V Banskej Bystrici pribudnú nové byty. Balady chcú začať stavať už tento rok

Pre 53 bytových jednotiek v dvoch radových domoch a jednom terasovom dome má byť vybudovaných 98 parkovacích miest.

Výstavba 53 bytových jednotiek v dvoch radových rodinných domoch a v jednom terasovom dome v mestskej časti Podlavice v Banskej Bystrici je investičným zámerom, ktorý predložila banskobystrická spoločnosť Balady, s.r.o. na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané celkové náklady na výstavbu sú 5 mil. eur. Realizácia by sa predbežne mala začať v novembri tohto roka a ukončená by mala byť za jeden rok.

Obytný súbor nazvaný Balady má vyrásť na parcele katastrálneho územia Podlavice v lokalite severne od cesty do Tajova, mimo zastavaného územia obce. Investor plánuje vybudovať aj 98 parkovacích miest. Úžitková plocha navrhovaných objektov predstavuje spolu 4 726,43 metra štvorcového.

Spoločnosť Balady, s.r.o. vznikla podľa obchodného registra v roku 2020 a založili ju dvaja spoločníci, ktorí na jej imaní vo výške 6 000 eur majú rovnaký podiel a sú v nej zároveň konatelia. Firma má v predmete činnosti uvedené realizácie stavieb, stavebné práce v interiéroch a prenájom nehnuteľností.

SITA