Bývalú Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Nových Zámkoch chce Nitriansky samosprávny kraj prestavať na nájomnú bytovku.

Nitriansky región hľadá cesty k bývaniu. Prestavbami internátov a škôl chce získať nájomné bytovky

Mesto Nové Zámky už koncom apríla tohto roka schválilo zmenu územného plánu, o ktorú kraj požiadal v súvislosti so zmenou bývalej Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Ulici Ľ. Štúra na bývanie. Kraj v súčasnosti vlastní 34 nájomných bytov v rôznych mestách.

Súčasťou bytovky bude 35 parkovacích miest z toho 2 parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Byty by mali slúžiť ako štartovacie bývanie pre mladé rodiny, prípadne pre mladých lekárov, ktorí si otvárajú ambulancie vo Fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch.

„Týmto spôsobom by mohli byť napríklad formou benefitu, ktorý by ich motivoval žiť a pracovať v kraji. Výška nájomného bude určená v súlade so Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB),“ informoval kraj. Samosprávny kraj bude projekt financovať sčasti dotáciou z ministerstva dopravy, sčasti z úveru od ŠFRB a zostatok dofinancuje z vlastných zdrojov.

Bývalú Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Nových Zámkoch chce Nitriansky samosprávny kraj prestavať na nájomnú bytovku.
Bývalú Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Nových Zámkoch chce Nitriansky samosprávny kraj prestavať na nájomnú bytovku. | Zdroj: NSK

Kraj pripravuje ďalšie investičné akcie – prestavby ďalších troch bývalých stredoškolských internátov v Zlatých Moravciach, v Dvoroch nad Žitavou a v Leviciach. Nitriansky samosprávny kraj tiež požiadal mesto Topoľčany o zmenu územného plánu tak, aby aj z internátu SOŠ drevárskej v Topoľčanoch mohli vzniknúť nájomné byty,“ informovala krajská samospráva.

 

O financovanie jednotlivých zámerov  sa bude uchádzať podobne ako v prípade zámeru v Nových Zámkoch na rezorte dopravy a ŠFRB. Stane sa tak potom, ako vysúťaží stavebné firmy a krajskí poslanci schvália investičný zámer a žiadosti pre rezort a ŠFRB.