Sofora

Polyfunkčný dom Sofor

V trojuholníku ulíc Kvačalova, Svätoplukova a Koceľova vyrástol elegantný biely objekt. Jeho dve hmoty prepája park ohraničený železobetónovou kulisou, ktorej silueta sa opakuje aj na fasádach. Charakterovo rozdielne hmoty, ktoré zastrešujú obytnú a administratívnu funkciu, kopírujú uličnú čiaru a urbanisticky definujú križovatku ulíc Záhradnícka a Svätoplukova.

Pôdorysná stopa súboru vychádza z tvaru pozemku. Hmota je rozdelená na dva kvázi samostatné objekty vystupujúce zo spoločnej podnože – suterénov, tvoriacich technické zázemie a miesto na parkovanie vozidiel. Nadzemnú časť tvoria päťpodlažný administratívny a osempodlažný bytový dom, ktoré sú funkčne a prevádzkovo nezávislé. Funkcia administratívnej budovy je zrejmá už z pohľadu na zasklenú fasádu, ktorej po celom obvode dominujú pásy okien. Na úrovni parteru sú umiestnené komerčné priestory, na vyšších poschodiach pokračujú identické predajné kancelárske plochy.

Mesto Bratislava, Bratislava - Ružinov
Stav Dokončené
Investícia 9,6 mil. €
Developer DEVAK
Rok začiatku 2017
Rok dokončenia 2020
Súvisiace
Súvisiace