Partneri sekcie:
/ Biznis /

Objavme potenciál podceňovaných brownfieldov na Slovensku

Objavme potenciál podceňovaných brownfieldov na Slovensku

Pri plánovaní príchodu nových investorov na Slovensko nie je ich pozornosť zameraná len na výstavbu závodov na zelenej lúke (tzv. greenfields), ale aj na hnedé zóny – brownfields.

Zväčša ide o bývalé alebo stagnujúce výrobné areály, ktoré nemusia na prvý pohľad lahodiť oku, ale disponujú viacerými prehliadanými pozitívami. Vyššia miera zastavanosti než u greenfields, prítomná infraštruktúra a jednoduchší proces získavania povolení významne kompenzujú náklady na nevyhnutné vyčistenie cieľového územia. „V súčasnosti sme svedkami neúspechu mnohých projektov mestských priemyselných parkov, ktoré nedokázali do svojich priestorov prilákať nájomcov. Často pritom išlo o parky na zelenej lúke,“ hovorí Martin Varačka, vedúci oddelenia industriálnych nehnuteľností Colliers International.

Skúsenosti s klientmi slovenskej pobočky Colliers International dokazujú, že investori na svoju prevádzku hľadajú najmä také priestory, ktoré ponúkajú určitú komparatívnu výhodu. Môže ísť napr. o dobré dopravné napojenie alebo výšku mzdy v danom regióne.

Prax ukazuje, že existujú projekty, ktoré sa napriek faktu, že neležia v blízkosti diaľnic, dokážu úspešne presadiť. Bývalý areál Tatra v Bánovciach nad Bebravou alebo pripravovaný Priemyselný park Gemer v Rimavskej Sobote sú dôkazom toho, že dôkladne zrekonštruované haly z minulých čias vedia plnohodnotne poslúžiť nárokom súčasných výrobcov z oblasti automobilového, elektrotechnického alebo strojárenského priemyslu či iných odvetví.

Zdroj: Colliers International