Nová Vlárska

Bytový komplex Nová Vlárska

Na bratislavských Kramároch bol koncom minulého roku dokončený komplex nízkopodlažných domov, ktorý priniesol 82 bytov. Dvojica bytových domov nachádzajúcich sa medzi Národným onkologickým ústavom a Vlárskou ulicou ponúka byty od úspornejších dvoja trojizbových až po nadštandardné štvorizbové.

Obytný komplex Nová Vlárska tvoria dve samostatné budovy s dvoma navzájom kolmými krídlami. Hmotovo a kompozične sú koncipované tak, aby čo najviac rešpektovali konfiguráciu terénu aj okolitú zástavbu a svojou výškou a celkovým výrazom homogénne zapadli do existujúceho prostredia. Jednoduchá nízka hmota pozdĺž komunikácie je akcentovaná prevýšenou hmotou kolmého krídla. Pôdorysy v tvare L zároveň vytvárajú pri domoch polosúkromný priestor na voľnočasové aktivity obyvateľov.

Mesto Bratislava, Bratislava - Kramáre
Stav Dokončené
Developer J&T Real Estate
Rok začiatku 2017
Rok dokončenia 2019
Segment Bývanie
Súvisiace
Súvisiace