Byty, ilustračná

Na dosiahnutie českej úrovne chýba Slovensku 300-tisíc bytov 

Na Slovensku podľa poslednej regionálnej štatistickej ročenky v roku 2020 pribudlo 21,5-tisíc bytov, čo je o 1,3-tisíc dokončených bytov viac ako rok predtým. Hoci počet dokončených bytov z roka na rok mierne stúpa, nepokrýva potreby bývania. Podľa odhadu Národnej asociácie realitných kancelárií Slovensku chýba 400-tisíc bytov.

K nemeckej vybavenosti bytmi Slovensku chýba pol milióna bytov

V ostatných piatich rokoch na Slovensku pribudlo 93,4 tisíca dokončených bytov. Len pre páry zosobášené v tom istom období by bolo potrebných o 53-tisíc bytov viac, nerátajúc ostatné potreby bývania. Podľa najnovšieho sčítania ľudí, domov a bytov k 1. januáru 2021 pripadalo na tisíc obyvateľov cez 400 bytov vrátane neobývaných. Pred desiatimi rokmi to bolo 370, pred dvadsiatimi rokmi 352 bytov.

Bytový fond sa rozrastá, ale pomalým tempom. Slovenský rozsah vybavenosti bytmi patrí k najslabším v Európskej únii aj v krajinách OECD. Porovnateľne obmedzený bytový fond na tisíc obyvateľov má Poľsko. K českej úrovni nám chýba približne 300-tisíc bytov. Ak by sme sa počtom bytov na tisíc ľudí chceli priblížiť Nemecku, potrebujeme dokončiť viac ako pol milióna bytov.

Podiel bytov v bytových a rodinných domoch na celkovom počte dokončených bytov na Slovensku (%)
Podiel bytov v bytových a rodinných domoch na celkovom počte dokončených bytov na Slovensku (%) | Zdroj: Štatistický úrad SR, Regionálna štatistická ročenka 2021

Regionálne rozdiely vo vybavenosti bytmi pretrvávajú

Na Slovensku pretrvávajú výrazné regionálne disparity vo vybavenosti bytmi. Najväčší počet bytov, viac ako 500, pripadá na tisíc obyvateľov Bratislavského kraja. Najmenšia vybavenosť je na území Prešovského kraja s 330 bytmi. Rozdiel medzi najlepšie a najslabšie vybaveným krajom zostal takmer rovnaký ako pred desiatimi rokmi a predstavuje približne 170 bytov na tisíc osôb.

Nedostatok bytov tlačí na rast cien nehnuteľností

Ani predstih Bratislavského kraja pred ostatnými regiónmi nie je dostatočný na to, aby pokryl dopyt po bývaní. A tak nedostatok bytov neustále tlačí na rast cien nehnuteľností. Prispieva k tomu aj medziregionálna vnútorná migrácia. Hlavným ťahúňom je Bratislavský kraj so svojou intenzívnou ekonomickou aktivitou.

Počet obyvateľov v kraji sa od roku 2016 do roku 2020 podľa regionálnej štatistickej ročenky zvýšil o 36-tisíc. Z toho viac ako tretina ľudí pribudla v okrese Senec, čo zodpovedá tretinovému podielu okresu na celokrajskej dostavbe nových bytov.

Prírastky obyvateľstva zaregistrovali ešte tri kraje, ale ani zďaleka nedosiahli taký nárast ako hlavné mesto a jeho okolie. V Prešovskom a Trnavskom kraji pribudlo 5-tisíc a v Košickom kraji 4-tisíc obyvateľov oproti stavu pred piatimi rokmi. Počet obyvateľov v Žilinskom kraji zostal stabilizovaný, v ostatných krajoch poklesol.

 

Tempo výstavby bytov v Bratislavskom kraji nezodpovedá požiadavkám

Zo všetkých krajov sa najviac bytov dokončí v Bratislavskom kraji, okolo 30 %. Za dokončené sa považujú bytové jednotky buď v bytových, alebo rodinných domoch s vydaným kolaudačným rozhodnutím. Bratislavský kraj však v ostatných rokoch mierne stráca na podiele. V roku 2017 sa na dokončených bytoch podieľal 33 %, v roku 2020 jeho podiel klesol na 27 %. Nebyť masívnejšej výstavby bytov v Petržalke, klesol by jeho podiel na štvrtinu.

Apartmánové byty, Bratislava
Apartmánové byty, Bratislava | Zdroj: iStock

Žilinský kraj zrýchlil dostavbu nových bytov

Z pôvodného tretinového podielu ho vytlačil Žilinský a Košický kraj. V Žilinskom kraji možno hovoriť takmer o celokrajskej zrýchlenej dostavbe bytov, keď takmer všetky okresy pridali v tempe dostavby s jednoznačným prvenstvom okresu Žilina.

Pokrok zaznamenal aj Košický kraj, v ktorom sa viac bytov dokončilo najmä v mestskej časti Košice II a prispeli aj Košice IV. Podiel Košického kraja na dokončených bytoch však len tesne prekročil 9 %. V Žilinskom kraji sa dokončila viac ako sedmina, v Trnavskom šestina bytov.

Ostatné kraje neprekročili 10 %. Tempo dostavby sa spomalilo najmä v Banskobystrickom kraji, a to takmer vo všetkých okresoch. Nitriansky kraj sa po prechodne zvýšenej stavebnej aktivite po príchode novej automobilky vrátil k obvyklému tempu.

Podiel jednotlivych krajov na dokoncenych bytoch podla poctu izieb podiel kraja v
Podiel jednotlivých krajov na dokončených bytoch podľa počtu izieb (podiel kraja v %) | Zdroj: Štatistický úrad SR, Regionálna štatistická ročenka 2021

Rastie záujem o byty na úkor rodinných domov

Priemerná obytná plocha dokončeného bytu na Slovensku klesla tesne pod 70 štvorcových metrov z takmer 74 pred piatimi rokmi. Pokles súvisí so zmenenou skladbou bytov v rodinných a bytových domoch. Prejavil sa rastúci záujem investorov o stavbu bytov v bytových domoch na úkor väčších rodinných domov. Kým pred piatimi rokmi tvorili rodinné domy 71 % všetkých dokončených bytových jednotiek, aktuálne klesli na 62 %.

V Petržalke sa postavilo najmenej rodinných domov zo všetkých slovenských okresov

Priemerne najmenšie bytové jednotky sa stavajú v Bratislavskom kraji. Tu v posledných rokoch zároveň klesla priemerná obytná plocha dokončeného bytu, a to zo 70 na 64 štvorcových metrov.

Najmenšie dokončené byty mal okres Bratislava IV s 50 štvorcovými metrami a Bratislava V s 57 štvorcovými metrami. Súvisí to s prevažujúcou výstavbou bytov v bytovkách, pričom podiel rodinných domov s väčšou výmerou je nízky. Najnižší podiel dokončených rodinných domov zaznamenala bratislavská Petržalka (4 %).

Priemerná obytná plocha dokončeného bytu
Priemerná obytná plocha dokončeného bytu | Zdroj: Štatistický úrad SR, Regionálna štatistická ročenka 2021

Výmera dokončeného bytu najviac klesla v Žilinskom a Košickom kraji

Kým pred piatimi rokmi dokončil Žilinský kraj byty s priemernou výmerou 80 štvorcových metrov, aktuálne dokončuje o 8 štvorcových metrov menšie bytové jednotky. V okrese Žilina prešli od výstavby rodinných domov k bytom, keď podiel rodinných domov poklesol z 91 na súčasných 58 %.

To stlačilo priemernú výmeru bytu v žilinskom okrese z 86 na 71 štvorcových metrov. V Košickom kraji bol presun záujmu z domov na byty sprevádzaný znížením priemernej výmery z 84 na 66 štvorcových metrov. V Trenčianskom kraji, kde sa podiel rodinných domov takmer nezmenil, zostala aj priemerná plocha zhruba stabilizovaná.

Zo všetkých krajov sa priemerná rozloha bytu zvýšila iba v Nitrianskom. Ten zaznamenal mierne zvýšenie zo 79 na 80 štvorcových metrov, a to prispením okresu Šaľa, kde sa zvýšil podiel rodinných domov až na 99 % zo všetkých dokončených bytových jednotiek.

Dokončené byty podľa krajov (počet)
Dokončené byty podľa krajov (počet) | Zdroj: Štatistický úrad SR, Regionálna štatistická ročenka 2021

Najväčšie bytové jednotky sa stavajú vo vidieckych oblastiach s rodinnými domami

Nižší podiel rodinných domov ako bytov bol okrem bratislavských a väčšiny košických mestských okresov dokončený v okresoch Myjava, Kysucké Nové Mesto, Rimavská Sobota, Poprad, Snina, Stropkov, Rožňava, tri roky za sebou Zvolen a Medzilaborce. V okrese Medzilaborce sa postavilo najmenej bytových jednotiek. Od roku 2017 sa tam dokončilo 2 až 7 bytov ročne.

Veľkosť dokončeného bytu v okrese Revúca vysoko prekračuje celoslovenský priemer

Výlučne rodinné domy postavili v okresoch Partizánske, Zlaté Moravce a Banská Štiavnica už štyri roky za sebou, v okrese Poltár a Považská Bystrica v rokoch 2017 až 2019. V okrese Revúca sa výlučne rodinné domy stavajú ostatných päť rokov. Priemerná veľkosť obytnej plochy presiahla aj 130 štvorcových metrov.

Nadpriemernú plochu, presahujúcu celoslovenský priemer, zaznamenali ešte okresy Levoča, rovnako ako Medzilaborce v rokoch 2017 až 2019, ďalej Vranov nad Topľou, Gelnica už od roku 2018, Košice III so 6 rodinnými domami a okres Sobrance takmer v celom päťročnom horizonte.

Medzi dokončenými bytmi prevažujú štvorizbové

Viac ako tretinu dokončených bytov z celoslovenského aj regionálneho pohľadu dlhodobo tvoria štvorizbové byty. Štvrtina bytov dokončených v Bratislavskom kraji a na Západnom Slovensku pripadá na trojizbové. Najmenej, 6 až 7 %, je jednoizbových bytov a garsónok, a to naprieč krajmi.

V poslednom roku štatistickej ročenky, v roku 2020, sa významne zvýšila dokončenosť jednoizbových bytov v Košiciach.