Realitné fórum: Kvalitný development má rozvíjať mestskosť

Realitné fórum 3

Stodesať účastníkov jarného Realitného fóra si v utorok, 16. apríla 2019, v hoteli Austria Trend Hotel Bratislava vypočulo a aktívne sa zapojilo do odborného programu konferencie. Hovorilo sa o tom, že dialóg medzi magistrátom a developermi dostal nový impulz, že sa humanizujú pracovné miesta v administratívnych objektoch a tiež, že sa v dohľadnej dobe zrejme rozhýbe aj nájomné bývanie. Prednášajúci a hostia sa zhodli na tom, že kvalitné realitné projekty majú dopĺňať a pozitívne vplývať na mestskosť.

Už prvý diskusný panel naznačil pozitívny nový impulz v diskusii developerov s magistrátom hlavného mesta. Relatívne krátko po zmene vedenia je cítiť, že obe strany hovoria rovnakou rečou, i keď majú rôzne predstavy. Napríklad o rýchlosti získavania záväzných stanovísk, developmente apartmánov alebo o výklade územného plánu.

Ako spomenul Marek Dinka, poverený vedením sekcie územného plánovania magistrátu Bratislavy, územný plán mal načrtnúť celomestské väzby a projekty majú byť mestotvorné. Vníma snahy maximalizovať rentabilitu projektov v rámci daného územia, zákonov i medzier v ňom. Avizoval aj vznik funkcie projektového koordinátora.

Igor Lichý z ateliéru Šebo Lichý a konateľ ITB Development potvrdil, že územný plán by nemal riešiť funkčnú štruktúru projektov, ale developer by mali pozitívne rozvíjať mestskosť a prinášať aktuálne potrebnú občiansku vybavenosť. Napokon životaschopnosť projektov preverí čas, podobne ako obchodný a obytný dom známy ako Manderlák, ktorý bol svojho času prvou výškovou obytnou budovou v Bratislave. Jeho stavba sa stretla s vlnou odporu, no dnes je architektonicky významným objektom.

Realitné fórum 2

Tradičný legislatívny panel v dopoludňajšom programe Realitného fóra mal tri témy: konečný užívateľ výhod, zákonné vecné bremená a zmeny vo fungovaní obchodného registra. Širokú diskusiu a množstvo otázok vyvolal odborný panel o trendoch v zariaďovaní kancelárskych priestorov.

Dominika Fecková, Sales Manager Nowy Styl Group, hovorila o tom, že ak sú kancelárske priestory komfortné, zodpovedá tomu aj výkon zamestnancov. Prím v globálnych trendoch hrajú zónovanie, activity based working a desk sharing, teda zdieľané pracovné miesta.

Pozitívnou správou je, že áčkové a nové kancelárie na slovenskom trhu sú kvalitatívne porovnateľné so zahraničím. Potvrdil to aj Tibor Nyitray, z tímu Origameo, ktorý patrí pod HB Reavis. Nyitray sa venuje konzultáciám a návrhom pracovných priestorov na mieru na medzinárodnej úrovni, pričom ako „testovacie laboratórium“ slúžia nové kancelárie HB Reavis v budove Twin City C. Vybavené sú senzormi a rôznou technikou, ktorá monitoruje reálnu využiteľnosť, ale napríklad aj ovzdušie v jednotlivých priestoroch.

Realitné fórum 4

Záverečná diskusia sa venovala aktuálnej otázke nájomného bývania. Panel uviedol opäť výbornou prednáškou Mikuláš Cár, analytik NBS. Vyplynulo z nej, že Slovensko je v Európe na špici, čo sa týka vlastného bývania. Diskutujúci sa zhodli, že štandardné nájomné bývanie (nie sociálne), nie je riešením nedostatku bytov, ale alternatívou k vlastníckemu bývaniu.

Zo skúseností aj zo zahraničia vyplýva, že budúcnosť má moderné nájomné bývanie hotelového typu, ktoré s obľubou využíva najmä mladšia generácia a expati. Ide o projekty s dlhodobou návratnosťou investície.

ZDROJ: Realitné fórum

KategórieRealitný trh