MH Invest pri budovaní parku pre Jaguár porušil zákon, potvrdil ÚVO

jaguar
Zdroj: Shutterstock

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) potvrdil viaceré porušenia zákona pri budovaní Strategického parku pre automobilku Jaguar Land Rover pri Nitre. Kontroloval pritom tri súťaže realizované spoločnosťou MH Invest, s.r.o.

Na podozrivé zákazky dlhodobo upozorňovala Nadácia Zastavme korupciu. Podľa nej štátny podnik súťaženie iba predstieral a peniaze mali dostať vopred vybrané firmy. Celkovo podala na úrad tri podnety týkajúce sa sumy viac ako 400 mil. eur.

„V prípade zákazky na predmet „Príprava strategického parku Nitra“ úrad konštatoval, že kontrolovaný porušil zákon o verejnom obstarávaní, keď zákazku zadal napriamo bez splnenia zákonných podmienok pre takýto postup. Porušenia zákona pritom mali vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák.

Zmluva o dielo

Výsledkom priameho rokovacieho konania bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo, pričom v nadväznosti na tento nezákonný postup MH Invest uzavrel k zmluve aj Dodatok č. 1, ktorý bol predmetom ďalšej kontroly úradu.

„Aj v tomto prípade úrad preukázal porušenie zákona o verejnom obstarávaní, keď sa kontrolovaný vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu podľa zákona, spôsobom alebo postupom ustanoveným zákonom a zároveň porušil princípy verejného obstarávania, najmä princíp transparentnosti, princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, čo malo za následok výber konkrétneho hospodárskeho subjektu, bez realizácie riadnej hospodárskej súťaže. Aj tieto porušenia mali vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ vysvetlil Hlivák. Rozhodnutie úradu je právoplatné

Úrad tiež kontroloval zákazku „Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“ a „Hrubé terénne úpravy pre Strategický priemyselný park Nitra“. Vo všeobecnosti je podľa neho možné uviesť, že úrad na prvom stupni konštatoval viacero porušení zákona, ktoré mali vplyv na výsledok verejného obstarávania. V oboch prípadoch ešte rozhodnutia nie sú právoplatné, kontrolovaný sa totiž odvolal.

SITA