biznis

Pokles produkcie najmenšie firmy obchádza, dôkazom je aj rok 2020

Najmenším a stredným podnikom produkcia rástla aj v roku 2020 a stále stúpa.

Vo veľkostných skupinách podnikov bol vývoj v pandemickom roku diferencovaný. Stavebná produkcia narástla v najmenších firmách s menej ako 20 zamestnancami aj vlani, a to napriek tomu, že celkovo poklesla. Ich podiel v stavebnej výrobe poskočil na tretinu. Ešte v roku 2018 bol len čosi vyše 20 % a v tom čase zamestnávali vyše 30-tisíc ľudí.

Dynamická zamestnanosť

Vlaňajšie výkony však realizovalo bezmála 44-tisíc ľudí, takže štvrtina z priemeru zamestnaných v odvetví pripadla na tieto minipodniky. Priemerná mesačná mzda sa najmenším tiež vyšplhala nahor, prekročila 680 eur. Stúpla pomalšie než produkcia, no najvyššiu dynamiku spomedzi týchto troch sledovaných ukazovateľov mala zamestnanosť.

Títo malí prevažne pôsobia vo výstavbe budov a tam sa držali byty na pomerne slušnej úrovni aj po poklese výstavby v minulom roku napriek opatreniam proti šíreniu pandémie. Spolu v podnikoch so zamestnancami v intervale od 20 do 50 šplhal vlani podiel malých firiem na stavebnej produkcii na polovicu a na zamestnanosti na tretinu. Ale tie z pohľadu zamestnanosti robustnejšie prekonávali vlani prepady.

V produkcii mali výraznejší, o 15 %, v zamestnanosti bol zatiaľ miernejší, pod 5 %. Najpomalšie im klesla priemerná mesačná mzda, o 2 %, takže sa dostala pod hranicu 1 000 eur. Stredné stavebné podniky, zamestnávajúce od 50 do 250 ľudí, vlani vyprodukovali pätinu stavebných výkonov. Vyrovnávali sa s miernejším znížením stavebnej výroby na úrovni 5 % a oproti tomu mali len polovičnú dynamiku poklesu zamestnanosti.

Priemerná mzda sa vyvíjala opačne, stúpla na 1 351 eur. Ešte vyšší mzdový priemer, až 1 569 eur, zistil Štatistický úrad SR za podniky, ktoré sleduje v skupine od 250 do 499 zamestnancov. Tie významne, takmer o pätinu, zdvihli produkciu skoro na 200 miliónov eur a zamestnanosť s podobnou dvojcifernou dynamikou vytiahli nad 3 000 ľudí. Podiel na celkových výsledkoch stavbárov však majú dlhodobo nízky, okolo 4 %, a na zamestnanosti ešte menší, do 2 %.

Na rovnako slabú úroveň sa v celkovej zamestnanosti vlani dostali aj najväčšie stavebné podniky. Pracovalo v nich v priemere bezmála 3 400 ľudí, medziročne takmer o tretinu menej. Oproti roku 2018 už prepustili vyše 1 000 ľudí a zažili dva bolestené pády výkonov. Kým pred dvoma rokmi ešte prestavali skoro miliardu eur, vlani to bolo už len pol miliardy eur a menej ako desatina celkovej stavebnej výroby.

Priemernú mzdu klesajúca dynamika nezasiahla zrejme aj pre rôzne náhrady, ktoré mohli súvisieť tiež so znižovaním počtu zamestnancov. Vlani poskočila o 5 % na 1 787 eur, najrýchlejšie spomedzi skupín, v ktorých mzdový priemer stúpal. Medzi najväčšími, ktorých nie je na tuzemskom stavebnom trhu ani 10, vedú podniky orientované na inžiniersku výstavbu.

Tie sú atakované nerovnomernými vládnymi investíciami do infraštruktúry vo volebných cykloch. Niektorí riešia situáciu zákazkami v zahraničí. Iní sa snažia zvýšiť efektívnosť a prekonávajú ťažkosti aj cez organizačné zmeny.

Najviac živnostníkov je v stavebníctve

Košický Colas Slovakia vlani pohltil menšiu a úspešnú sesterskú firmu Cesty Nitra. Obe patrili do gigantickej nadnárodnej skupiny Bouygues pôvodom z Francúzska. Váhostav – SK začiatkom roku 2021 včlenil dcérsku VHS-PS pod Adifex, ktorý začal s opravou strechy bratislavskej športovej haly na Pasienkoch. V hlavnom meste zostáva aj firemné sídlo podniku po zlúčení.

Živnostníkov je v stavebníctve najviac zo všetkých odvetví. Stavebné výkony im spadli o vyše 400 miliónov eur a zostali nad miliardou eur. Nevídaný pokles o 30 % súvisí s pandémiou, ktorá zastavila či zdržala stavby pre zdravotné a iné komplikácie. Živnostníci stratili až 10 percent zamestnaných, čo značí úbytok bezmála 11-tisíc ľudí. Tí majú dlhodobo najnižšiu priemernú mesačnú mzdu, vlani však spadla iba mierne na 449 eur.

Údaje za živnostníkov štatistici odhadujú podľa administratívnych zdrojov. Ich podiel na zamestnanosti stále zostáva viac než polovičný. V najväčšej miere tak ovplyvňujú výšku priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve, ktorá sa v roku 2020 vyšplhala na 760 eur pri nepatrnom medziročnom raste sotva o 2%.

Redakcia

Podklady: statitics.sk, ndsas.sk, telecom.gov.sk, predikcia nbs.sk a ceec.eu

Článok bol publikovaný v časopise ASB Almanach 2021.