Výstavba lávky cez rieku Moravu

Lávka cez rieku Moravu

Most dlhý 143,4 m križuje rieku Moravu v bezprostrednej blízkosti archeoparku. Telo mosta tvorí subtílna oceľová konštrukcia pozostávajúca z troch častí – z mostovky a dvoch predpolí s celkovou dĺžkou premostenia 139 m. Dĺžka oblúkovej časti oceľovej konštrukcie je 91,3 m s hmotnosťou 204 t. Ide o Langerov nosník tvorený dvojicou priehradových parapetných nosníkov zosilnených oceľovým oblúkom a oceľovými závesmi. Vyrobené boli v Trenčíne a na ich montáž a osadenie bol použitý žeriav s hmotnosťou 750 t, pre ktorý musela byť zriadená špeciálna spevnená plocha zasahujúca čiastočne aj do toku Moravy. Po vyzretí betónu sa realizovala statická a dynamická zaťažovacia skúška mosta a izolačná pochôdzna vrstva vozovky.

Mesto Mikulčice – Kopčany
Stav Dokončené
Investícia 1,9 mil. €
Rok začiatku 2018
Rok dokončenia 2019
Architekt DOPRASTAV