Nova socha Octahedral Body.
Galéria(10)

Dielo Viktora Freša oživilo predĺženú nábrežnú promenádu v Eurovea City

Po otvorení rozšírenia nákupného centra a priľahlých verejných priestorov a dokončení administratívnych a bytových budov, vrátane prvého slovenského mrakodrapu, je sprístupnená aj zostávajúca časť predĺženia obľúbenej dunajskej promenády. Pri tejto príležitosti bola na novom námestí na nábreží odhalená aj socha Octahedral Body.

Dielo Viktora Freša, jedného z najvýraznejších súčasných slovenských umelcov, vyhralo verejnú súťaž o vizuálne umelecké dielo, ktorú vyhlásil JTRE na jar minulého roka. Päťčlenná porota následne v júni 2022 spomedzi 25 návrhov slovenských a českých umelcov udelila prvé tri miesta a autori si prevzali ocenenia na vernisáži výstavy súťažných diel v Sklade č. 7.

Nova socha Octahedral Body je odhalena.
Nova socha Octahedral Body.
Nova socha Octahedral Body.
Nova socha Octahedral Body.
Nova socha Octahedral Body.
Predĺžená dunajská promenáda.
Predĺžená dunajská promenáda.
Octahedral Body.

Moderné umenie a dizajn

Trinásť metrov vysokú abstraktnú postavu vychádzajúcu z autoportrétnej výtvarnej témy autora tvoria farebné gule s priemerom 2,2 a 2,65 metra na oceľovej konštrukcii.

Podľa hodnotenia poroty ide o vyvážený elementárny tvar, ktorý vytvorí potrebný urbanisticko-priestorový akcent v tomto architektonickom kontexte. Vyznačuje sa výraznou siluetou, čitateľnou štruktúrou a elementárnymi farebnými formami.

„Komisia vyjadrila presvedčenie, že realizáciou vybraného návrhu vznikne ďalší silný mestotvorný prvok, ktorý so sebou prinesie vizuálny jazyk 21. storočia a prispeje k rozvoju verejného priestoru v Bratislave,“ povedal po zasadnutí poroty jej člen, riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave, kurátor a kritik súčasného umenia Vladimír Beskid.

Nova socha Octahedral Body.
Nova socha Octahedral Body. | Zdroj: JTRE

„Ako porota sme hľadali také dielo, ktoré bude založené na silnej vizualite, no zároveň bude spĺňať akúsi symboliku pre ľudí,“ doplnila Zuzana Pacáková, členka poroty a odborná konzultantka súťaže, umelecká riaditeľka festivalu Biela noc.

„Myslím si, že v tomto prípade sa stala unikátna vec, ktorá sa na Slovensku bežne nedeje, že developer dokázal zrealizovať dielo súčasného umenia s veľkorysým rozmerom. Veľmi sa teším, že sa to začína diať aj u nás,“ povedal Viktor Frešo počas realizácie diela.

JTRE vo svojich projektoch už tradične dáva priestor umeniu – Octahedral Body tak doplní diela ako Mýtická loď, Bronzové žraloky a ďalšie v River Parku alebo Messerschmidtove Charakterové hlavy a Frešova Circle Head v Zuckermandli.

Súčasťou parkových úprav v novej časti promenády sú tiež minimalistické hravé objekty z dielne oceňovaného dizajnéra Lucu Boscardina.

Nové verejné priestory

Dôležitou súčasťou plnohodnotnej mestskej štvrte Eurovea City, ktorá je srdcom rozvíjajúceho sa moderného centra Bratislavy, sú rozsiahle verejné priestory. Autorkou koncepcie predĺženej promenády a mestského bulváru je uznávaná architektka s medzinárodným renomé a realizáciami v najväčších európskych metropolách, profesorka BethGalí, ktorá spolupracovala s architektmi celého projektu zo štúdia GFI.

Cieľom developera, urbanistov a architektov bolo vytvoriť prepojenia s Dunajom a plynulý prechod k nábrežiu. Dôležitým kompozičným prvkom sa stali mestské osi, ktorých kríženie sa odohráva priamo v predpolí Eurovea Tower. Architektúra nového priestoru preto vychádzala z overenej filozofie a kostra verejných priestorov vznikla už pri tvorbe urbanistickej koncepcie celého územia.

Predĺžená dunajská promenáda.
Predĺžená dunajská promenáda. | Zdroj: JTRE

„Bratislava je mesto na Dunaji, ku ktorému sa historicky obrátila chrbtom a je na čase ju k Dunaju opäť viac priblížiť. Eurovea City je dôležitým bratislavským priestorom, kde je nevyhnutné využiť fenomén vodného toku a kde sa podarilo ešte výraznejšie pritiahnuť Bratislavčanov k Dunaju,“ hovorí architektka Katarína Jägrová z GFI.

Cieľom BethGalí bolo vytvoriť vizuálne neinvazívny priestor, ktorý potlačí všetky ruchy a poskytne ľuďom harmonicky konzistentnú mestskú štvrť so špecifickým charakterom, ktorá vie byť intuitívne používaná viacerými spôsobmi, je variabilná a podporuje ľuďom vlastnú hravosť.

Inšpiráciu niekdajším prístaviskom, typickými žeriavmi, koľajovou dopravou a elegantnou drsnosťou pretavila architektka do dizajnového verejného osvetlenia z cortenu. Materiál typický pre priemyselnú architektúru sa objavuje aj na kvetináčoch a žľaboch – a nevtieravo pripomína minulosť územia a dotvára jeho celkové vyžarovanie.

Hlavnou tepnou zóny sa stáva bulvár Pribinova. „Je to centrálna os, ktorá spája dve hlavné oblasti – severnú a južnú. Bulvár musí byť priateľský k chodcom, musí tu byť veľa zelene, a pretože ulica nie je cesta ani diaľnica, doprava je orientovaná v strede a bočné časti sú voľné pre chodcov a ostatné aktivity, ktoré nesúvisia s dopravou. Dva pruhy sú pre automobily a medzi nimi je cesta pre bicykle, kolobežky a ostatné alternatívne formy dopravy,“ vysvetľuje BethGalí.

Premenu nábrežia zavŕši vybudovanie skateparku s bežeckým rozcvičiskomna doposiaľ nevyužívanom priestranstve pod Mostom Apollo. „V spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou a organizáciou BeCool je už na stole pripravená štúdia riešiaca celkovo 1 800 štvorcových metrov určených na šport, na ktorej realizáciu sa už tešíme,“dodáva projektový manažér Ľuboš Kaštan.