Archeopark Kopčany

Rekonštrukcia komunikácií v archeoparku Kopčany

Areál archeoparku Mikulčice – Kopčany je významnou pamiatkou z čias Veľkej Moravy. Nedávno prešli zmenami jeho pešie komunikácie – rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií. Stavba pozostáva zo štyroch častí. Prvá vedie od hrádze pri rieke Morave neďaleko prístaviska Kopčany po lávku cez Tvrdonický kanál, má spevnený povrch a slúži ako cyklistická a pešia komunikácia. Komunikácie sú viacúčelové s povrchom z nestmeleného materiálu a slúžia peším, cyklistom a na dopravnú obsluhu priľahlého územia. Súčasťou stavby je vyhliadka v tvare prízemnej lávky vrátane prístupového chodníka a oddychovej a informačnej zóny.

Mesto Mikulčice – Kopčany
Stav Dokončené
Investícia 0,7 mil. €
Rok začiatku 2019
Rok dokončenia 2019
Súvisiace
Súvisiace