Sídlisko Sásová

V Banskej Bystrici majú na najväčšom sídlisku pribudnúť nové domy a byty

Borovicový Háj v mestskej časti Sásová má pozostávať zo siedmich bytových domov a rodinných radových domov.

V Banskej Bystrici má pribudnúť sedem bytových domov a 26 rodinných domov. Investíciu plánuje developer BLJ, ktorý už predložil zámer na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladá, že ho Borovicový háj bude stáť 12 miliónov eur. S výstavbou chce začať ešte v tomto roku a ukončenie predpokladá v roku 2022.

Obytný súbor má byť urbanisticky pričlenený k sídelnému útvaru mesta časť Sásová. Z juhovýchodnej a južnej strany ho ohraničí existujúca bytová zástavba ulice Tatranská.  Celková plocha pozemkov je 18 329 metrov štvorcových, na ktorých bude v siedmich maximálne šesťpodlažných bytových domoch. Celkom tak má pribudnúť 322 bytových jednotiek a 26 rodinných domov v radovej zástavbe.

Pri domoch má byť vytvorených 381 parkovacích miest. „Základ dopravnej obsluhy riešeného územia tvorí navrhovaná obslužná komunikácia prepájajúca Rudohorskú ulicu s cestou na Šachtičku,“ uvádza sa v zámere k dopravnému riešeniu areálu pre osobnú dopravu.

© SITA Slovenská tlačová agentúra