Polyfunkčný objekt Seberíniho

Polyfunkčný objekt Seberíniho

Trojica objektov komplexu Seberíniho od minuloročného leta dopĺňa ubytovacie kapacity v obľúbenej lokalite mestskej časti Ružinov. Svieža architektúra predstavuje to lepšie zo stavebnej kultúry novostavieb v hlavnom meste.

Do existujúcej štruktúry bratislavského Ružinova (pri hoteli Bratislava), ktorá leží na rozhraní dvoch spôsobov urbanizácie – konceptu mestského bloku z roku 2003 a sídliskového urbanizmu solitérov zo sedemdesiatych rokov – sú ako zjednocujúci prvok vložené tri objekty na spoločnej podzemnej platforme garáží. Sú rôzne výškovo zónované.

Do Seberíniho ulice sa obracia štít osempodlažného polyfunkčného domu A, ktorý reaguje na rovnakú okolitú výšku jestvujúcich budov. Občianskou vybavenosťou prízemia podporuje funkčné obohatenie ulice. Sedempodlažný objekt B v strede štruktúry je odsunutý západným smerom. Reaguje tak na priestorový vzťah s protiľahlým jestvujúcim líniovým obytným domom a spoluvytvára medzipriestor so zeleňou verejného mestského parku.

Zníženým prepojením so strešnou záhradou je primknutý k štrnásťpodlažnej veži C, obrátenej pozdĺžnym južným priečelím k rozsiahlej pláni športového areálu susednej školy na Tomášikovej ulici. Obľúbený diagonálny peší ťah územím bol zachovaný a prerozprávaný do verejného chodníka vedúceho vnútroblokom s detským ihriskom a parkovou úpravou.

Mesto Bratislava, Bratislava - Ružinov
Stav Dokončené
Developer Hornex
Rok začiatku 2017
Rok dokončenia 2019
Architekt PMArchitekti
Segment Bývanie
Súvisiace
Súvisiace