Arboria

Arboria

Výzvou pre investora pri projekte Arboria je zmeniť neznámu zelenú lúku na funkčnú štvrť, ktorá slúži nielen na bývanie, ale aj na trávenie voľného času. Prvé zrealizované obytné súbory napovedajú, že cieľ sa darí napĺňať.

Pri tvorbe sa architekti inšpirovali projektmi zo zahraničia, kde je bežné klásť veľký dôraz na verejné priestory. Preto aj Arboria svojim obyvateľom ponúka viaceré detské ihriská a väčšiu zelenú plochu. Relaxx park je ďalším benefitom, ktorý môžu využívať nielen obyvatelia Arborie, ale celej Trnavy.

Mesto Trnava
Stav V realizácii
Developer Lucron
Rok začiatku 2011
Rok dokončenia 2030