ZKW Krušovce – expanzia výrobného areálu

ZKW Krušovce

Areál ZKW Krušovce zameraný na výrobu svetlometov pre automobilový priemysel prešiel stavebnými zmenami – výstavbou a rozšírením už existujúcich objektov. Vyústila doň potreba výrobno-montážnych a skladovacích priestorov, administratívno-sociálneho zázemia a absencia technického prostredia vysokej kvality pre samotnú high-tech výrobu. Súčasťou stavby sú úpravy okolia ako výstavba spevnených plôch vnútroareálovej komunikácie, parkoviska a vybudovanie infraštruktúry slúžiacej novej stavbe. Nové výrobné priestory vznikli rozšírením existujúcej stavby, rekonštrukciou pôvodného objektu a vybudovaním výrobno-skladovej haly a novej samostatne stojacej haly. Jednoduchá architektúra halového výrobno-skladového objektu je čisto utilitárna, v súlade s platnými európskymi ekologickými normami (ECODESIGN). Presvetlenie haly je zabezpečené strešnými svetlíkmi.

Mesto Krušovce
Stav Dokončené
Investícia 34,6 mil. €
Developer STAT-KON
Rok dokončenia 2019
Architekt REDE – PROJECT
Súvisiace
Súvisiace