Bratislava

Novostavby v hlavnom meste v roku 2023 príliš nelákali. Najslabší predaj od hospodárskej krízy, hovoria analytici

V roku 2023 sa v Bratislave predalo v novostavbách len 773 bytov. Je to najslabší predaj od hospodárskej krízy v rokoch 2008/2009.

Priemerná jednotková cena predaných bytov predstavovala 4767 eur/štvorcový meter (m2) s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Medziročne a aj medzikvartálne tak klesla o asi 3 %. Vyplýva to z analýzy Bencont Investments, ktorú v utorok prezentoval analytik spoločnosti Rudolf Bruchánik. Priblížil, že bratislavský trh s novostavbami uzavrel rok 2023 s 3240 voľnými bytmi v 85 projektoch.

Podobné číslo bolo možno vidieť aj na začiatku a aj počas roka. To, že sa ponuka aj napriek veľmi slabému predaju nezvýšila podľa neho znamená, že počet nových bytov pridaných do ponuky bol rovnako nízky a vo všeobecnosti kopíroval predaj. Nekonali sa tak žiadne veľké výpredaje a väčšina developerov zaujala konzervatívnu stratégiu vyčkávania.

Priemerná jednotková cena ponúkaných bytov podľa Bruchánika dosiahla 5136 eur/m2 s DPH. Počas roka 2023 sa tak zvýšila o 4,3 %. Ide o výrazné zníženie oproti 15,5-percentnému rastu v roku 2022 a 18,4-percentnému rastu v roku 2021. Ceny v roku 2023 síce mierne podrástli, nárast bol spôsobený skôr zmenou štruktúry ponuky smerom k drahším bytom v centre mesta.

Odhliadnuc od tohto ostali ceny bytov rovnaké ako na konci roku 2022. Podčiarkol, že z hľadiska absolútnej ceny sa priemer dostal na 327.000 eur s DPH. Medziročne tak cena priemerného ponúkaného bytu v Bratislave vzrástla o 10,58 %. Za týmto rastom však stála najmä mierna zmena štruktúry ponuky bytov od menších v strednom a nižšom segmente k väčším bytom vo vyššom segmente.

„Vývoj trhu s rezidenčnými novostavbami v Bratislave v roku 2023 by sa veľmi zjednodušene dal popísať ako ´nezaujímavý a predvídateľný. Už pri výraznom poklese predaja v roku 2022 sa dalo očakávať, že sa v prostredí rastúcich úrokových sadzieb, dvojcifernej inflácii a všeobecnej ekonomickej neistote tak rýchlo nezotaví. Na mieste tak boli úvahy o poklese cien bytov a porovnanie s krízovými rokmi. Na sekundárnom trhu k poklesu cien aj došlo, aj keď podstatne miernejšiemu ako počas krízy. Trh s novostavbami (nielen) v Bratislave je však špecifický veľmi obmedzenou ponukou a zásobou projektov pripravených na výstavbu,“ dodal Bruchánik.

„V roku 2024 očakávame zlepšenie situácie na realitnom trhu a postupný nárast predaja novostavieb v Bratislave. Z hľadiska cien zatiaľ očakávame skôr pokračovanie stagnácie, keď bude nárast predaja sprevádzať aj nárast odloženej ponuky nových projektov,“ uzavrel analytik.