Čo prinesie nový zákon o územnom plánovaní?

Cieľom nového zákona o územnom plánovaní bolo dostať do obsahu moderné pojmy a prvky. Po dlhom čase by tak mohlo byť v zákone uvedené, čo je občianska vybavenosť alebo verejný priestor. Najzásadnejšou zmenou, ktorú nový zákon o územnom plánovaní prináša, je povinnosť pre všetky obce vypracovať územný plán.

„Samozrejme, stanovili sme podľa veľkosti obcí prechodné obdobie, pretože všetky si to nebudú môcť v krátkom čase z finančných či rozpočtových dôvodov dovoliť. Avšak v dlhodobom horizonte počítame s tým, že každá obec musí mať územný plán,“ spresnil Peter Ďurček, štátny tajomník MDV SR, na konferencii Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva.

V súčasnosti (ku koncu roka 2018) malo územný plán len približne 48 % obcí SR, čo je asi 1 400 obcí z celkového počtu 2 891. Táto úloha, samozrejme, nadväzuje na to, o čo sa ministerstvo snaží – zjednodušiť stavebné procesy v čo najväčšej miere. Snahou je, aby každá stavba mala iba jedno konanie. Z tohto dôvodu by podľa návrhu nemalo existovať územné konanie v terajšej podobe.

Na druhej strane chcelo ministerstvo zachovať postavenie obcí vo výstavbe a možnosť vyjadrovať sa k všetkým stavbám, predovšetkým k tým, ktoré sa týkajú rozvoja ich územia. Podľa návrhu by sa, zjednodušene povedané, malo územné rozhodovanie nahradiť územným stanoviskom.

„Okrem toho sme sa snažili o skrátenie a zjednodušenie procesu obstarávania územno-plánovacej dokumentácie a po dohode s Ministerstvom životného prostredia SR aj o to, aby mali v procese územného plánovania relevantnejšie miesto aj ekologické aspekty,“ uzavrel Peter Ďurček.

TEXT: Andrea Dingová