Zatepľovanie fasády

Blíži sa masívna obnova 30 tisíc rodinných domov

Na obnovu 30 tisíc rodinných domov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti sa pripravujú Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) aj banky. Zvýrazniť efekt obnovy rodinných domov by mohlo efektívne a transparentné nastavenie schémy a pripravenosť …
Na to aby sme premiestnili chladničku z teplej kuchyne do chladnej komory netreba nič nové vyrobiť ani kúpiť.

Ako môžete znížiť svoju ekologickú stopu?

Globálne otepľovanie a znečistenie planéty ovplyvňujú čoraz viac naše životy. V rámci globálneho otepľovania existujú dva hlavné smery, oba vedecky podložené modelmi a teóriami. Jeden prúd tvrdí, že činnosť ľudstva spôsobuje globálne otepľovanie, druhý zasa, …
Národný futbalový štadión získal cenu EFEKTIA 2019 za energetickú efektívnosť v kategórii súkromný sektor.

Národný futbalový štadión má vysoký podiel zelenej energie

Stavba získala cenu EFEKTIA 2019 za energetickú efektívnosť v kategórii súkromný sektor. Okrem technického riešenia hodnotila porota aj prínos projektu, ktorý ukazuje, že aj pri značnom zastavaní územia sa dá realizovať dielo s výnimočnými výsledkami z využívania podielu …
Bytový dom Zvolen

Podmienky využitia tepelných čerpadiel v bytových domoch

Tepelné čerpadlá využívajú obnoviteľné zdroje dostupné všade okolo nás. Využitie takýchto zdrojov pre väčšie budovy však vyžaduje dôkladnú projektovú prípravu, aby zdroj tepla dokázal maximálne využiť dané podmienky, ktoré poskytuje primárny obnoviteľný zdroj tepla.
Obr. 5 Juhovýchodný pohľad na dom možno vidieť aj tri orechy zasadené z južnej strany označené bielymi kolíkmi

Dom, ktorý funguje podľa prírody, nie technológií

Človek, ktorý riadi ekologické a úsporné auto pretekárskym štýlom jazdy, bude mať väčšiu spotrebu paliva ako človek, ktorý jazdí bežným autom, avšak rozumným štýlom jazdy, zameraným na nízku spotrebu. Podobne aj „konzumný človek“, ktorý býva …
Obr. 1 Posudzovaná škola predstavuje 3 poschodovú nepodpivničenú budovu postavenú koncom 60. rokov 20. storočia.

Námety na efektívnu a udržateľnú obnovu školskej budovy

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pracuje spolu s maďarským partnerom Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. na projekte INCI NZEB & EMMA. Ide o projekt financovaný z programu ERDF – INTERREG SLOVAKIA-HUNGARY, ktorého cieľom je nájsť nákladovo efektívne riešenia …
Bytový dom typu T1251

Útlm vykurovania v energetickom manažmente budov

Energetický manažment budov rozhoduje okrem iného aj o spôsobe regulácie vykurovania budov, teda o tom, na akú teplotu sa bude počas dňa vykurovať a či sa zavedú útlmy vykurovania. Článok sa zaoberá porovnaním rôznych útlmov …
Obr. 4 Spotreba tepla na prípravu TV a merná spotreba na ohrev 1 m3 za jednotlivé mesiace roka 2012 dom na Triede SNP 11 v Banskej Bystrici

Ako znížiť náklady na dodávku teplej vody pre konečného spotrebiteľa

Príspevok analyzuje niektoré technické opatrenia v procese prípravy a dodávky teplej vody, ktorých výsledkom by malo byť zníženie mernej spotreby tepla potrebného na prípravu teplej vody a v konečnom dôsledku zníženie a optimalizácia nákladov v ročnom vyúčtovaní pre konečného spotrebiteľa. Posudzuje …