Dokončili rekonštrukciu oddelenia v martinskej nemocnici

Zdroj: Metrostav

Divízia 3 spoločnosti Metrostav v máji úspešne dokončila rekonštrukciu operačných sál Univerzitnej nemocnice v Martine. Rekonštrukcie nemocníc patria k tým bezpochyby náročnejším a komplexnejším výzvam, s ktorými sa stavebné spoločnosti stretávajú.

Metrostav sa opiera o svoje 50-ročné skúsenosti v oblasti stavebníctva a o predchádzajúce referencie, je preto ideálnym partnerom pre taký špecifický projekt, akým je rekonštrukcia nemocničného oddelenia. Po siedmich mesiacoch intenzívnej prestavby, Univerzitná nemocnica v Martine skolaudovala dve nové operačné sály a oddelenie jednotky intenzívnej starostlivosti v chirurgickom pavilóne.

Rekonštrukcia prebiehala za plnej prevádzky ostatných častí pavilónu, preto so sebou prirodzene priniesla viacero obmedzení. Okrem bežných prevádzkových obmedzení bola rekonštrukcia ovplyvnená aj pandémiou koronavírusu.

Prístup na stavenisko bol obmedzený presunom pacientov na iné oddelenia v pavilóne. Nakoľko sa v danom pavilóne nachádzalo aj detské covidové oddelenie prístup na stavenisko podliehal prísnym podmienkam a bol umožnený iba vo vyhradenom čase,“ vysvetľuje vedúci projektu stavby, Ing. Tomáš Frkala.

Zdroj: Metrostav

Aj napriek problémom spôsobených pandémiou sa pracovníkom Metrostavu pod vedením stavbyvedúceho, Jozefa Tahotného, podarilo dodržať termín prestavby len so zanedbateľným oneskorením.

Okrem pandémie riešila divízia 3 spoločnosti Metrostav aj technický problém súvisiaci s umiestnením jednotiek vzduchotechniky do podkrovia budovy, ktorý bol v konečnom dôsledku vyriešený v spolupráci so statikom a projektantom stavby.

Hlavný prínos rekonštrukcie a nových priestorov operačných sál spočíva v zvýšení výkonnosti oddelenia pri starostlivosti o pacientov a zlepšení podmienok a komfortu lekárov pri samotných operáciách,“ dodáva Ing. Tomáš Frkala. Zdravotníkov potešila okrem moderných priestorov aj dlho očakávaná klimatizácia, ktorá výrazne zlepší pracovné podmienky počas horúcich letných mesiacov.

www.metrostav.cz

Zdroj: PR článok Metrostav a.s.