hospodárstva a životného prostredia. Patrí do silnej medzinárodnej skupiny AFRY založenej v roku 1895, ktorá má sídlo v Štokholme a takmer 17 000 odborníkov vo viac ako 40 krajinách.

Spoločnosť AFRY CZ pôsobí na Slovensku od októbra 2020, keď otvorila pobočku v Bratislave. V apríli bola otvorená pobočka v Žiline.“ AFRY prinieslo na Slovensko čerstvý vietor. Od klasických dizajnérskych firiem nás odlišuje naša firemná kultúra. Je to kultúra počúvania a otvorenosti,“ hovorí Dominika Držiková, vedúca organizačnej zložky na Slovensku. „Dokázali sme, že ak ľuďom vložíme do rúk dôveru a zodpovednosť, sami prídu so skvelými nápadmi. Takto sme vytvorili prostredie, v ktorom sú zanietení, kreatívni ľudia, ktorí majú chuť niečo dokázať. A ocení to najmä klient,“ dodáva Držiková.

Medzinárodné skúsenosti znamenajú jedinečné knowhow

Slovenské pobočky spoločnosti AFRY CZ pracujú na národných a medzinárodných projektoch. K významným domácim projektom patrí Štúdia uskutočniteľnosti vypracovaná pre Železnice Slovenskej republiky na zvýšenie kapacity železničnej trate Bratislava Dunajská Streda Komárno. V oblasti cestných projektov je príkladom Štúdia realizovateľnosti výstavby rýchlostnej cesty R8 Nitra križovatka R2 pre klienta Národná diaľničná spoločnosť.

V oboch projektoch spoločnosť AFRY CZ preskúmala možnosti dosiahnutia maximálnych socioekonomických prínosov stavby vzhľadom na zvolené technické riešenia. Významná časť činnosti však pochádza zo spolupráce na zahraničných projektoch. V rámci medzinárodnej skupiny AFRY figurujú československé divízie ako tzv. Center of Excellence. Toto nastavenie umožňuje miestnym odborníkom podieľať sa na veľkých európskych, technicky náročných projektoch.

„Tento prenos medzinárodného knowhow a komplex veľkého množstva inovácií robí zo spoločnosti AFRY CZ jedinečného partnera, zamestnávateľa a dodávateľa na slovenskom trhu. Na zahraničných projektoch získavame skúsenosti, ktoré potom prinášame späť nášmu domácemu klientovi,“ vysvetľuje výhody pôsobenia v medzinárodnom prostredí Držiková. Vzhľadom na geografické pôsobenie AFRY ide najmä o metódy uplatňované v Škandinávii, Nemecku, Švajčiarsku a Francúzsku. AFRY CZ chce pozdvihnúť digitalizáciu odboru na slovenskom trhu, prispieť ku kultivácii pracovného prostredia a zdôrazniť princíp udržateľnosti v projektovaní.

„Tieto témy sú pre nás absolútne kľúčové. Uplatňujeme ich v rámci celej organizácie a vo všetkých projektoch. A na Slovensku to nie je inak. Vychádza z prirodzeného prostredia našej škandinávskej matky s jej severskými hodnotami,“ vysvetľuje Šimek. Košická pobočka bude rozvíjať a ponúkať celú škálu projekčných a konzultačných služieb. Od architektúry a stavebného inžinierstva cez infraštruktúrne projekty, ako sú diaľnice, cesty, železnice, mosty a tunely, až po vodné hospodárstvo.

„Sme moderná firma 21. storočia. Myslíme a konáme mimo zabehnuté štandardy. Sme draví a cieľavedomí a máme ťah na bránu,“ nepochybuje o úspechu novej kancelárie a jej prínose pre slovenský trh Dominika Držiková. „Človek sa nikdy nemôže prestať vyvíjať. Rovnako to platí pre organizácie. Firma musí reagovať na nové technológie, spôsoby práce či nové príležitosti. Kto zostane v minulom storočí, prehral,“ uzatvára.

O AFRY CZ, s.r.o.
AFRY CZ, s.r.o. je architektonická, projektová a inžinierska spoločnosť. Je súčasťou silnej medzinárodnej skupiny AFRY so sídlom v Štokholme. Spoločnosť AFRY bola založená v roku 1895, má dcérske spoločnosti vo viac ako 40 krajinách, takmer 17 000 odborníkov a pracuje na projektoch vo viac ako 100 krajinách.

Dominika Držiková,
vedúca organizačnej
zložky Slovensko AFRY CZ

Ivo Šimek, Country Manager CZ&SK AFRY CZ

Zdroj: PR článok AFRY CZ s.r.o.