Partneri sekcie:

Skolaudovali prvú fázu projektu Čerešne living

Projekt Čerešne living

Šesť až desaťpodlažné domy rozdelené do ôsmich blokov, ktoré sú vsadené tak, aby vytvárali komplex prepojených dvorov vymedzených na oddych a voľný čas. Už v dokončenej prvej fáze projektu Čerešne living je vidieť, že sa dbalo aj o to, akým životom bude tento priestor žiť.

„V našom koncepte sme vychádzali z novej štvrte v Hamburgu Hafen City, kde každá budova je jedinečná s vlastným dizajnom,“ hovorí Igor Lichý z ITB Development. Týmto spôsobom developer chcel predísť ťaživej uniformite a anonymite prostredia a chceli pripraviť príjemnú mierku pre svojich obyvateľov.

„Developer by sa mal pozitívne podieľať na zveľadení celej komunity a nadviazať na širšie súvislosti lokality. Vnáša do nej nový prvok, ktorý by mal byť logicky napojený na existujúce body a zároveň má možnosť zlepšiť lokalitu prínosom v podobe kvalitného bývania, nadčasovej architektúry a pridružených služieb, ktoré v komplexe nájdeme. V projekte Čerešne living sa spoločnosti ITB Development darí túto víziu napĺňať,“ povedal Tomáš Šebo z ITB Development.

Aj preto by mali byť súčasťou projektu drobné služby, ako aj kilometer cyklotrasy, ktoré na svoje náklady pripravil developer. Úspech prvej fázy, ktorý priniesol 178 bytov, podporila aj unikátna rezervácia bytu online cez internet. Výstavba druhej fázy projektu Čerešne living by mala podľa zástupcov ITB Developmentu odštartovať na jar budúceho roku a mala by priniesť ďalších 240 bytov.

red.

KategórieRealitný trh