Vhodná izolácia potrubí dokáže znížiť tepelné straty až o 70 %

image 94993 25 v1

Hoci už dnes správcovia venujú zatepľovaniu budov veľkú pozornosť, technické rozvody ostávajú stále akosi na konci zoznamu opatrení. Pritom moderné technické izolácie dokážu ušetriť veľký podiel účtov za energiu a ponúkajú mnoho výhod. Ktoré sú najefektívnejšie?

Podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov mali byť rozvody bytových a verejných budov zabezpečené efektívnou izoláciou už na konci roka 2015. Mnohých správcov však limitoval rozpočet, a tak nechávali tepelnú izoláciu technických zariadení na neskoršie obdobie. Zamerať sa na ňu sa však oplatí. Vhodná tepelná izolácia totiž dokáže znížiť tepelné straty potrubia o 60 až 70 %. Užívatelia budov a bytov si tak môžu užívať tepelný komfort, znížiť tepelné straty a ušetriť.

Staré za nové

Rozsah opatrení a výška úspor energie, samozrejme, závisia od pôvodného stavu potrubí. Podľa skúseností realizačných firiem, ktoré úpravy vykonávajú, sa najčastejšie v bytových domoch izolujú vodorovné potrubia v suterénoch. Zvislé stúpačky väčšinou čakajú na obnovu pri výmene celých potrubí. „Pri úpravách rozhoduje aj požiarne hľadisko, keďže pri požiari v pivniciach by došlo k poškodeniu technických rozvodov,“ dodáva Ing. Milan Krasňan, riaditeľ spoločnosti Proma – Energosystémy, ktorá vykonáva servis pre správcov budov a spoločenstvá vlastníkov bytov v 12 mestách na celom Slovensku. Tepelná izolácia potrubí je veľmi účinným opatrením na úsporu energie. Viac ako 80 % dĺžky rozvodov teplej vody a média na vykurovanie v bytových domoch totiž prechádza nevykurovanými priestormi. „Rozdiel tepelných strát medzi neizolovaným potrubím a potrubím izolovaným materiálom s hrúbkou 10 mm a súčiniteľom prechodu tepla 0,033 W/(m . K) môže byť približne 70%,“ upozorňuje Peter Šulek, špecialista na technické izolácie Knauf Insulation. Ako ďalej dodáva, významná úspora sa však dá dosiahnuť aj výmenou starej izolácie za novú – s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Návratnosť investície

Často sa demontujú izolácie, ktoré boli zhotovené v 60. až 80. rokoch minulého storočia. V tom období sa väčšinou používala tepelná izolácia na báze minerálnej vlny obalená gázou a sadrou. Novšie potrubia boli už oplechované alebo zabalené do hliníkovej fólie s vystuženou textilnou mriežkou. Tieto izolácie sú zdevastované a je potrebné ich vymeniť. Ako pri všetkých úsporných opatreniach, výsledok sa nedostaví okamžite. „Pri tepelnej izolácii potrubí je návratnosť investície tri až päť vykurovacích sezón podľa pôvodného stavu,“ vysvetľuje Milan Krasňan, „môžu to evidovať správcovia budov, ktorí analyzujú náklady. Tiež treba rátať s tým, že pri znížení tepelných strát z potrubí sa môžu pivnice a suterény ochladiť. To sa však väčšinou rieši zateplením stropov pivníc.“

Moderné možnosti

Na izolovanie potrubných rozvodov s menším priemerom sa dnes najčastejšie používajú výrobky vyrezané na požadovaný priemer a konečnú hrúbku tepelnej izolácie, ktoré sa všeobecne nazývajú skruže. Môžu byť povrchovo upravené vystuženou hliníkovou fóliou, spoj so „zámkom“ zabezpečí úplné uzavretie izolovaného potrubia. Na väčšie priemery potrubia sa vyrábajú tzv. poloskruže alebo segmentové skruže, ktoré vďaka dômyselným spojom a hliníkovej fólii vytvoria kompaktný tepelnoizolačný systém. Potrubia treba riešiť aj z hľadiska požiarnej bezpečnosti a zvukovej izolácie, optimálnym riešením sú teda skruže z minerálnych vlákien, ktoré sú nehorľavé. Ako potvrdzuje Milan Krasňan, približne 90 % izolácií v bytových domoch sa rieši týmto spôsobom. Inováciou sú ekologické potrubné puzdrá z minerálnej vlny bez použitia formaldehydového spojiva, ktorá využíva obnoviteľné zdroje. Zabezpečia tak aj v suterénoch čisté ovzdušie bez škodlivých výparov.

Dobrý výsledok vyžaduje dobrého majstra

Aplikácia skruží a skružovateľných pásov je jednoduchá, no je potrebné dodržať špecifické pravidlá. Po počiatočnom zaškolení dokáže izoláciu aplikovať každý manuálne zručný montér. „Nesprávna realizácia však dokáže znehodnotiť aj ten najlepší stavebný výrobok. Preto je dôležité, aby boli realizačné firmy na prácu so skružami zaškolené,“ hovorí Milan Krasňan. Správcovia by preto mali požadovať, aby sa majstri preukázali hodnoverným osvedčením, že majú s izoláciou technických rozvodov dostatočné skúsenosti. Výrobcovia majú svojich školiteľov a partnerské firmy ponúkajú takéto školenia na aplikácie potrubných rozvodov, parovodov, bojlerov, rozvodov klimatizácie a vetrania, komínov, teda všetkých rozvodov TZB.

 

Rada odborníka pre správcov budov

Radí Ing. Milan Krasňan, Proma – Energosystémy.

„Celý proces môže trvať tri až päť dní v závislosti od rozsahu potrubných rozvodov a od stupňa ich poškodenia.“

Podľa čoho vyberať vhodnú tepelnú izoláciu vodorovných potrubí?

Okrem tepelnej izolácie plní izolácia potrubí aj funkciu protipožiarnu, akustickú a hygienickú. Dôležitý je aj pomer ceny k všetkým týmto vlastnostiam. Vinutá skruž z minerálnej vlny spĺňa všetky tieto požiadavky. Polyetylén nespĺňa požiarnu odolnosť, kaučuková izolácia je pomerne drahá a tiež nemá takú požiarnu odolnosť ako minerálna vlna. Hrúbka izolácie je určená technickou normou podľa priemeru potrubia, v starších domoch však bývajú potrubia blízko pri sebe a niekedy sa hrubšia tepelná izolácia na ne nezmestí. Vtedy sú výhodné minerálne skruže, ktoré majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti (vyjadrené súčiniteľom označeným λ) po celom priereze aj pri nižšej hrúbke.

Ako je náročná izolácia vodorovných potrubí z časového hľadiska, s akými obmedzeniami musia vlastníci bytov počítať?
Najnáročnejšia je demontáž existujúcej tepelnej izolácie. Jednak časovo, jednak tieto práce spôsobujú vysokú prašnosť a tým obmedzenie pohybu v dotknutých priestoroch. Samotná montáž je veľmi rýchla, keďže ide o skruž s dĺžkou 1,2 m s pozdĺžnym samolepiacim spojom. Celý proces môže trvať tri až päť dní v závislosti od rozsahu potrubných rozvodov a od stupňa ich poškodenia.

Je možná výmena tepelnej izolácie potrubí počas plnej prevádzky alebo je potrebná odstávka vody?
Pri tepelnom izolovaní potrubí teplej vody sú možné izolačné práce počas plnej prevádzky. Dokonca sú možné pri lokálnom vykurovaní aj počas vykurovacej sezóny. Teplota teplonosného média totiž nepresiahne +60 °C. Horšie je to pri parovodoch, kde je teplota teplonosného média aj do +200 °C. V takomto prípade nie sú izolačné práce možné počas prevádzky. Ide najmä o vykurovanie.

Postačuje vymeniť tepelnú izoláciu potrubia, ktoré vedie teplú vodu, alebo sa odporúča izolovať aj potrubie vedúce studenú vodu?
Okrem tepelného izolovania potrubných rozvodov teplej vody sa odporúča tepelne izolovať aj rozvody studenej vody. Tepelná izolácia prispieva k udržaniu nízkej teploty vody a potrubie chráni pred koróziou povrchovým kondenzátom.

 

Potrubné puzdro Thermo-teK PS Eco AluR

Potrubné puzdro Thermo-teK PS Eco AluR

Potrubné puzdro sa vyrába vinutím z nehorľavej minerálnej vlny. Na povrchu je vrstva hliníkovej fólie, ktorá je vystužená sklenými vláknami a má integrovanú samolepiacu pásku v pozdĺžnom smere. Izolačné skruže sa vyznačujú veľkou mechanickou odolnosťou (v tlaku), optimálnymi tepelnotechnickými vlastnosťami a minimálnou hrúbkovou toleranciou. To je zaistené jednosmernou orientáciou vlákien, ktorá je dosiahnutá pomocou modernej technológie výroby s minimálnymi rozmerovými toleranciami. Puzdro je určené na tepelnú a akustickú ochranu rozvodov TZB – potrubné rozvody na vykurovanie a teplú vodu, cirkulačné potrubie. Súčiniteľ tepelnej vodivosti l = 0,032 W/(m . K) pri 0 °C, nehorľavý materiál, vysokopružný, odolný proti mechanickému namáhaniu. Výrobné rozmery: vnútorný priemer – 22 až 140 mm, hrúbka tepelnej izolácie – 20 až 100 mm, dĺžka – 1 200 mm.

www.knaufinsulation.sk

Izolačné puzdro Rockwool 800

Izolačné puzdro Rockwool 800

Potrubné izolačné puzdro z kamennej vlny (čadičová minerálna izolácia) s novým usporiadaním vlákien. Puzdro má tvar dutého pozdĺžne deleného valca. Na povrchu je nalepená hliníková fólia vystužená sklenenou mriežkou na zvýšenie mechanickej odolnosti, zníženie tepelných strát a zlepšenie estetického vzhľadu. Na pozdĺžnom spoji sa nachádza presah fólie so samolepiacou páskou na tesné uzatvorenie puzdra, nenahrádza však nosné spoje. V súlade so štandardom v krajinách EÚ sa odporúča stiahnuť potrubné izolačné puzdro v priečnom smere (po obvode) hliníkovou samolepiacou ALS páskou alebo drôtom na troch miestach na bežný meter dĺžky puzdra. Puzdro je určené na tepelnú a akustickú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody, centrálneho vykurovania, technologického tepla, tepelných uzlov. Nízky obsah chloridov zabraňuje vzniku korózie nehrdzavejúcej ocele. Súčiniteľ tepelnej vodivosti l = od 0,033 W/(m . K) pri 0 °C, nehorľavý materiál, vysokopružný, odolný proti mechanickému namáhaniu. Výrobné rozmery: vnútorný priemer – 15 až 169 mm, hrúbka tepelnej izolácie – 20 až 100 mm, dížka – 1 000 mm.

www.rockwool.sk

Potrubné izolačné puzdro Isover

Potrubné izolačné puzdro Isover

Izolačné puzdro má tvar dutého pozdĺžne deleného valca vyrobeného z jedného alebo viacerých segmentov, so zámkom zabraňujúcim tepelným stratám cez pozdĺžnu drážku. Potrubné izolačné puzdro je vyrezávané z bloku Orsta Block vyrobeného z kamennej vlny. Môže byť s povrchovou úpravou z hliníkovej fólie vystuženej mriežkou zo sklených vlákien. Puzdro s polepom je na pozdĺžnom spoji vybavené presahom fólie so samolepiacou páskou. Izolačné puzdrá sa odporúča v priečnom smere (po obvode) stiahnuť hliníkovou samolepiacou páskou alebo omotať drôtom. Zvyčajne na troch miestach na bežný meter dĺžky puzdra. Zvyčajne na troch miestach na bežný meter dĺžky puzdra. Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti l = 0,040 W/(m . K) pri 10 °C, nehorľavý materiál, vysokopružný, odolný proti mechanickému namáhaniu. Výrobné rozmery: vnútorný priemer – 21 až 219 mm, hrúbka tepelnej izolácie – 20 až 100 mm, dĺžka – 1 200 mm.

www.isover.sk

  

TEXT | spracované v spolupráci s Petrom Šulekom, špecialistom na technické izolácie Knauf Insulation, Ing. Milanom Krasňanom, riaditeľom spoločnosti Proma – Energosystémy
foto | Miro Pochyba, Peter Šulek, archív výrobcov

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 3/2017.