Bratislava.

Najdrahšie byty v Bratislave má stále Staré Mesto

Analytici z BencontInvestments vypočítali, že prvý štvrťrok 2023 sa na realitnom trhu s novostavbami v Bratislave niesol v podobnom duchu ako druhá polovica roku 2022. Na trhu sa v novostavbách predalo len 197 bytov, čo je podobné číslo ako v treťom a štvrtom štvrťroku 2022.

Cena ponúkaných bytov ďalej stagnovala, keď sa od leta 2022 nachádza na úrovni okolo 4900 €/m2. Zmenou je prílev nových bytov do ponuky, ktorý sa za posledný štvrťrok výrazne spomalil a ponuka bratislavských novostavieb tak ostala na rovnakej úrovni ako na konci roka 2022.

Priemerná cena voľných bytov predstavovala 4930 €/m2 vrátane DPH. Oproti štvrtému štvrťroku 2022 tak cena pri medzikvartálnom raste o 0,25 % ďalej stagnovala. Medziročný rast sa tak znížil na 6,4 %. Stagnácia ceny je dôsledkom oslabeného predaja a nárastu počtu voľných bytov oproti začiatku roka 2022.

Najlacnejšie novostavby sa ponúkali v okrese BA IV pri priemernej cene 4315 €/m2 vrátane DPH, keďže v tomto okrese väčšinu ponuky tvoria projekty v okrajových mestských častiach ako Lamač, Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica. Naopak, najdrahšie byty sa tradične predávali v Starom Meste pri priemernej cene 7412 €/m2. Novostavby v okresoch BA II, BA III a BA V sa v priemere ponúkali za podobu cenu okolo 4800 – 5000 €/m2 vrátane DPH.

Tabuľka 1: Špecifiká voľných bytov na trhu s novostavbami v Bratislave rozdelené podľa okresov (1. Q 2023)
Tabuľka 1: Špecifiká voľných bytov na trhu s novostavbami v Bratislave rozdelené podľa okresov (1. Q 2023). | Zdroj: BencontInvestments

Priemerná rozloha bytov pokračovala v poklese, keď sa dostala na 60 m2, čo v medziročnom porovnaní znamená zníženie rozlohy o 6,9 %. Nové byty, ktoré do ponuky pribudli v poslednom štvrťroku mali priemernú rozlohu nižšiu než 60 m2.

To potvrdzuje trend projektovania menších bytov kvôli nižšej priemernej absolútnej cene. Tá bola ku koncu prvého štvrťroka vo výške 296 tisíc € vrátane DPH a podobne ako cena na meter štvorcový tak ďalej stagnovala na rovnakej úrovni.

Ku koncu prvého štvrťroka 2023 tvorilo ponuku novostavieb v Bratislave 3229 voľných bytov v rámci 78 projektov.  Oproti koncu roka 2022 sa celková ponuka zvýšila len o 20 bytov, čo je dôsledkom jedného z najnižších prírastkov nových projektov. Do ponuky v rámci štvrťroka pribudlo len niečo cez 200 nových bytov. Ide o prirodzený vývoj, keď developeri v dôsledku slabého predaja nezvyšujú ponuku o nové etapy, ktorými by konkurovali svojej už existujúcej ponuke.

Tabulka 2 Specifika predanych novostavieb v Bratislave rozdelene podla poctu izieb 1. Q 2023
Tabuľka 2: Špecifiká predaných novostavieb v Bratislave rozdelené podľa počtu izieb (1. Q 2023). | Zdroj: BencontInvestments

Priemerný predaný byt stojí 307-tisíc euro

Počas prvých troch mesiacov 2023 sa v rámci bratislavských novostavieb predalo 197 bytov, čo hovorí o ďalšom slabom štvrťroku, keď sa dopyt po bytoch pohyboval na minimálnych úrovniach. Prudký prepad predaja je evidentný už od leta 2022 a je spôsobený kombináciou vysokých úrokových sadzieb, ekonomickej neistoty a negatívneho sentimentu na trhu.

Priemerná cena predaných bytov dosiahla 4833 €/m2, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 20 %, zatiaľ čo v medzikvartálnom pokles o 1,43 %. Vzhľadom na nízku vzorku však priemery pri predaných bytoch nedosahujú takú konzistentnosť ako pri ponúkaných bytoch. Priemerná absolútna cena predaných bytov dosiahla 307 tisíc € vrátane DPH, pričom priemerná rozloha predaných bytov predstavovala 68 m2.

Správu aktualizujeme.