Most Monoštor

Most Monoštor

Most s unikátnym vzhľadom spojil dva brehy Dunaja, a to po 16-ročnej práci projektantov, investorov aj zhotoviteľov. Cezhraničný projekt bol špecifický v tom, že musel vyhovovať zákonom a technickým predpisom platným na Slovensku aj v Maďarsku.

Mesto Komárno
Stav Dokončené
Developer NIF Zrt.