web

Prehľadne na novom webe

Ponuka sporenia, úverov na bývanie, online poistenia či informácií o spoločnosti je nielen dostupná na jednom mieste – novom webe www.wuestenrot.sk. Od marca 2019 má úplne nový dizajn i štruktúru, vytvorenú na jednoduché, intuitívne používanie.

Prioritou pri tvorbe bola prehľadnosť a ľahký prístup k hľadaným informáciám. Web má moderný vzhľad, rýchle načítavanie stránok, je flexibilný pre zobrazovanie v mobile. Podobne ako majú produkty svoju optimálnu životnosť, aj internetový portál spoločnosti už potreboval po 5 rokoch inováciu.

Zámer bol firemný portál zaktualizovať, ešte viac sprehľadniť a doplniť ďalšie praktické informácie či aplikácie, aby reflektoval súčasné požiadavky klientov a online návštevníkov. Stavebná sporiteľňa a poisťovňa sú touto cestou dostupné 24 hodín denne aj z pohodlia domova.

www.wuestenrot.sk