Levice Panattoni Park

Panattoni Park Levice

Ide o projekt plánovaný na tzv. zelenej lúke na pozemku s rozlohou 41-tisíc m² v rámci Nitrianskeho kraja. Projekt sa nachádza cca 150 km od Bratislavy v katastrálnom území Levice, ktoré je vzdialené cca 50 km juhovýchodne od mesta Nitra, z čoho vyplýva dobré dopravné napojenie a dostatok pracovnej sily.

Mesto Levice
Stav V príprave
Developer Panattoni
Súvisiace
Súvisiace