Výstavba diaľnice, Dolný Hričov

Inflácia strhla vlaňajšie výsledky stavebníctva na úroveň roku 2021

Stavebná produkcia v roku 2022 siahala k hodnote 6,4 miliardy €. Objemom boli stavebné práce na Slovensku o málo vyššie ako v rekordnom roku 2008. Dokonca aj medziročne stúpli podobne ako pred štrnástimi rokmi, a to bezmála o 950 miliónov €. V bežných cenách tak boli vyššie skoro o pätinu, ale dvojciferná inflácia rast skresala na reálnu 0,1 %. Štatistické údaje sú zatiaľ predbežné.

Objemy vo výstavbe budov i v inžinierskych stavbách zostali reálne na úrovni roku 2021. K týmto informáciám Štatistický úrad SR zároveň doplnil, že stavebná výroba v zahraničí dosiahla vlani už desaťpercentný podiel z celkovej produkcie slovenských stavebných firiem pri medziročnom reálnom raste o 2 %. Zastala pod hranicou 650 miliónov € a podrástla o 105 miliónov € oproti roku 2021. 

V domácej produkcii dynamickejšie, no len mierne (o 1,1 %) stúpla nová výstavba s rekonštrukciami a  práce na opravách a údržbe narástli o 0,7 %. Rozhodoval druhý polrok. V ňom stavbári prestavali na inžinierskych stavbách až 62 % z celkového objemu, ktorý vlani presiahol 1,8 miliardy €.

Stavebná produkcia v SR mld. eur.
Stavebná produkcia v SR mld. eur. | Zdroj: ŠÚ SR

Na výstavbe budov za ten čas vykonali 56 % prác z celkovej hodnoty 3,9 miliardy €. V tom bola výstavba bytov takmer za 1,7 miliardy € so štvrtinovým podielom na stavebnej produkcii. Zvyšné 2,2 miliardy € pripadli na nebytové budovy a udržali si dominantnú, viac než tretinovú zásluhu aj na minuloročných celkových výsledkoch stavebníctva.

Najnižšiu priemernú mesačnú mzdu (516 €) mali živnostníci, a to pri medziročnom reálnom raste o vyše 5 %. Ich podiel na vlaňajšej produkcii presiahol pätinu a spolu s malými firmami, zamestnávajúcimi do 20 ľudí, zrealizovali viac ako 56 % stavebných výkonov. V najmenších podnikoch priemerný mesačný plat stúpol na 743 €, tiež o vyše 5 %, ale stavebnú produkciu mali o trochu slabšiu.

V stredných a veľkých firmách priemerná nominálna mzda aj pri poklese zostala nad úrovňou 1 000 €. Najvyšší priemerný mesačný zárobok bezmála 2 000 € bol v najväčších firmách s 500 a viac zamestnancami. Ľudí v nich však pracovalo menej skoro o štvrtinu a ich podiel na stavebnej produkcii klesol pod 9 % s objemom nad 0,5 miliardy €, ktorý reálne medziročne poklesol až o 15 %.

Spolu slovenské stavebníctvo živilo vlani bezmála 163 000 osôb, medziročne viac o 1,1 %. Priemerná nominálna mesačná mzda stavbára bola 914 €, a to pri reálnom raste o 11,7 %

Priemerná inflácia podľa harmonizovanej metodiky EÚ dosiahla v roku 2022 na Slovensku úroveň 12,1 %. Úhrnne vyšli spotrebiteľské ceny nahor v priemere až o 12,8 %. Vysokú infláciu ovplyvnili najmä regulované ceny vyššie o 13,3 % a ceny potravín, ktoré stúpli o 19,3 %. V stavebníctve narástli výrobné ceny stavebných materiálov takmer o 23 % a stavebné práce zdraželi o vyše 18 %.