Skladový areál CTPARK

Výrobno-skladová hala v CTParku

Výrobno-skladová hala v ZG3 je stavebne členená na dve samostatné časti umožňujúce rozdelenie objektu na samostatné prevádzky: jednotku A (výrobňa) a jednotku B (sklad).

Hlavný objekt má obdĺžnikový tvar a je umiestnený kolmo na štátnu cestu. Súčasťou haly je trojpodlažný administratívno-sociálny vstavaný priestor pre jednotku A a jednopodlažný priestor pre jednotku B. Objekt je opláštený vodorovnými sendvičovými minerálnymi panelmi hr. 150 mm. Fasády administratívnych častí a vstupy sa pre lepšiu orientáciu návštevníkov vizuálne odlišujú.

Mesto Gbeľany
Stav Dokončené
Developer CTP Invest SK
Architekt CTP Invest SK