Most Monoštor

Cestný most cez Dunaj, Komárno – Komárom

Nový cestný most spájajúci sesterské mestá bol navrhnutý s cieľom pomôcť ich rozvoju a odľahčiť ich od osobnej i nákladnej dopravy. Most s rozpätím 252 m pozostáva z piatich polí. Hlavné stredné polia premosťuje zavesená nosná konštrukcia s jedným pylónom, na ktorú sú z oboch koncov pripojené spojité nosníky. Asymetrické usporiadanie stvárňuje oceľový pylón stojaci na návodnej strane s naklonením nad most v priečnom smere. Jeho výška nad niveletou po kotvenie najvyššie položeného kábla je 90,5 m. Usporiadanie závesov kotvených do hornej časti pylóna sa mierne rozširuje, ide o tzv. vejárovú sústavu, pomocou ktorej je hlavný nosník s otvoreným prierezom zavesený dvomi rovinami závesných káblov.

Mesto Komárno
Stav Dokončené
Developer DOPRAVOPROJEKT
Architekt SMS